Interne kurser


Bliv klædt på til dit hverv i BUPL med en række spændende kurser, der giver dig redskaber, nye indsigter og et godt netværk.


Opdateret d. 02. november 2020

Den 19. og 20. maj, 2021 inviterer BUPL's forretningsudvalg alle FTR og FTR-koordinatorer til Fagpolitisk Træf. En formel invitation følger, men afsæt allerede nu dagene i din kalender.

Den 19. og 20. maj, 2021 inviterer BUPL’s forretningsudvalg alle FTR og FTR-koordinatorer til Fagpolitisk Træf. En formel invitation følger, men afsæt allerede nu dagene i din kalender.


Bliv bedre til at arbejde langsigtet og strategisk med dine opgaver - både i forhold til det politiske og forvaltningsmæssige niveau og i forhold til medlemmer og tillidsrepræsentanter. Vi lærer nye redskaber til at planlægge og analysere. Og vi øver os sammen i at stille de rigtige spørgsmål, undre os og finde nye perspektiver i forhold til rollen som fagpolitisk leder.

Målgruppe og kort beskrivelse
Du er blevet fællestillidsrepræsentant inden for de seneste tre til fire år og har mod på at arbejde langsigtet og strategisk med dit hverv. Måske savner du konkrete redskaber til at få processer og projekter på sporet, således, at du får dine mange samarbejdspartnere i spil og spiller dig selv god. Måske er du klar til ny inspiration i forhold til, hvordan du bliver en, der skal inddrages og lyttes til hos dine interessenter, og hvordan du inddrager og får lyttet til andre.

Dato, tid og sted
1. session: 29. og 30. september, 2020. Scandic, Sydhavnen.
2. session: 2. og 3. december, 2020. Scandic Bygholm Park, Horsens.
Ønsker du ikke overnatning giv venligst direkte besked ved tilmelding eller efterfølgende til kursuskoordinator Marianne Földvary: maf@bupl.dk / tlf.: 35 46 52 04.

Tilmeldingsfrist
1. juni 2020. via mail: kursusadm@bupl.dk
Husk at koordinere tilmelding til kurser med din FTR-ansvarlig/kommuneansvarlig i fagforeningen – inden tilmelding.
OBS! Inden du tilmelder dig: Vi anbefaler, at du tidligere har deltaget i kurset ”Basis: Mødeledelse og ledelse af TR-gruppen” eller kurset ”fagpolitisk ledelse 1”, der bliver nemlig god mulighed for at bygge videre på elementer herfra.

Mål

 • At give dig indblik i, hvad det vil sige at lede strategisk.
 • At introducere dig til konkrete redskaber med henblik på at analysere og planlægge fagpolitiske opgaver og processer.
 • At du opnår øvelse i at anvende analyse- og planlægningsredskaber på din egen praksis.

Indhold

 • På kurset arbejder vi med forskellige metoder til at analysere, planlægge og handle strategisk i relation til de konkrete arbejdsopgaver, du står med i din funktion.
 • Vi arbejder også med det personlige lederskab i form af MBTI-test og løbende personlige-professionelle refleksioner.
 • Teoretiske perspektiver på strategisk ledelse og fagpolitisk arbejde samt forskellige redskaber til at opnå indsigt i eget fagpolitiske landskab og fremadrettet analysere og strukturere dette arbejde.

Form
Der arbejdes med oplæg, dialog, refleksion, træning, øvelser, evaluering og hjemmeopgaver. Herudover tilbydes du en MBTI test.

Det forventes, at du deltager aktivt med dine erfaringer og din daglige arbejdspraksis. Du skal være tilstede under hele forløbet.

Undervisere

 • Mette Nørbjerg, Organisationspsykolog, Cand.psyc.aut.
 • Maja Plum, Organisationskonsulent, BUPL.

Kursusleder
Maja Plum, Organisationskonsulent, BUPL. Dir.tlf.: 35 46 50 65 / Mobil: 22 16 24 90. E-mail: mpm@bupl.dk

Bliv klogere med BUPL’s Kompetenceteam
Få overblik over vores uddannelsestilbud til dig i den nye vejledende uddannelsesplan.

Bliv klogere på, hvem vi er, og hvad vi tilbyder dig, i pjecen ‘Bliv klogere’ og bliv inspireret via cases om ”Lise” og ”Henrik” og deres uddannelsesvej som nye FTR.

Kontakt
BUPL’s kompetenceteam står altid klar til at vejlede dig om kurser og uddannelser. Find kontaktinfo på os i pjecen her og skriv gerne til os på: kursusadm@bupl.dk


Måske savner du begreber, en udvidet refleksionsramme og handlemuligheder i forhold til dit daglige arbejde med at skabe retning og udvikling i BUPL. Du ser måske dig selv i en kompleks sammenhæng med dine relationer og har behov for viden, færdigheder og kompetencer til at kunne arbejde mere bevidst og professionelt med dette.

Deltagere

 • Faglige sekretærer i BUPL’s fagforeninger.
 • FTR – vi anbefaler, at du har været valgt i tre år, før du tilmelder dig diplomforløb.
 • Ansatte i BUPL’s fagforeninger. Betingelse for optagelse er, at du har bestået en bachelor – uanset fag.

Dato, tid og sted
1. Session: 22.-23. oktober 2020. Sted: Comwell Aarhus, Værkmestergade 2, 8000 Århus C.
2. Session: 3.-4. december 2020. Sted: Scandic Sydhavnen, Sydhavns Plads 15, 2450 København SV
Vejledning: Periode udmeldes senere.
Afleveringsfrist for opgave: Udmeldes senere.
Eksamen: uge 3 2021
Sted: Køge eller via skype/zoom

Tilmeldingsfrist
1. juni 2020 via mail: kursusadm@bupl.dk

Husk at koordinere tilmelding til kurser med din FTR-ansvarlig/kommuneansvarlig i fagforeningen – inden tilmelding.

