Interne kurser


Bliv klædt på til dit hverv i BUPL med en række spændende kurser, der giver dig redskaber, nye indsigter og et godt netværk.


Opdateret d. 07. oktober 2019

Du er nyvalgt som fællestillidsrepræsentant, bestyrelsesmedlem eller medlem af den lokale lederbestyrelse og har ikke tidligere deltaget i introhøjskolen med den funktion.

På introhøjskolen får du en generel introduktion til BUPL som organisation, strukturer, politiske organer m.v., du får en introduktion til arbejdet og af forretningsudvalget og lederformanden bliver du introduceret til de helt aktuelle politiske diskussioner i organisationen.

Dato, tid og sted
Mandag 13. januar kl. 10.00 til onsdag 15. januar kl. ca. 15.00
Sted: Pædagogernes Hus, Sundkrogskaj 20, 2100 København Ø. (Inkl. overnatning på hotel i København).

Tilmeldingsfrist
Tilmelding sker gennem din fagforening senest 1. december 2019.

OBS: Ønsker du ikke overnatning giv venligst direkte besked ved tilmelding eller efterfølgende til kursuskoordinator Marianne Földvary: maf@bupl.dk / tlf.: 35 46 52 04.

Formål
Formålet med introhøjskolen er at introducere dig til dit arbejde som bestyrelsesmedlem, lederbestyrelsesmedlem eller FTR, give dig viden om BUPL’s politiske organisation og at introducere dig til de aktuelle politiske mål og diskussioner.

Mål

 • At give dig indblik i, hvad det vil sige at arbejde politisk.
 • At introducere dig til konkrete redskaber og relevant viden til det hverv, du er blevet valgt til
 • At give dig mulighed for at etablere et netværk med andre nyvalgte.

Indhold
Vi er i øjeblikket i gang med at planlægge det konkrete indhold i introhøjskolen. Det vil du høre mere om, når du er tilmeldt.

Form
Der arbejdes med oplæg, dialog, refleksion, træning, øvelser og diskussioner.
Det forventes at, du deltager aktivt og at du er tilstede under hele forløbet.

Undervisere

 • Maja Plum, organisationskonsulent, BUPL,
 • Jens Peter Kildevang, organisationskonsulent, BUPL,
 • Morten Eiler Hansen, udviklingskonsulent, BUPL, samt
 • rejsesekretærer og forretningsudvalgsmedlemmer.

Kursusleder
Morten Eiler Hansen meh@bupl.dk 61 63 17 97


Du er fællestillidstillidsrepræsentant, faglige sekretær eller ansat i BUPL’s fagforeninger og vil gerne blive bedre til at lede forhandlinger.

Der er plads til 20 deltagere på dette forløb, hvor du får viden, færdigheder og kompetencer til at varetage ledelse af og at gennemføre forhandlingsforløb i egen politisk styrede organisation.

Vi fokuserer på træning af de præsenterede perspektiver på forhandlinger.

Dette valgfrie diplommodul er et valgfag til 5 ECTS-point og er en del af ”Diplom i Ledelse”. Det er også velegnet for dig, som endnu ikke er startet på ”Diplom i Ledelse”.

Kurset er også for dig, der måske før har været på forhandlingskursus, fx basiskurset konstruktive forhandlinger, men gerne vil have et forhandlingskursus på videregående niveau.

Dato, tid og sted

 • Modul 1: Torsdag den 23. og fredag den 24. januar 2020. Sted: Kursuscenter Knudshoved, Nyborg.
 • Modul 2: Torsdag den 12. og fredag den 13. marts 2020. Sted: Comwell, Århus.
 • Modul 3: Mandag den 4., tirsdag den 5. og onsdag den 6. maj 2020. Sted: Hotel Scandic, Sydhavnen, København S. (Onsdag den 6. maj: Underviser Daniel Blum fra Center for Diplomledelse).
 • Vejledning: Uge 22 og 23 – efter nærmere aftale.
 • Aflevering af eksamensopgave: Tirsdag den 2. juni 2020.
 • Eksamensdage: Torsdag den 18. og fredag den 19. juni. Center for Diplomledelse, Køge.

Tilmeldingsfrist
Tilmelding til kursusadm@bupl.dk senest 1. december 2019.

