BUPL: Helt rigtigt fokus på vigtigheden af høj faglighed 

Reformkommissionen rammer rigtigt, når den fremhæver vigtigheden af en styrket pædagoguddannelse og betydningen af den tidlige indsats i daginstitutionerne for at give børn og unge de bedste betingelser videre i livet, mener BUPL.
Elisa Rimpler

BUPL’s formand Elisa Rimpler glæder sig over, at Reformkommissionens i sine nye rapport peger på høj faglighed i daginstitutioner, som en afgørende faktor for, at bryde den negative sociale arv og sikre, at flere børn og unge kommer godt at sted i uddannelsessystemet og livet.

”Hvis vi skal have flere unge i en positiv udvikling, starter det allerede med den tidlige indsats i daginstitutionerne. Og hvis vi skal flytte særligt børn i udsatte positioner og sikre bedre social mobilitet, kræver det flere dygtige pædagoger, Desværre er vi på vej i den modsatte retning. I dag har under halvdelen af de ansatte i vores daginstitutionerne en pædagoguddannelse,” siger Elisa Rimpler. 

Hun hæfter sig også ved, at Reformkommissionen anbefaler at styrke pædagoguddannelse med mere sammenhængende forløb med fag og semestre samt færre mål. 

”Jeg er glad for, at Reformkommissionen nu også slår fast, at en reform af pædagoguddannelsen bør være en politisk topprioritet. Uddannelsen har oplevet en nedgang i optaget på 22 procent siden 2016. Der er både brug for at hæve det faglige niveau på uddannelsen og gøre den til et attraktivt valg for flere unge,” siger Elisa Rimpler. 

Kommissionen anbefaler ligeledes at styrke adgangen til meritpædagoguddannelsen, hvilket er helt nødvendigt for at gøre noget ved den voksende pædagogmangel, påpeger BUPL-formanden.

”Allerede nu er det hver fjerde pædagogstilling, som ikke kan besættes. Og manglen bliver kun værre i fremtiden, når der kommer mange tusinde flere børn, hvis vi ikke gør noget nu,” siger Elisa Rimpler. 

Hun skyder til gengæld kommissionens forslag om at genindføre obligatoriske sprogtests for alle 3-årige i daginstitutionerne ned. Obligatorisk sprogscreening risikerer at dræne vigtige og knappe pædagogiske ressourcer, som i stedet bør bruges til netop at arbejde med børnenes sprog i det daglige. 

”Vi har ikke brug for bureaukratiske regler, der stjæler tid fra arbejdet med børnene. Vi har derimod brug for at sætte pædagogernes faglighed fri og give mere tid til at arbejde med udvikling og trivsel for alle børn, hvor der både er fokus på sociale kompetencer, fællesskaberne, motorik, sprog og børnenes evne til at regulere deres egne følelser,” siger Elisa Rimpler og fortsætter: 

”Og så skal vi sætte ind med ekstra ressourcer til de børn, der har brug for det. Det kræver nok pædagoger i alle daginstitutioner, at der bygges oven på minimumsnormering med flere sociale normeringer og mere tid til det tværgående samarbejde med PPR, sundhedsplejersker, socialrådgivere og selvfølgelig børnenes familier, så vi kan sætte ind med den rigtige indsats hele vejen rundt om børnene, siger Elisa Rimpler. 

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.