Formål
Det er formålet, at deltagerne tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at afvikle selv- og med-ledelseskompetencer til at begå sig i komplekse relationer til medarbejdere, kollegaer, ledere, netværks-relationer, kunder, brugere og samarbejdspartnere.

Mål
Det er målet, at deltagerne får viden om og forståelse af:

 • Teorier og metoder til forståelse af personlighedsudvikling, identitetsskabelse og relationelle kompetencer samt ledelse i hyperkomplekse organisationer.
 • Systemisk og kommunikativ ledelse.
 • Udvikle egne handleplaner med anvendelse af teorier, begreber og metoder om ledelse i relationel kompleksitet.
 • Bedrive bevidst, reflekteret og hensigtsmæssig selvledelse og medledelse i en professionel relationel kompleksitet.

Indhold
Læs mere om indhold hos Center for Diplomledelse, der står for undervisningen. Se venligst: http://centerfordiplomledelse.dk/media/1148/valgfrie-moduler-foraar-2020.pdf

Form
Der arbejdes med oplæg, dialog, refleksion, træning, øvelser, evaluering og hjemmeopgaver.
Det forventes at, du deltager aktiv med dine erfaringer og din daglige arbejdspraksis. Du skal være tilstede under hele forløbet.

Eksamen er en kombinationsprøve med aflevering af skriftlig opgave og en mundtlig eksamen.

Undervisere
Undervisere fra Center for Diplomledelse, Køge.

Kursusleder
Jørgen Hanberg, organisationskonsulent, BUPL. Dir.tlf.: 35 46 50 96 / E-mail: jha@bupl.dk

Bliv klogere med BUPL’s Kompetenceteam
Få overblik over vores uddannelsestilbud til dig i den nye vejledende uddannelsesplan.

Bliv klogere på, hvem vi er, og hvad vi tilbyder dig, i pjecen ‘Bliv klogere’ og bliv inspireret via cases om ”Lise” og ”Henrik” og deres uddannelsesvej som nye FTR.

Kontakt
BUPL’s kompetenceteam står altid klar til at vejlede dig om kurser og uddannelser. Find kontaktinfo på os i pjecen her og skriv gerne til os på: kursusadm@bupl.dk


Du er ny fællestillidsrepræsentant (FTR) og er valgt indenfor det seneste år. På kurset introduceres du til BUPL, FTR-opgaver og din rolle i MED-systemet og kommunen mv.

Målgruppe og kursusbeskrivelse
Du får en grundlæggende viden om, hvilke redskaber, metoder, analyser og materialer, det er godt at have kendskab til som FTR. Du skal selv være med til at formulere din egen opgave- og jobbeskrivelse som et jobopslag. Det er dig, der som deltager er med til at bestemme det endelige indhold. Vi kontakter dig, når du er tilmeldt for at interviewe dig om dine behov for viden, ønsker og erfaringer.

Dato, tid og sted
Varighed: 4 dage fordelt på 2 sessioner (2+2 dage):

Session 1: 14. og 15. september 2020. Sted: Pædagogernes Hus, Sundkrogskaj 20, 2100 København Ø. (Inkl. overnatning på hotel i København).

Session 2: 3. og 4. november 2020. Sted: Nyborg Strand (Inkl. overnatning på hotel Nyborg Strand fra d. 3 – 4. nov.).

OBS: Du skal selv tilmelde dig MED-konferencen d. 4/11. via din kommune.
Læs mere her: https://www.oao.dk/fileadmin/Program_for_MED-konferencen_2020.pdf

Vil din kommune ikke betale, skal du kontakte Marianne på mail: maf@bupl.dk

Tilmeldingsfrist
1. juni 2020 via din fagforening på mail: kursusadm@bupl.dk
OBS: Alle nyvalgte FTR kan blive tilmeldt af fagforeningen helt frem til d. 7. september. Husk at koordinere og aftale din tilmelding til kurser med din FTR-ansvarlig/kommuneansvarlig i fagforeningen.

Kurser du også bør tilmelde dig som ny FTR
Vi anbefaler, at du som ny FTR også tilmelder dig Introhøjskole i 2021 og kurset ”Mødeledelse og ledelse af TR-gruppen”, der afholdes i foråret 2021. Tal med din FTR-ansvarlig i fagforeningen om din kompetenceudvikling inden tilmelding, og ring meget gerne til kursusleder med spørgsmål: Jens Peter Kildevang: JPKI@bupl.dk / tlf. 35 46 52 65

Mål

 • At give dig grundlæggende viden om din rolle i kommunen og BUPL samt hvilke redskaber, metoder og materialer, det er godt at have kendskab til som nyvalgt FTR.
 • At du bliver afklaret med dine opgaver, og selv formulerer en opgave- og jobbeskrivelse i samarbejde med fagforeningen, herunder orienterer dig i den FTR-aftale, der er indgået med kommunen.
 • At du får basisviden om dine opgaver, nye redskaber og opnår viden om, hvordan du selv kan opsøge ny viden og agere som FTR i BUPL og i kommunen.

