Sådan holder I valg for de mindste: Vuggestuebørn stemte, før de kunne gå

Da forældrene havde valg til forældrerådet, skulle børnene også prøve at stemme: Skal vi have en gåvogn eller en løbecykel? Læs om en demokratiuge, der involverede både børnehave- og vuggestuebørn. De allermindste kravlede hen til stemmeboksen.
Valg afstemning børn vuggestue demokrati

Valgkampen er i fuld gang, og det meste af tiden foregår kampen heldigvis også i en pæn og ordentlig tone. 

Men respekt for demokratiet skal læres, og det arbejder pædagoger med helt ned i vuggestuealderen.

I de otte børnehuse i institutionen Holluf Pile-Tingkær kobler pædagogerne børnenes læring om dannelse og demokrati sammen med valget til forældrerådet: I ugen op til forældrerådsvalget bliver børnene nemlig engageret i at afholde deres egen afstemning i institutionen.

"Det skaber større interesse for forældrerådsvalget hos forældrene, og børnene får en gryende fornemmelse af, hvad valg og demokrati er. Børnene oplever, at de kan få indflydelse, når de bruger deres stemme, og de lærer at tabe og vinde med samme sind," fortæller daglig pædagogisk leder Mia Lind, som Børn&Unge har interviewet om børnehusenes demokratiuge.

Læs om deres erfaringer:

Hvad ville I med demokratiugen? 

Vi er otte børnehuse i institutionen Holluf Pile-Tingkær, og vi ville alle arbejde med valg, demokrati og dannelse i forbindelse med valg til forældrerådet.

Både vuggestuebørn og børnehavebørn skulle være med, og vi ville i ugen op til valget snakke med børnene om demokrati og også lave afstemninger.

Vi ville lære børnene, at man godt kan blive skuffet, hvis man stemmer på noget, der ikke får flertal, men at det er en del af demokratiet.

Vi ville inddrage børnene i alle afdelinger, og dagen med valg til forældre­rådet ville vi gøre til en fest med udsmykning. 

Hvordan gennemførte I valget?

I børnehaven stemte børnene om, hvilken legeplads de skulle besøge, og hvilket af to forskellige stykker udendørslegetøj vi skulle anskaffe.

Vuggestuebørnene stemte om, hvorvidt vi skulle anskaffe en løbecykel eller en gåvogn.

I løbet af ugen snakkede vi om de to stykker legetøj, og hvad de kunne bruges til. Vi printede billeder af dem og gjorde klar til afstemningen. Børnene var med til at gøre stemmeurnerne klar. Skotøjsæsker til både de voksnes valg og til deres egen afstemning blev pyntet med tegninger og glimmer.

På dagen kom vuggestuebørnene et efter et ind i et tilstødende lokale sammen med en voksen og satte en streg på billedet af det legetøj, de foretrak. De mindste kravlede hen til billedet af den ting, de syntes, det skulle være.

Det var en stor succes, og børnene var meget engagerede. 

Hvad lærte I om demokrati i børnehøjde?

Vi lærte, at børnene sagtens kan være med, når der snakkes dannelse og demokrati, også de mindste.

Børnene lærte om medbestemmelse, og de oplevede, at de er en del af et fællesskab, hvor deres mening tæller.

Vi lærte, at det er en god idé at gøre det til en festdag, så børnene oplever, at demokrati er festligt og vigtigt.

I vuggestuen endte afstemningen uafgjort, og så stod personalet pludselig med et problem: Vi endte med at købe begge dele, for det er kun godt, at børnenes første oplevelse med demokrati er positiv.

De yngste øver demokrati

afstemning valg vuggestue børn stemme
Da børnene gik til valg i vuggestuen, fik de en første fornemmelse af at kunne få indflydelse ved at afgive deres stemme.

Vores råd til jer

  1. Lad børnene være med hele vejen med pyntning af valglokale og stemmeurner. 
  2. Lav afstemninger om forskellige ting i løbet af ugen: Hvilken sang skal vi synge i dag?
  3. Husk, at alle børn kan være med, også vuggestuebørn. De opfatter hurtigt, hvad det drejer sig om, når der for eksempel skal stemmes om to stykker legetøj.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.