OBS: Ønsker du ikke overnatning giv venligst direkte besked ved tilmelding eller efterfølgende til kursuskoordinator Marianne Földvary: maf@bupl.dk / tlf.: 35 46 52 04.

Formål
Det er formålet, at deltagerne tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at varetage ledelse af og at gennemføre forhandlingsforløb i egen politisk styrede organisation.

Mål
På dette diplomvalgfag får deltagerne viden, færdigheder og kompetencer om:

 • Teorier, begreber og metoder om ledelse af forhandling i en politisk styret kontekst samt deres betydning og fremtrædelse på såvel samfundsmæssigt som organisatorisk niveau.
 • Plan og strategi for en større organisatorisk forhandlingsproces. Deltagerne indsamler, analyserer og reflekterer over iagttagelser og indsamlet empiri om ledelse af og i forhandlingsprocesser.
 • At træne forhandling.
 • At kunne bruge forhandling og konflikter som innovativ ressource.
 • At kunne relatere iagttagelser og indsamlet empiri, der knytter sig til forhandlingsprocesser til egen ledelsesmæssig praksis.
 • At kunne identificere behov for egen og organisatorisk kompetenceudvikling i forhold til forhandling i lederskabs- og forhandlingsrummet.

Indhold

 • Selve forhandlingsmødet
 • Udenfor / ved siden af forhandlingsmødet: Tid, timing, tillid, relationer, indflydelse, mandat, bagland …
 • ”Nej” i forhandlinger
 • Interessent- og modpartsanalyse
 • Kommunikationsstile i forhandlinger
 • Forhandlingsdelegationens opgaver – ledelse af forhandlinger
 • Antagelser og for-forståelser i forhandlinger
 • Mål og strategier i forhandlinger
 • Delegationstræning
 • Modpartstyper
 • Bagland og mandat – igen
 • Forhandlingstræning
 • At give og modtage tilbagemelding på forhandling
 • Metaperspektiver på lokale forhandlinger på BUPL’s overenskomstområde

Form
Der arbejdes med oplæg, dialog, refleksion, træning, øvelser, feedback og evaluering. Mellem hvert modul arbejder deltagerne med en hjemmeopgave, der er rettet mod eksamensopgaven.

Det forventes at, du deltager aktivt med dine erfaringer og din daglige arbejdspraksis. Du skal være tilstede under hele forløbet.

Eksamensform
Mundtlig eksamen med udgangspunkt i afleveret opgave (kort videoproduktion).

Undervisere

 • Bjarne Hansen, Negotia og sekretariatsleder BUPL Midtsjælland
 • Kjeld Christensen, rejsesekretær, BUPL
 • Daniel Blum, Center for Diplomledelse (underviser kun d. 6. maj).

Læs mere om ”Ledelse og forhandlinger i politisk styrede organisationer”- valgfrit modul, hos Center for Diplomledelse

Få mere at vide om ”Diplom i Ledelse” hos Center for Diplomledelse

Kursusleder
Jørgen Hanberg, konsulent, BUPL: jha@bupl.dk / 35 46 50 96


Du er fællestillidsrepræsentant, faglig sekretær eller ansat i BUPL og har oparbejdet nogle (eller mange) års erfaringer i din funktion. Måske savner du begreber og en udvidet refleksionsramme i forhold til dit daglige arbejde med at skabe retning og udvikling i BUPL.

Måske oplever du et behov for at blive bedre til at facilitere og undervise de voksne (tillidsvalgte eller medarbejdere), som du står i spidsen for.

På diplomkurset går vi i dybden med forskellige forståelser af læring, motivation, magt, dynamik og sætter spot på de dilemmaer, der dukker op, når man skal undervise, lede og facilitere andre mennesker.

Dato, tid og sted

 • Modul 1: 23. og 24. januar, 2020. Sted: Pædagogernes Hus, Sundkrogskaj 20, 2100 København Ø. (Inkl. overnatning på hotel i København).
 • Modul 2: 2., 3. og 4. marts, 2020. Sted: Koldingfjord, Fjordvej 154, 6000 Kolding
 • Modul 3: 2. og 3. april, 2020. Sted: Pædagogernes Hus, Sundkrogskaj 20, 2100 København Ø. (Inkl. overnatning på hotel i København).
 • Modul 4: 4. og 5. maj, 2020. Sted; Scandic Bygholm Park, Schüttesvej 6, 8700 Horsens.
 • Webinar afholdes 19. februar og 20. april efter kl. 15.
 • Frivillig skrivedag i Pædagogernes Hus 28. maj, 2020.
 • For dem der ønsker at tage eksamen, er der aflevering d. 10. juni, samt mundtligt forsvar d. 25. eller 26. juni. Det er muligt at følge kurset uden at tage eksamen.