Indhold
Det endelige indhold er de tilmeldte deltagere med til at fastlægge. Eksempler på emner, vi altid kommer ind på:

 • Arbejdet i HovedMED-udvalget og Med-udvalget på forvaltningsniveau. MED-håndbog og vejviser i MED-systemer. Har du styr på den lokale MED-aftale i din kommune?
 • Mandat, krav og forventninger til FTR – i et krydspres.
 • Dine opgaver og samarbejde med fagforeningen og din FTR-aftale i kommunen – kender du den og dine egne vilkår som FTR?
 • Får styr på din tid og overblik over dine opgaver via planlægning i Outlook og mapping.
 • Kompetencetilbud til FTR – hvordan får jeg ny viden?
 • Du får udarbejdet en individuel, vejledende uddannelsesplan, som skal tages op med din FTR-ansvarlig / kommuneansvarlig i fagforeningen.

Emner som vi kan komme ind på:

 • Deltagelse og engagement – hvordan får jeg flere med?
 • Netværks- og interessentanalyse – kortlæg dit netværk i fagforeningen og kommunen
 • Ytringsfrihed – regler og rammer, guides og gode råd til dig, TR-gruppen og medlemmer
 • Årshjul i kommunaløkonomi og budgetter
 • BUPL’s historie og TR- & FTR-fællesskabet i BUPL – mandatafklaring ift. din fagforening
 • Pædagogisk argumentation, forskning og professionsstrategi
 • Frem mod OK21

Form
Der arbejdes med individuel vejledning, oplæg, dialog, refleksion, træning og evaluering. Det forventes også, at du deltager aktivt med egne erfaringer fra din daglige praksis i hvervet som FTR.
Du interviewes før kursusstart om dine forventninger.

Hjemmeopgave
Du skal være indstillet på at lave en mindre hjemmeopgave før kurset og mellem de to sessioner: Du skal bl.a. forberede et møde i kommunen med en central aktør (fx kommunaldirektør/forvaltningschef) mellem session 1 og 2.

Du skal inden kurset have læst og samtidig medbringe:

Kursusleder
Jens Peter Kildevang, organisationskonsulent, BUPL: jpki@bupl.dk / 35 46 52 65 / 22 20 94 69

Undervisere
Lars Schøning, rejsesekretær, og Jens Peter Kildevang. Øvrige undervisere bemandes efter indhold i dagene.

Bliv klogere med BUPL’s Kompetenceteam
Få overblik over vores uddannelsestilbud til dig i den nye vejledende uddannelsesplan.

Bliv klogere på, hvem vi er, og hvad vi tilbyder dig, i pjecen ‘Bliv klogere’ og bliv inspireret via cases om ”Lise” og ”Henrik” og deres uddannelsesvej som nye FTR.

Kontakt
BUPL’s kompetenceteam står altid klar til at vejlede dig om kurser og uddannelser. Find kontaktinfo på os i pjecen her og skriv gerne til os på: kursusadm@bupl.dk


Du er nyvalgt som fællestillidsrepræsentant, bestyrelsesmedlem eller medlem af den lokale lederbestyrelse og har ikke tidligere deltaget i introhøjskolen med den funktion.

På introhøjskolen får du en generel introduktion til BUPL som organisation, strukturer, politiske organer m.v., du får en introduktion til arbejdet og af forretningsudvalget og lederformanden bliver du introduceret til de helt aktuelle politiske diskussioner i organisationen.

Dato
25. januar – 27. januar 2021
(De nøjagtige tidspunkter udsendes med program til deltagerne, men forvent at bruge alle tre dage)

Sted: BUPL’s forbundshus Sundkrogskaj 20, 2100 Kbh. Ø og Comwell Copenhagen Portside, Alexandriagade 1. Det ligger lige overfor Forbundshuset.

Tilmeldingsfrist: Tilmelding sker gennem din fagforening senest 1. december 2020.
OBS: Ønsker du ikke overnatning giv venligst direkte besked ved tilmelding eller efterfølgende til kursuskoordinator Marianne Földvary: maf@bupl.dk / tlf.: 35 46 52 04.

Formål
Formålet med introhøjskolen er at introducere dig til dit arbejde som bestyrelsesmedlem, lederbestyrelsesmedlem eller FTR, give dig viden om BUPL’s politiske organisation og introducere dig til de aktuelle politiske mål og diskussioner.

Mål

 • At give dig indblik i, hvad det vil sige at arbejde politisk for BUPL.
 • At introducere dig til konkrete redskaber og relevant viden til det hverv, du er blevet valgt til.
 • At give dig mulighed for at etablere et netværk med andre nyvalgte.

Indhold
Vi er i øjeblikket i gang med at planlægge det konkrete indhold i introhøjskolen. Det vil du høre mere om, når du er tilmeldt.

Form
Der arbejdes med oplæg, dialog, refleksion, træning, øvelser og diskussioner. Det forventes at, du deltager aktivt og at du er tilstede under hele forløbet.

Undervisere
Maja Plum, organisationskonsulent
Jens Peter Kildevang, organisationskonsulent
Jørgen Hanberg, organisationskonsulent
Rejsesekretærer og forretningsudvalgsmedlemmer

Kursusleder: Peter Engelbrekt Petersen


Kursus for FTR om strategisk interessevaretagelse, påvirkning og indflydelse i kommunen, herunder MED. Via øvelser bliver vi bedre til at arbejde strategisk, forhandle, argumentere og kortlægge netværk og interessenter i og udenfor kommunen.

Målgruppe og kursusbeskrivelse
Dette kursus er målrettet til fællestillidsrepræsentanter fra et til tre års erfaring som FTR. Du ønsker at blive endnu skarpere i påvirknings- og indflydelsesarbejdet i kommunen, forhandlinger og de forskellige roller, du har i bl.a. MED-systemet. Du skal på forhånd have noget erfaring som fællestillidsrepræsentant i MED-systemet i kommunen. Men vi arbejder også med andre måder at få indflydelse udover de mere formelle veje.

