5 råd om fastholdelse: Sådan kan I få seniorer til at blive lidt længere 

Tilbyd fleksibel arbejdstid, giv mere indflydelse og brug deres erfaring bevidst og aktivt. Sådan lyder nogle af rådene til ledere, som vil gøre en særlig indsats for at fastholde seniorer.
Pensionister

Mange steder i landet er lederne pressede, fordi det er svært at besætte ledige pædagogstillinger. Hvis det samtidig er svært at fastholde de erfarne pædagoger, så bliver lederne og arbejdspladserne dobbelt klemt. 

Men der er flere ting, I som arbejdsplads og du som leder kan gøre for at fastholde erfarne medarbejdere. 

Her får du 5 råd, der kan få seniorerne til at blive lidt længere. De fem råd er baseret på anerkendt forskning og analyser (se kilder i bunden af artiklen).

1. Mulighed for fleksibel eller nedsat arbejdstid

Det har stor betydning for, om seniorer bliver længere på arbejdspladsen, at lederen eksplicit giver udtryk for, at han eller hun ønsker, at fastholde ældre medarbejdere og er villig til at lave individuelle løsninger. Her kan skrues på fleksibilitet, indflydelse på tid og opgaver.

Samtidig er manglende kendskab til seniorordninger med til at skubbe til beslutningen om at forlade arbejdsmarkedet. Derfor kan der være meget at hente for en arbejdsplads ved at have en seniorpolitik og ikke mindst fortælle, at den findes og hvilke muligheder, der er.

Noget af det, som kan skubbe seniorer ud, er fysisk og mental nedslidning samt stigende arbejdspres og højt tempo. Der er det oplagt at gøre en indsats for dem, der er mest nedslidningstruet i form af tekniske hjælpemidler og færre fysiske belastninger, bedre organisering af arbejdet og fysisk træning – og helst inden folk bliver nedslidte.

2. Giv indflydelse

De 50+ årige har den højeste trivsel på jobbet blandt danskere generelt, og seniorerne vil generelt gerne have indflydelse og vil selvfølgelig ikke parkeres som ’andenrangs’ medarbejdere.

Men kulturen på arbejdspladsen skal anerkende og respektere den erfaring, seniorerne har oparbejdet igennem et helt arbejdsliv. En stor aldersforskel mellem yngre ledere og ældre medarbejdere kan give et negativt samspil, især hvis de unge taler ned til seniorkollegerne.

3. Lad erfaringen komme til orde

Sørg for at bringe seniorernes viden på banen. Som leder bør du interessere dig for de ældre medarbejderes erfaringer.

I det daglige kan du lade seniorerne komme til orde på møder, ved at du eksempelvis spørger til deres erfaringer fra tilsvarende projekter, som de før har deltaget i.

Man kan også formelt lave en mentorordning, hvor unge eller nyansatte medarbejdere bliver tilknyttet en ældre mentor-pædagog.

4. Seniorerne skal udfordres

Hvis de erfarne medarbejdere bliver for ’videns-magelige’, skal du som leder reagere – for eksempel, hvis den modne medarbejder søger udenom processer, hvor det er nødvendigt at lære nyt. Hjerneforskning viser, at nok lærer ældre langsommere end yngre, når det handler om et helt nyt område, eller hvis læringen sker i særligt stressede situationer. Men de er til gengæld hurtigere til at sætte ny viden i forbindelse med det, de allerede ved, ligesom de er bedre til at skabe overblik og træffe mere langsigtede beslutninger. Vær obs på, at andres negative forestillinger om alder ofte har en negativt afsmittende effekt på ældre kollegers eventuelle syn på sig selv som ’læringslangsomme’. 

5. Du skal anerkende erfaringen

Pas på, at den livserfarne medarbejder ikke oplever sig under understimuleret, men peg på personens muligheder for at lære fra sig, og giv opgaver, hvor indsigter og erfaringsbaseret viden kan bruges på nye måder. Undersøgelser viser, at ressourcestærke seniorer trækker sig tidligt tilbage, hvis arbejdet ikke opleves som tilfredsstillende og meningsfyldt, og hvis deres kompetencer ikke værdsættes eller anerkendes.

Så husk at anerkende de erfarne medarbejdere og fortæl, hvad du sætter pris på ved din ældre medarbejders arbejdsindsats og de positive konsekvenser, som den har for andre. 
 

Kilder:

  • Morten Ballisager, direktør og ejer i Konsulenthuset Ballisager og ’Kandidatanalysen 2022’ om danske lønmodtageres arbejdsliv og karriere.
  • ’Working environment and work retention,’ nordisk rapport fra 2017 om sammenhængen mellem arbejdsmiljø og tilbagetrækning.
  • Forskningsprojektet SeniorArbejdsliv, der undersøger, hvad der skubber nogle ufrivilligt tidligt ud, og hvad der er med til at fastholde andre i arbejdslivet.
  • Rapport om Virksomheders sociale engagement fra VIVE.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.