Tilmeldingsfrist
Tilmelding til kursusadm@bupl.dk senest 1. december 2019

OBS: Ønsker du ikke overnatning giv venligst direkte besked ved tilmelding eller efterfølgende til kursuskoordinator Marianne Földvary: maf@bupl.dk / tlf.: 35 46 52 04.

Mål
Det er målet, at den studerende har opnået viden om og forståelse af:

 • Samfundsmæssige og organisationsspecifikke rammevilkår og ressourcer med betydning for de professionelle relationer i og uden for organisationen.
 • Teorier om magt, motivation, læring og dynamik på gruppe- og individniveau.
 • Teorier om og metoder til professionelle samtaler, personale- og kompetenceudvikling

Indhold
På kurset får du viden om forholdet mellem samfundsmæssige rammer, den organisatoriske kontekst og kravet om kompetenceudvikling.

Vi arbejder med teorier om voksnes læreprocesser, magt, motivation og konflikt. Metodisk arbejder vi både med forskellige greb til at undervise, facilitere og indsamle viden; ligesom vi dygtiggør os i didaktisk planlægning og håndtering af data.

Obligatorisk modul 2: Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling – Voksenpædagogisk kompetence og ledelse af tillidsvalgte i BUPL, er et særligt tilrettelagt diplommodul, der afløser den tidligere såkaldte VPG (voksenpædagogiske grunduddannelse) i BUPL.

Der er stadig tale om, at man som kursist, udover muligheden for tilhørende 10 ECTS-point, kan erhverve sig et voksenpædagogisk grunduddannelsesbevis. Vil man følge kurset uden eksamen og ECTS-point, er dette også muligt.

Få mere at vide om ”Diplom i Ledelse” hos Center for Diplomledelse

Form
Der arbejdes med oplæg, dialog, refleksion, træning, øvelser, evaluering og hjemmeopgaver.

Det forventes at, du deltager aktivt med dine erfaringer og din daglige arbejdspraksis. Du skal være tilstede under hele forløbet.

Undervisere

 • Stine Thygesen, Ph.d. i Pædagogik
 • Jesper Würtz Frandsen, cand. psych.
 • Freja Stevenson, konsulent i BUPL Nordsjælland
 • Maja Plum, organisationskonsulent i BUPL

Kursusleder
Maja Plum: mpm@bupl.dk / 35 46 50 65 / 22 16 24 90


Du er fællestillidsrepræsentant og kan på dette kursus tage din FTR-suppleant eller én TR med, så I som et team bliver endnu bedre til at stå frem som meningsdannere i offentligheden sammen med TR-gruppen og medlemmerne.

Vi arbejder med skriftlig og mundtlig kommunikation, sociale medier og engagerende kommunikation, fortællinger og interessevaretagelse. I tilmelder jer to personer sammen som et makkerpar og team. Kurset kaldes også ”Meningsdanner for FTR”.

Dato, tid og sted
Kursus af 2×2 dage (i alt 4 dage):

 • Modul 1: 11. – 12. marts 2020. Sted: Pædagogernes Hus, Sundkrogskaj 20, 2100 København Ø. (Inkl. overnatning på hotel i København).
 • Modul 2: 28. – 29. april 2020. Sted: Comwell, Værkmestergade 2, 8000 Århus C.

Tilmeldingsfrist
Tilmelding til kursusadm@bupl.dk senest den 1. februar 2020.

OBS: Ønsker du ikke overnatning giv venligst direkte besked ved tilmelding eller efterfølgende til kursuskoordinator Marianne Földvary: maf@bupl.dk / tlf.: 35 46 52 04.

Formål
BUPL udbyder for anden gang et kursus med fokus på mundtlig og skriftlig kommunikation og sociale medier målrettet FTR og dennes FTR-suppleant/TR. I tilmelder jer to personer som makkerpar.