Du skal tilmelde dig, hvis du gerne vil blive endnu bedre til at arbejde strategisk med indflydelse, b.la. i MED-systemet, hvor du fx er medlem af sektor-MED/MED-hovedudvalg i kommunen. Hvad er dine muligheder for at opnå indflydelse i kommunen som FTR, hvem er modpart, interessenter og alliancepartnere? Hvordan tænker vi fagpolitiske dagsordener ind i vores arbejde i bl.a. MED?

Vi kommer også ind på regler og rammer for MED samt formelle og uformelle indflydelsesveje.

Dato, tid og sted
Varighed: 4 dage fordelt på 2 sessioner (2+2 dage):

 • 4. og 5. marts 2021. Sted: Koldingfjord, Fjordvej 154, 6000 Kolding.
 • 20. og 21. april 2021. Sted: Koldingfjord, Fjordvej 154, 6000 Kolding.

Vi starter kl. 10.00 den første dag og slutter kl. 15.30 den anden dag.

OBS: Ønsker du ikke overnatning giv venligst direkte besked ved tilmelding eller efterfølgende til kursuskoordinator Marianne Földvary: maf@bupl.dk / tlf.: 35 46 52 04

Tilmeldingsfrist
1. juni 2020 til kursusadm@bupl.dk

OBS: Husk at koordinere din tilmelding til kurser med din FTR-ansvarlig/kommuneansvarlig i fagforeningen – inden tilmelding.

Inden du tilmelder dig: Ideelt set har du allerede været på basiskurset ”Introkursus til nye FTR”, der udbydes i efteråret 2020. Vi anbefaler, at du også har været på – eller samtidig tilmelder dig – kurset ”Mødeledelse og ledelse af TR-gruppen”, der også udbydes i foråret 2021.

Det er en fordel, men ikke en forudsætning, hvis du allerede har gennemført et MED-kursus i kommunen eller i fagforeningen og dermed har en grundlæggende viden om MED-systemets formelle regler og rammer. Årsagen er, at vi på dette kursus gerne vil bygge ovenpå dine nuværende MED-erfaringer.

Indhold
Med udgangspunkt i dine erfaringer fra bl.a. MED-systemet og dit arbejde som FTR samt lokale udfordringer og emner, du finder relevant at inddrage og arbejde med, skal vi via øvelser blive bedre til at arbejde strategisk i MED-systemet og få indflydelse i kommunen. Vi arbejder med:

 • Strategi for din (for)handling, før, under og efter
 • Partsanalyse i og udenfor kommunen og MED-systemet – formel og uformel magt og indflydelse
 • Netværks- og interessentanalyse – hvem er dine med- og modspillere og alliancepartnere?
 • Fagpolitiske dagsordner i MED – hvem kan hjælpe dig, og hvem kan du hjælpe?
 • Sprog, argumentation og kommunikation – forstå og tal din modpart, politiker og embedsmand i kommunen
 • Rolleafklaring: Din forskellige roller som hhv. FTR, BUPL-repræsentant og repræsentant for andre faggrupper i kommunen

Mål
Målet med kurset er, at du:

 • Får redskaber og udviklet en strategi for indflydelsesarbejde i kommunen, herunder at indgå i og skabe indflydelse gennem MED-systemet
 • Udvikler din argumentation og dit sprog, få sat ord på kernekompetencer, som kan indgå i forhandlinger og påvirkningsarbejde i kommunen
 • Kortlægger dit netværk og få indblik i modparten og øvrige interessenters sprog og argumenter
 • Bliver skarpere til at tænke (MED)indflydelsessystemet og BUPL’s fagpolitiske dagsordener ind i dit daglige arbejde som FTR
 • Opnår viden om medindflydelsessystemets styrker og svagheder
 • Bliver i stand til at afveje egne styrker og svagheder i dit indflydelsesarbejde
 • Reflekterer over dine relationer til kolleger og parter i og udenfor kommunen og betydningen af at opbygge stærke relationer

Arbejdsform og forberedelse
Der arbejdes med oplæg, dialog, refleksion, træning, øvelser og erfaringsudveksling fra din hverdag.
Du skal derfor udfylde et spørgeskema om dine erfaringer og udfordringer inden kurset samt forberede dig med en lille opgave inden første session. Opgaven er, at du skal have læst og medbringe din lokale MED-aftale fra kommunen, have læst i MED-håndbogen, samt have læst pjecen ”Værd at vide om MED”.

Du skal lave et mindre interview med en central aktør (fx kommunaldirektør/forvaltningschef) mellem session 1 og 2.
Det forventes at, du deltager aktiv med dine erfaringer og din daglige arbejdspraksis. Du skal være tilstede under hele forløbet.

Undervisere
Lars Schøning, rejsesekretær i BUPL
Jens Peter Kildevang, organisationskonsulent i BUPL

Kursusleder
Jens Peter Kildevang: jpki@bupl.dk / 35 46 52 65 / 22 20 94 69

Bliv klogere med BUPL’s Kompetenceteam
Få overblik over vores uddannelsestilbud til dig i den nye vejledende uddannelsesplan.

Bliv klogere på, hvem vi er, og hvad vi tilbyder dig, i pjecen ‘Bliv klogere’ og bliv inspireret via cases om ”Lise” og ”Henrik” og deres uddannelsesvej som nye FTR.

Kontakt
BUPL’s kompetenceteam står altid klar til at vejlede dig om kurser og uddannelser. Find kontaktinfo på os i pjecen her og skriv gerne til os på: kursusadm@bupl.dk


Du er faglig sekretær, FTR eller ansat i en af BUPL’s fagforeninger. Du er nyvalgt eller trænger til genopfriskning af din viden om kommunaløkonomi og budgetter mv.

