Sygdom presser daginstitutionerne: Må opfordre forældre til at holde børn hjemme og hente tidligt

Ekstraordinært meget sygdom blandt personalet presser landets daginstitutioner. Pædagogmanglen gør institutionerne ekstra sårbare, siger BUPL-formand Elisa Rimpler.
Mand nyser i papirtørklæde

Det er en hård start på året i mange af landets daginstitutioner, som er pressede af sygdom blandt personalet.

Det viser en rundspørge besvaret af 610 arbejdsmiljørepræsentanter i børnehaver og vuggestuer, foretaget af BUPL.

Her svarer knapt to ud af tre, at de i høj eller i nogen grad har oplevet ekstraordinært meget sygdom blandt personalet i januar. Af dem arbejder hver tiende i en institution, som i perioden efter juleferien har været nødt til at opfordre forældre til at hente tidligt eller holde deres børn hjemme på grund af sygdom blandt personalet.

”Pædagogmanglen gør situationen i mange institutioner enormt sårbar. Hver fjerde pædagog er den eneste med en pædagoguddannelse på sin stue, og der mangler akut 4.000 pædagoger på landsplan. Så det er klart, at der ikke skal meget til at vælte læsset”, siger BUPL-formand Elisa Rimpler.

Selvom det er sund fornuft at blive hjemme, når man er syg, så man ikke smitter andre, er der pædagoger, som tager på arbejde alligevel, simpelthen fordi de ved, at deres kollegaer kommer til at løbe urimeligt stærkt

Elisa Rimpler, BUPL-formand

4 ud af 10 af institutionerne, der har oplevet ekstraordinært meget sygdom blandt de ansatte, har slet ikke eller i mindre grad kunnet skaffe vikarer til at dække ind for syge kollegaer.

Ifølge arbejdsmiljørepræsentanterne betyder det, at pædagogerne ofte møder syge op på arbejde af hensyn til deres kollegaers arbejdspres. 

”Selvom det er sund fornuft at blive hjemme, når man er syg, så man ikke smitter andre, er der pædagoger, som tager på arbejde alligevel, simpelthen fordi de ved, at deres kollegaer kommer til at løbe urimeligt stærkt og miljøet omkring børnene bliver stærkt påvirket af det ekstraordinært høje sygefravær”, siger Elisa Rimpler.

Går ud over børnene

Det ekstraordinære sygefravær påvirker ifølge 75 procent af arbejdsmiljørepræsentanterne i høj eller nogen grad kvaliteten af det pædagogiske arbejde, og 34 procent svarer, at det i høj grad eller i nogen grad går ud over børnenes tryghed og trivsel.

Så skrøbelig må bemandingen simpelthen ikke blive.

Elisa Rimpler, BUPL-formand

”Det skal være pædagogisk forsvarligt at tage imod børnene. Andet kan vi ikke være bekendt. Det er små mennesker, som har brug for tryghed, kendte ansigter og dygtige pædagoger omkring sig”, siger Elisa Rimpler og tilføjer: 

”Det stiller selvfølgelig forældrene i en super vanskelig situation, hvis man når helt derud, hvor institutionen ser sig nødsaget til at opfordre til at holde børnene hjemme. Så skrøbelig må bemandingen simpelthen ikke blive".

Stop smittekæderne

Derfor er der også brug for initiativer, som generelt nedbringer sygefraværet i landets daginstitutioner. BUPL-formanden opfordrer til, at bryde smittekæderne ved at sikrer bedre ventilation og indeklima i institutionerne og nedbringe antallet af tilfælde, hvor børn kommer syge i institution.

Undersøgelsen viser, at to ud af tre arbejdsmiljørepræsentanter oplever, at børn bliver sendt i institution, selv om de er syge. Elisa Rimpler efterlyser derfor bedre muligheder for, at forældre kan holde deres syge børn hjemme.

”Forældrene er maksimalt pressede, fordi de ofte kun har ret til en enkelt eller to barns sygedag. Der er ikke mange influenzaer, der er overstået efter 48 timer, så hvis vi skal undgå, at børn bliver sendt syge i institution og smitter både pædagoger og andre børn, kræver det, at forældrene får langt bedre mulighed for at blive hjemme og passe deres syge børn”, siger Elisa Rimpler.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.