I teams arbejder vi med personlig historiefortælling, kommunikation og involvering af TR og kolleger:

Hvordan bliver vi sammen stærkere meningsdannere i offentligheden, og hvordan kan vi via engagerende kommunikation og historiefortælling mobilisere, engagere og aktivere TR og medlemmer som ambassadører for faget?

Mål og Indhold

 • Vi laver skarpe indlæg, taler, video til sociale medier ud fra personlige historier
 • Vi øver os i at finde og anvende konkrete eksempler og klare budskaber fra pædagogernes virkelighed på især de sociale medier
 • Hvordan involverer, motiverer og engagerer vi TR og kolleger via personlig historiefortælling?
 • Hvordan bruger vi Facebooks muligheder for tekst, foto og video til personlig historiefortælling?
 • Vi skal som tillidsvalgte turde gå foran på arbejdspladsen og offentligt med gode eksempler forklare, hvad vi kan. De succesfulde historier og fortællinger om faget er samtidig grundlaget for indflydelse og politisk interessevaretagelse i kommunen.
 • Vi skal som tillidsvalgte kunne forklare, hvad pædagogernes unikke kernekompetencer er via gode eksempler, tal, fakta og budskaber, der taler til både hjerne og hjerne, og appellerer til både følelser og fornuft.
 • Vi arbejder med at gøre os selv som tillidsvalgte og medlemmerne på arbejdspladsen til medfortællere og ambassadører for faget og dermed stærke stemmer i debatten offentligt og internt i kommunen og på arbejdspladsen samt overfor forældre, politikere og andre interessenter.
 • Hvordan får vi flere ambassadører for pædagogfaget via de stærke fortællinger på blandt andet sociale medier som Facebook og Twitter?
 • Vi arbejder med retorik og tale, video, foto og sociale medier og skriver blogindlæg.
 • Strategisk interessevaretagelse: Målret budskaber og gør egne interesser almene.
 • Hvordan kommunikerer vi til politikere med konkrete eksempler og løsninger, så de lytter til os?
 • I arbejder sammen om en konkret skabelon for lokalpolitisk lobbystrategi i jeres kommune.

Mål
Målet er, at alle finder frem til en personlige fortælling, professionsfortælling og eksempler fra TR og medlemmer, som I kan kommunikere til offentligheden om.

Vi finder frem til pædagogernes kernekompetencer, afdækker målgrupper, alliancepartnere og medievalg.

Vi arbejder med en tekst og tale, som I selv skriver med hjælp fra underviser, der senere kan anvendes i debatindlæg til en lokal avis og på fx Facebook og Twitter.

Vi kontakter dig, når du er tilmeldt for at interviewe dig om dine behov for viden.

Medbring smartphone samt PC eller tablet.

Form
Der arbejdes med Facebook og Twitter og LinkedIn, så I skal inden kurset have oprettet en profil her.

Undervisningen er en kombination af oplæg, dialog, refleksion, træning, øvelser, evaluering og hjemmeopgaver – både før, imellem og efter de to moduler.

Det forventes, at I deltager aktiv med erfaringer fra jeres og medlemmernes hverdag. Du skal være tilstede under hele forløbet, ligesom der vil være hjemmeopgaver undervejs og mellem de to moduler.

Undervisere

 • Jens Peter Kildevang, organisationskonsulent i BUPL
 • Louise Knuth Pedersen, konsulent og ansvarlig for sociale medier i BUPL
 • Pædagogiske meningsdannere fra BUPL er medundervisere på begge moduler.

Kursusleder
Jens Peter Kildevang: jpki@bupl.dk / 35 46 52 65 / 22 20 94 69


Du er fællestillidsrepræsentant med op til fire års erfaring og har mod på at arbejde langsigtet og strategisk med dit hverv. Måske savner du konkrete redskaber til at få processer og projekter på sporet, så du får dine mange samarbejdspartnere i spil og spiller dig selv god.

Måske er du klar til ny inspiration i forhold til, hvordan du bliver en, der skal inddrages og lyttes til hos dine interessenter, og hvordan du bliver bedre til at inddrage og får lyttet til andre.

På kurset arbejder vi med forskellige metoder til at analysere, planlægge og handle strategisk i relation til de konkrete arbejdsopgaver, du står med som FTR. Vi arbejder også med det personlige lederskab i form af MBTI-test og løbende personlige-professionelle refleksioner.