Dato, tid og sted
Session 1: 12.-13. april 2021. Sted: Comwell Aarhus, Værkmestergade 2, 8000 Århus C.
Session 2: 3.-4. juni 2021. Sted: Comwell Copenhagen Portside, Alexandriagade 1, 2150 København

Tilmeldingsfrist
1. juni 2020 til kursusadm@bupl.dk

Husk at koordinere tilmelding til kurser med din FTR-ansvarlig/kommuneansvarlig i fagforeningen – inden tilmelding.

Formål

 • At deltagerne får kendskab til sammenhængen mellem samfundets, kommunens og institutio-nernes økonomi på aktuelle temaer.
 • At give deltagerne viden, færdigheder og kompetencer til at kunne læse og forstå det kommuna-le budget og regnskab i egen kommune på aktuelle temaer.
 • At deltagerne får kendskab til deres egne opgaver i det økonomiske årshjul.

Mål og indhold
Du får mulighed for at tilegne dig de mest grundlæggende begreber inden for kommunaløkonomi, økonomistyring og -modeller. Du får desuden værktøjer til, hvordan du kan anvende dem i dagligdagen.

Forløbet giver dig blandt andet svar på spørgsmål som:

Sammenhængen mellem samfundets, kommunens og institutionernes økonomi på aktuelle temaer:

 • Hvad er moderniserings- og effektivitetsprogrammer?
 • Kommunale økonomistyringsmodeller?
 • Hvad er et årshjul?
 • Hvordan ser styringskæden ud?
 • Hvad er regelgrundlaget for den kommunale økonomi?
 • Hvilke holdninger har regeringen til kommunernes økonomi, og hvordan udmønter de det med KL?
 • Hvad er servicerammer og budgetlov? Og hvad er det væsentlige indhold?

Det kommunale budget og regnskab i egen kommune på aktuelle temaer:

 • Budgetter og skoleområdet? SFO-midler i undervisningen?
 • Hvordan og hvor finder jeg relevante informationer i kommunens budgetter og regnskaber?
 • Hvordan kan jeg anvende det i min egen praksis?
 • Hvad skal du stille op med dine egne aktuelle kommunaløkonomiske problemer/ udfordringer?
 • Hvordan er økonomien i en dagplejeplads i forhold til en vuggestue/børnehaveplads?
 • Andre aktuelle dagsordener i relation til kommunale budgetter

Forberedelse
Deltagerne medbringer budget og regnskab fra egen kommune – i digitaliseret udgave. Og evt. dokumenter (planer, initiativer) om kommunale udspil eller lignende vedrørende:

 • Dagtilbud/ 0-6 års området, herunder minimumsnormeringer
 • SFO/ folkeskoleområdets budgetforhold, tildelingsmodeller og lignende

Litteratur: ”Kend din kommune 2020”.

Form
Der arbejdes med oplæg, dialog, refleksion, træning, øvelser, evaluering og hjemmeopgaver.
Det forventes at, du deltager aktiv med dine erfaringer og din daglige arbejdspraksis. Du skal være tilstede under hele forløbet.

Undervisere
Lisbeth Raahauge, konsulent, BUPL
Kjeld Christensen, rejsesekretær, BUPL

Kursusleder
Jørgen Hanberg, organisationskonsulent, BUPL. Dir.tlf.: 3546 5096 / E-mail: jha@bupl.dk

Bliv klogere med BUPL’s Kompetenceteam
Få overblik over vores uddannelsestilbud til dig i den nye vejledende uddannelsesplan.

Bliv klogere på, hvem vi er, og hvad vi tilbyder dig, i pjecen ‘Bliv klogere’ og bliv inspireret via cases om ”Lise” og ”Henrik” og deres uddannelsesvej som nye FTR.

Kontakt
BUPL’s kompetenceteam står altid klar til at vejlede dig om kurser og uddannelser. Find kontaktinfo på os i pjecen her og skriv gerne til os på: kursusadm@bupl.dk


Du har opgaver, der relaterer sig til forandrings- og udviklingsprocesser i politisk styrede organisationer og har behov for mere viden og handlemuligheder i denne sammenhæng. Dette valgfag er en kombination af valgfagene ”Ledelse af forandrings- og udviklingsprocesser” (Vf C) og ”Forandringsledelse” (Vf 10).

Deltagere

 • Faglige sekretærer i BUPL’s fagforeninger.
 • FTR – vi anbefaler, at du har været valgt i tre år, før du tilmelder dig diplomforløb.
 • Ansatte i BUPL’s fagforeninger. Betingelse for optagelse er, at du har bestået en bachelor – uanset fag.

Dato, tid og sted:
Session 1: 15.-16. april 2021. Sted: Koldingfjord, Fjordvej 154, 6000 Kolding.
Session 2: 10.-11. maj 2021. Sted: Center for Diplomledelse, Køge samt Comwell Køge Strand

Vejledning: Periode afventer

Afleveringsfrist: Dato afventer

Mundtlig eksamen: Ultimo juni 2021

Tilmeldingsfrist:
1. juni 2020 til kursusadm@bupl.dk

Da datoerne af praktiske grunde desværre endnu ikke er fastlagt, kan du tilmelde dig en med en interesse-tilkendegivelse, så kontakter vi dig, så snart vi har datoer og steder på plads. Herefter kan du sammen med din fagforening, FTR-ansvarlig/leder, lave den endelige tilmelding.

Formål
Det er formålet, at deltagerne tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at:
Kunne initiere, lede og gennemføre forandringsprocesser i egen organisation med henblik på udvikling og fornyelse.

