BUPL: Fornuftig aftale om ukrainske flygtningebørn - men behov for en langsigtet plan

Den politiske aftale om at lave særlige modtage-daginstitutioner for ukrainske flygtningebørn er den bedste midlertidige løsning. Men det er vigtigt, at der også allerede nu bliver tænkt i langsigtede løsninger, understreger BUPL.

”Det er en fornuftig aftale om en ekstraordinær situation, som vi endnu ikke kender omfanget eller længden af – og vi er voldsomt udfordret i vores daginstitutioner i forvejen på grund af pædagog-mangel og dårlige normeringer. Derfor er vi enige i, at modtage-daginstitutioner er en fornuftig midlertidig løsning,” siger formand for BUPL, Elisa Rimpler, i en kommentar til den nye politiske aftale om modtagelsen af ukrainske flygtningebørn i dagtilbud og skoler.

BUPL-formanden understreger dog samtidig, at modtageinstitutionerne ikke må blive et discounttilbud.

”De ukrainske børn har brug for et reelt pædagogisk tilbud, hvor de bliver mødt af kvalificerede fagpersoner. Det inkluderer både pædagoger, psykologer, socialrådgivere, tolke, og hvad der ellers er brug for,” siger Elisa Rimpler, der er tilfreds med, at dagtilbudsloven og den styrkede pædagogiske læreplan bliver grundlaget i de nye institutioner.

Pædagogmangel

Det er ingen hemmelighed, at manglen på pædagoger er udbredt mange steder i landet. Derfor opfordrer BUPL-formanden kommunerne til at tænke kreativt i forhold til at sikre, at de ukrainske børn bliver mødt af den nødvendige pædagogiske faglighed.

BUPL har selv taget initiativ til en ny jobbank for pædagoger på pension eller efterløn, der vil og kan hjælpe til. Men der er også andre greb, som kan tages i brug med det samme for at frigøre flere pædagogtimer.

”Det handler om udbetaling af afspadsering og restferie, bonus for at gå op i tid midlertidigt og tage ekstra timer, at sende pædagogiske konsulenter ud på gulvet til børnene, og lade HK’ere aflaste de pædagogiske ledere med de administrative opgaver,” siger Elisa Rimpler.

Hun understreger, at der samtidig er brug for at tænke i langtidsholdbare løsninger.

"Alle løsninger skal i spil på den korte bane. Men der er brug for, at politikerne og arbejdsgiverne også tænker langsigtet. Situationen viser, hvor sårbare den store pædagogmangel gør os. Vi så det under coronakrisen, og nu står vi her igen. Der er behov for en national rekrutteringsplan og en styrket pædagoguddannelse, så vi kan sikre pædagoger nok til fremtiden,” fastslår BUPL-formanden.

Selv om at regeringen har meldt ud, at der er penge nok til indsatsen med at tage imod de ukrainske børn, havde BUPL gerne set, at politikerne havde valgt en model, hvor pengene fulgte med børnene ud med det samme.

”Man har valgt samme model som under corona-krisen, og der oplevede vi desværre, at pengene i flere tilfælde aldrig nåede helt ud i daginstitutioner. Derfor er det vigtigt, at de pædagogiske ledere denne gang får en klar melding om, at pengene er der, og at de kan bruge, hvad der er nødvendigt for at løse opgaven,” siger Elisa Rimpler.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.