Interne kurser


Bliv klædt på til dit hverv i BUPL med en række spændende kurser, der giver dig redskaber, nye indsigter og et godt netværk.


Opdateret d. 14. oktober 2021
Hele året:

Nye onlinekurser til dig!
Har du brug for ny viden om, hvordan du fx søger i medlemsregistret CRM, bruger sagssystemet GO, Excel eller Outlook?

Efterår 2021:

Introhøjskole
Du er nyvalgt som fællestillidsrepræsentant, bestyrelsesmedlem eller medlem af den lokale lederbestyrelse og har ikke tidligere deltaget i introhøjskolen med den funktion.

Basis: Introkursus til nyvalgte FTR
Du er ny fællestillidsrepræsentant (FTR) og er valgt indenfor det seneste år. På kurset introduceres du til BUPL, FTR-opgaver og din rolle i MED-systemet og kommunen mv.

Basis: Ledelse af politisk-strategiske processer
Bliv bedre til at arbejde langsigtet og strategisk med dine opgaver – både i forhold til det politiske og forvaltningsmæssige niveau og i forhold til medlemmer og tillidsrepræsentanter. Vi lærer nye redskaber til at planlægge og analysere.

Basis: Kommunikation og formidling
Bliv stærkere i din personlige kommunikation. Via øvelser bliver vi bedre til at formulere os både skriftligt og mundtligt. Vi arbejder med kommunikation, argumentation og øver os i at finde belæg for vores budskaber med klare eksempler og i et sprog tilpasset målgruppen.

Basis: Konstruktive forhandlinger og professionsetik
Kurset introducerer dig til forhandlinger og har en praktisk tilgang til forhandling og dialog i BUPL-sammenhænge.

Pop-up kursus: Få styr på din tid og opgaver
Et onlinekursus hvor du få nye redskaber til at holde overblik over dine opgaver og tid og dermed mindsker stress og højner arbejdsglæde. Vi arbejder med PAS (Planlægning Adfærd Struktur).

Pop-up kursus: Styrk dit påvirkningsarbejde med LinkedIn
Kunne du tænke dig at komme i gang med at bruge LinkedIn mere professionelt i dit hverv som FTR eller faglig sekretær? Vil du gerne gøre opmærksom på relevante tiltag, dagsordner og holdninger overfor dine arbejdsrelaterede kontakter? Vil du gerne udbygge dit netværk og skabe grobund for at kunne række ud til politikere og embedsmænd i den fysiske verden også. Så er dette pop-up kursus om LinkedIn måske noget for dig.

Diplom valgfag – Kommunikation og organisation
Deltagerne på valgfaget tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at kunne gennemføre og lede kommunikation og kommunikationsprocesser. Du får en forståelse for, hvordan ledelse, kommunikation og organisationsudvikling er forbundet.

Forår 2022:

Basis: Kommunaløkonomi
Kurset giver dig ny viden om budgetter og kommunaløkonomi i praksis. Du får mulighed for at tilegne dig de mest grundlæggende begreber inden for kommunaløkonomi, økonomistyring og -modeller. Du får desuden værktøjer til, hvordan du kan anvende dem i dagligdagen.

Basis: Mødeledelse og ledelse af TR-gruppen
Tag favntag med rollen som fagpolitisk leder for din TR-gruppe, og bliv styrket i din rolle som mødeleder. Vi dykker ned i, hvad det indebærer at være leder af fagpolitiske processer, og øver os i rollen som mødeleder både før, under og efter mødet.

Basis: Sæt dagsordenen på de sociale medier – med din TR
Vi arbejder med skriftlig og mundtlig kommunikation, sociale medier og engagerende kommunikation, fortællinger og interessevaretagelse. I tilmelder jer to personer sammen som et makkerpar og team.

Diplom i Ledelse, modul 2: Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling
På modul 2 af diplom i ledelse er emnerne bl.a. ledelse af medarbejdere og faglig udvikling med særligt fokus på voksenpædagogisk kompetence og ledelse af tillidsvalgte i BUPL. Det er et særligt tilrettelagt BUPL-modul.