Mål
Det er målet at deltagerne opnår viden om og forståelse af:

 • Teorier og modeller om forandrings- og udviklingsprocesser politisk styrede organisationer.
 • Refleksivt kunne vurdere teoretiske modeller om forandringsledelse i forhold til problemstilling fra praksis samt begrunde og udvælge relevant løsningsmodel/-teori hertil.
 • At kunne formidle den forandringsledelsesmæssige problemstilling til medledere, medarbejdere og andre interessenter.
 • Selvstændigt at kunne indgå i faglige, tværfaglige og tværgående samarbejde om gennemførelse af forandringsprocesser i egen organisation.

Indhold
Se venligst mere her: http://centerfordiplomledelse.dk/media/1148/valgfrie-moduler-foraar-2020.pdf

Form
Der arbejdes med oplæg, dialog, refleksion, træning, øvelser, evaluering og hjemmeopgaver.
Det forventes at, du deltager aktiv med dine erfaringer og din daglige arbejdspraksis. Du skal være tilstede under hele forløbet.

Undervisere
Undervisere fra Center for Diplomledelse, Køge.

Kursusleder
Jørgen Hanberg, organisationskonsulent, BUPL. Dir.tlf.: 3546 5096 / E-mail: jha@bupl.dk

Bliv klogere med BUPL’s Kompetenceteam
Få overblik over vores uddannelsestilbud til dig i den nye vejledende uddannelsesplan.

Bliv klogere på, hvem vi er, og hvad vi tilbyder dig, i pjecen ‘Bliv klogere’ og bliv inspireret via cases om ”Lise” og ”Henrik” og deres uddannelsesvej som nye FTR.

Kontakt
BUPL’s kompetenceteam står altid klar til at vejlede dig om kurser og uddannelser. Find kontaktinfo på os i pjecen her og skriv gerne til os på: kursusadm@bupl.dk


Interessen for ledelse – og især hvad der skaber god ledelse, er stor – også i BUPL. Du er valgt som faglig sekretær i en fagforening eller som FTR i en kommune, og i begge situationer skal du udøve ledelse.

Målgruppe og kort beskrivelse
Interessen for ledelse – og især hvad der skaber god ledelse, er stor – også i BUPL. Du er valgt som faglig sekretær i en fagforening eller som FTR i en kommune, og i begge situationer skal du udøve ledelse.

Kravene til de fagpolitiske ledere i BUPL er skærpet. God ledelse forudsætter flere ting. Dels en grundig viden, om det der sætter dig i stand til at inspirere, begejstre og skabe et klima, hvor ansvarlighed, personlig fleksibilitet og samarbejdsevne er vigtige elementer. Og dels viden om organisation, systemer, strategi og styringsmekanismer.

Diplommoduler i Ledelse (DIL) giver dig viden, kompetencer og færdigheder og er et godt grundlag for at udvikle dig som leder. Du får et kompetent og professionelt grundlag til at udøve den ledelse og de ledelsesformer, som netop du har behov for i BUPL.

Deltagere

 • Faglige sekretærer i BUPL’s fagforeninger
 • FTR – vi anbefaler, at du har været valgt i tre år, før du tilmelder dig diplomforløb
 • Ansatte i BUPL’s fagforeninger. Betingelse for optagelse er, at du har bestået en bachelor – uanset fag.

Dato, tid og sted:
Session 1: 1.-2. februar 2021. Sted: Center for Diplomledelse, Køge samt Comwell Køge Strand
Session 2: 18.-19. marts 2021. Sted: Koldingfjord, Fjordvej 154, 6000 Kolding.
Session 3: 12.-13. april 2021. Sted: Koldingfjord, Fjordvej 154, 6000 Kolding.
Session 4: 11.-12. maj 2021. Sted: Center for Diplomledelse, Køge samt Comwell Køge Strand

Vejledning: Periode afventer
Afleveringsfrist: Dato afventer
Mundtlig eksamen: Ultimo juni. Sted: Center for diplomledelse, Køge, eller via zoom/skype.

Tilmeldingsfrist
1. juni 2020 til kursusadm@bupl.dk

Husk at koordinere tilmelding til kurser med din FTR-ansvarlig/kommuneansvarlig i fagforeningen – inden tilmelding.

Formål
At udvikle ledelsesidentitet og praktisere personligt og fagligt lederskab professionelt gennem refleksion, kommunikation og handling i forhold til organisationens behov og opgaveløsning

Mål
Det er målet, at den studerende skal have færdigheder, kompetencer, viden om, forståelse af og kan reflektere over:

 • Teorier, metoder og praksis inden for personligt og fagligt lederskab
 • Teorier og metoder om kommunikation – og betydningen heraf i ledelsesmæssig praksis
 • Sammenhængen mellem værdier, ledelsesidentitet og -etik samt professionelt lederskab i forhold til egen ledelsespraksis
 • Identificere, analysere og gøre brug af teorier og metoder til at skabe mening og legitimitet samt udvikle tillid og samarbejdsevne gennem sit personlige lederskab
 • Vurdere og anvende kommunikative metoder til at engagere og udvikle følgeskab i forhold til organisationens rammer, vilkår og ledelsesmæssige beslutninger
 • Håndtere komplekse ledelsesmæssige problemstillinger og forandringer i et helhedsorienteret perspektiv under iagttagelse af egne værdier og etik i det personlige lederskab
 • Udvikle egen kommunikativ og refleksiv ledelsespraksis i forhold til interne og eksterne relationer og interessenter
 • Identificere egne læringsbehov og tilrettelægge egen kompetenceudvikling til styrkelse af det personlige og faglige lederskab

Indhold: Se mere her: http://centerfordiplomledelse.dk/studieordning-mm/

Form
Der arbejdes med oplæg, dialog, refleksion, træning, øvelser og hjemmeopgaver.
Det forventes at, du deltager aktiv med dine erfaringer og din daglige arbejdspraksis. Du skal være tilstede under hele forløbet.

Eksamensform: Kombinationsprøve.
Hovedvægten placeres på bedømmelse af det skriftlige produkt.

Aflevering af miniprojekt på max 10 A4 sider eller 24000 anslag, ex forside, eventuel indholdsfortegnelse, litteraturoversigt og bilagsmateriale. Afleveringsfrist vil fremgå af lektionsoversigt. Såfremt gruppeeksamen vælges af en gruppe på 2 eller 3 studerende, forøges sidetallet proportionalt.

Mundtligt forsvar af skriftligt produkt (miniprojekt) med 20 (30 eller 40) minutters mundtligt forsvar (eksamination) og efterfølgende votering og tilbagemelding.

Undervisere
Undervisere er fra Center for Diplomledelse, Køge.

Kursusleder
Jørgen Hanberg, organisationskonsulent, BUPL. Dir.tlf.: 3546 5096 / E-mail: jha@bupl.dk

Bliv klogere med BUPL’s Kompetenceteam
Få overblik over vores uddannelsestilbud til dig i den nye vejledende uddannelsesplan.

Bliv klogere på, hvem vi er, og hvad vi tilbyder dig, i pjecen ‘Bliv klogere’ og bliv inspireret via cases om ”Lise” og ”Henrik” og deres uddannelsesvej som nye FTR.

Kontakt
BUPL’s kompetenceteam står altid klar til at vejlede dig om kurser og uddannelser. Find kontaktinfo på os i pjecen her og skriv gerne til os på: kursusadm@bupl.dk


Du er fællestillidsrepræsentant og kan på dette kursus tage din FTR-suppleant eller én TR med, så I som et team bliver endnu bedre til at stå frem som meningsdannere i offentligheden sammen med TR-gruppen og medlemmerne.

Vi arbejder med skriftlig og mundtlig kommunikation, sociale medier og engagerende kommunikation, fortællinger og interessevaretagelse. I tilmelder jer to personer sammen som et makkerpar og team. Vi arbejder med Facebook, Twitter, Instagram og LinkedIn. Alle er velkomne uanset niveau og it-færdigheder. Du får hjælp til det tekniske før og efter kurset.<

Dato, tid og sted
Kursus af 2×2 dage (i alt 4 dage):
18. – 19. marts 2021. Sted: Sinatur Hotel Storebælt, Østerøvej 121, 5800 Nyborg.
4. – 5. maj 2021. Sted: Sinatur Hotel Storebælt, Østerøvej 121, 5800 Nyborg.

Opfølgende online webinar af tre timers varighed efter kurset.

OBS: Ønsker du ikke overnatning giv venligst direkte besked ved tilmelding eller efterfølgende til kursuskoordinator Marianne Földvary: maf@bupl.dk / tlf.: 35 46 52 04

Tilmeldingsfrist
1. juni via mail til kursusadm@bupl.dk

OBS: Husk at koordinere tilmelding til kurser med din FTR-ansvarlig/kommuneansvarlig i fagforeningen.

Formål
Vi har fokus på mundtlig og skriftlig kommunikation og sociale medier målrettet FTR og dennes FTR-suppleant/TR. I tilmelder jer to personer som makkerpar.

I teams arbejder vi med personlig historiefortælling, kommunikation og involvering af TR og kolleger: Hvordan bliver vi sammen stærkere meningsdannere i offentligheden, og hvordan kan vi via engagerende kommunikation og historiefortælling mobilisere, engagere og aktivere TR og medlemmer som ambassadører for faget?

Mål og Indhold

 • Vi laver skarpe indlæg, taler, video til sociale medier ud fra personlige historier
 • Vi øver os i at finde og anvende konkrete eksempler og klare budskaber fra pædagogernes virkelighed på især de sociale medier
 • Hvordan involverer, motiverer og engagerer vi TR og kolleger via personlig historiefortælling?
 • Hvordan bruger vi Facebooks muligheder for tekst, foto og video til personlig historiefortælling?
 • Vi skal som tillidsvalgte turde gå foran på arbejdspladsen og offentligt med gode eksempler forklare, hvad vi kan. De succesfulde historier og fortællinger om faget er samtidig grundlaget for indflydelse og politisk interessevaretagelse i kommunen.
 • Vi skal som tillidsvalgte kunne forklare, hvad pædagogernes unikke kernekompetencer er via gode eksempler, tal, fakta og budskaber, der taler til både hjerne og hjerne, og appellerer til både følelser og fornuft.
 • Vi arbejder med at gøre os selv som tillidsvalgte og medlemmerne på arbejdspladsen til medfortællere og ambassadører for faget og dermed stærke stemmer i debatten offentligt og internt i kommunen og på arbejdspladsen samt overfor forældre, politikere og andre interessenter.
 • Hvordan får vi flere ambassadører for pædagogfaget via de stærke fortællinger på blandt andet sociale medier som Facebook og Twitter?
 • Vi arbejder med retorik og tale, video, foto og sociale medier og skriver blogindlæg.
 • Strategisk interessevaretagelse: Målret budskaber og gør egne interesser almene.
 • Hvordan kommunikerer vi til politikere med konkrete eksempler og løsninger, så de lytter til os?

Mål

 • Målet er, at alle finder frem til en personlige fortælling, professionsfortælling og eksempler fra TR og medlemmer, som I kan kommunikere til offentligheden om.
 • Vi finder frem til pædagogernes kernekompetencer, afdækker målgrupper, alliancepartnere og medievalg.
 • Vi arbejder med en tekst og tale, som I selv skriver med hjælp fra underviser, der senere kan anvendes i debatindlæg til en lokal avis og på fx Facebook og Twitter.
 • Vi kontakter dig, når du er tilmeldt for at interviewe dig om dine behov for viden.
 • Medbring smartphone samt PC eller tablet.

Form
Der arbejdes med Facebook, Twitter, Instagram og LinkedIn, så I skal inden kurset have oprettet en profil her og downloadet app til jeres mobil og tablet, som medbringes på kurset.

Undervisningen er en kombination af oplæg, dialog, refleksion, træning, øvelser, evaluering og hjemmeopgaver. Vi mødes første gang, og I får hjælp til at komme i gang.

Det forventes ikke, at du har særlige it-færdigheder eller erfaring med sociale medier, men det forventes, at du deltager aktivt med erfaringer fra jeres og medlemmernes hverdag.

Der vil være en mindre hjemmeopgave, som afleveres digitalt. Det kan være en tekst og et foto eller en kort video, som optags på mobiltelefon.

Undervisere

 • Jens Peter Kildevang, organisationskonsulent i BUPL
 • Louise Knuth Pedersen, konsulent og ansvarlig for sociale medier i BUPL
 • Pædagogiske meningsdannere fra BUPL er medundervisere på begge moduler.

Kursusleder
Jens Peter Kildevang: jpki@bupl.dk / 35 46 52 65 / 22 20 94 69

Bliv klogere med BUPL’s Kompetenceteam
Få overblik over vores uddannelsestilbud til dig i den nye vejledende uddannelsesplan.

Bliv klogere på, hvem vi er, og hvad vi tilbyder dig, i pjecen ‘Bliv klogere’ og bliv inspireret via cases om ”Lise” og ”Henrik” og deres uddannelsesvej som nye FTR.

Kontakt
BUPL’s kompetenceteam står altid klar til at vejlede dig om kurser og uddannelser. Find kontaktinfo på os i pjecen her og skriv gerne til os på: kursusadm@bupl.dk


Tag favntag med rollen som fagpolitisk leder for din TR-gruppe, og bliv styrket i din rolle som mødeleder. Vi dykker ned i, hvad det indebærer at være leder af fagpolitiske processer, og øver os i rollen som mødeleder både før, under og efter mødet.

Målgruppe og kort beskrivelse
Du er nyvalgt fællestillidsrepræsentant eller har været FTR i få år. Du efterspørger input – både teoretiske, praktiske og mere personlige – til dit virke som fagpolitisk leder mere generelt og som leder af TR-gruppen og jeres møder. Du er nysgerrig på rollen som fagpolitisk leder og dig selv i den position – hvem du er, hvad du står for, og hvordan du bedst samarbejder med dem omkring dig. Og du er på udkig efter inspiration til at sætte dagsorden og struktur for dine møder og vil gerne blive klogere på, hvordan du kan facilitere processer, der styrker dit mandat fra TR-gruppen samt gør dig i stand til at inddrage deres perspektiver og ressourcer.

Dato, tid og sted
1. session: 11. og 12. marts, 2021. Severin Kursuscenter, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart
2. session: 31. maj. og 1. juni, 2021. Severin Kursuscenter, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart

Ønsker du ikke overnatning giv venligst direkte besked ved tilmelding eller efterfølgende til kursuskoordinator Marianne Földvary: maf@bupl.dk / tlf.: 35 46 52 04.

Tilmeldingsfrist
1. juni 2020 via mail: kursusadm@bupl.dk

OBS: Husk at koordinere tilmelding til kurser med din FTR-ansvarlig/kommuneansvarlig i fagforeningen – inden tilmelding.

Inden du tilmelder dig: Vi anbefaler, at du tager dette kursus som et af de første, når du er blevet valgt til FTR. Har du ikke tidligere været på introhøjskole, foreslår vi, at du også tilmelder dig dette i foråret 2021.

Mål

 • At give dig indblik i, hvad det vil sige at lede fagpolitiske processer.
 • At introducere dig til konkrete redskaber med henblik på at facilitere og strukturere møder.
 • At du opnår øvelse i at reflektere og udvide dine handlemuligheder i dit arbejde som leder af TR-gruppen.

Indhold
Teoretiske perspektiver på procesledelse, samt forskellige redskaber og øvelser til at opnå indsigt i egen rolle som fagpolitisk leder.

OBS: Som hjemmeopgave på dette kursus skal du ud at deltage i en af dine medkursisters TR-møder, ligesom en af dine medkursister kommer og deltager ved et af dine TR-møder. Forud for kursusstart kontakter vi dig derfor med henblik på koordinering af aftaler.

Form
Der arbejdes med oplæg, dialog, refleksion, træning, øvelser, evaluering og hjemmeopgaver.
Det forventes at, du deltager aktivt med dine erfaringer og din daglige arbejdspraksis. Du skal være tilstede under hele forløbet.

Undervisere

 • Mette Nørbjerg, Organisationspsykolog, Cand.psyc.aut.
 • Maja Plum, Organisationskonsulent, BUPL.

Kursusleder
Maja Plum, Organisationskonsulent, BUPL. Dir.tlf.: 3546 5065 / Mobil: 2216 2490. E-mail: mpm@bupl.dk

Bliv klogere med BUPL’s Kompetenceteam
Få overblik over vores uddannelsestilbud til dig i den nye vejledende uddannelsesplan.

Bliv klogere på, hvem vi er, og hvad vi tilbyder dig, i pjecen ‘Bliv klogere’ og bliv inspireret via cases om ”Lise” og ”Henrik” og deres uddannelsesvej som nye FTR.

Kontakt
BUPL’s kompetenceteam står altid klar til at vejlede dig om kurser og uddannelser. Find kontaktinfo på os i pjecen her og skriv gerne til os på: kursusadm@bupl.dk