Kurset ligger i forlængelse af ’Mødeledelse og ledelse af TR-gruppen’, men kan også tages, selvom du ikke har været på dette kursus. Kurset erstatter det tidligere ’Fagpolitisk Ledelse 2’.

Dato, tid og sted
Modul 1: 25. og 26. marts, 2020.
Modul 2: 16. og 17. juni, 2020.
Sted: Pædagogernes Hus, Sundkrogskaj 20, 2100 København Ø. (Inkl. overnatning på hotel i København).

Tilmeldingsfrist
Tilmelding til kursusadm@bupl.dk senest 1. februar 2020
OBS: Ønsker du ikke overnatning giv venligst direkte besked ved tilmelding eller efterfølgende til kursuskoordinator Marianne Földvary: maf@bupl.dk / tlf.: 35 46 52 04.

Formål
Formålet med kurset er at klæde dig på til at arbejde langsigtet og strategisk med dine opgaver, både i forhold til det politiske og forvaltningsmæssige niveau og i forhold til medlemmer og tillidsrepræsentanter.

Mål

 • At give dig indblik i, hvad det vil sige at lede strategisk.
 • At introducere dig til konkrete redskaber med henblik på at analysere og planlægge fagpolitiske opgaver og processer.
 • At du opnår øvelse i at anvende analyse- og planlægningsredskaber på din egen praksis.

Indhold
Teoretiske perspektiver på strategisk ledelse og fagpolitisk arbejde, samt forskellige redskaber til at opnå indsigt i eget fagpolitiske landskab og fremadrettet analysere og strukturere dette arbejde.

Form
Der arbejdes med oplæg, dialog, refleksion, træning, øvelser, evaluering og hjemmeopgaver. Herudover tilbydes du en MBTI-test.

Det forventes at, du deltager aktivt med dine erfaringer og din daglige arbejdspraksis. Du skal være tilstede under hele forløbet.

Undervisere
Mette Nørbjerg, Organisationspsykolog, Cand.psych.aut.
Maja Plum, organisationskonsulent, BUPL.

Kursusleder
Maja Plum: mpm@bupl.dk / 35 46 50 65 / 22 16 24 90


Du er fællestillidsrepræsentant, faglig sekretær eller ansat i BUPL’s fagforeninger og ønsker at tilegne dig de mest grundlæggende begreber inden for kommunaløkonomi, økonomistyring og -modeller.

Du får desuden værktøjer til, hvordan du kan anvende begreberne i dagligdagen.
Basiskurset er især for dem med op til fire års erfaring, men kan også være for dig, der ønsker at opfriske din viden om kommunaløkonomi.

Dato, tid og sted
Tre dage i februar: Tirsdag den 25. februar 2020 kl. 10:00 til torsdag den 27. februar 2020 kl. 15:00
Sted: Pædagogernes hus, Sundkrogskaj 20, 2100 Kbh. Ø. (Inkl. overnatning på hotel i København).

Tilmeldingsfrist
Tilmelding til kursusadm@bupl.dk senest 1. december 2019

OBS: Ønsker du ikke overnatning giv venligst direkte besked ved tilmelding eller efterfølgende til kursuskoordinator Marianne Földvary: maf@bupl.dk / tlf.: 35 46 52 04.

Formål

 • At give deltagerne viden, færdigheder og kompetencer til at kunne læse og forstå det kommunale budget og regnskab i egen kommune.
 • At deltagerne får kendskab til sammenhængen mellem samfundets, kommunens og institutionernes økonomi.
 • At deltagerne får kendskab til deres egne opgaver i det økonomiske årshjul.

Mål og indhold
Du får mulighed for at tilegne dig de mest grundlæggende begreber inden for kommunaløkonomi, økonomistyring og -modeller. Du får desuden værktøjer til, hvordan du kan anvende dem i dagligdagen.

Forløbet giver dig blandt andet svar på spørgsmål som:

 • Hvad er moderniserings- og effektivitetsprogrammer?
 • Hvad er målstyring i budgetprocesser?
 • Budgetter og skoleområdet?
 • Hvordan tilrettelægger og designer kommunen økonomistyringsmodeller?
 • Hvad er et årshjul?
 • Hvordan ser styringskæden ud?
 • Hvad er regelgrundlaget for den kommunale økonomi?
 • Hvad vil det sige at arbejde med økonomistyring i en kommunaludgiftsøkonomi?
 • Hvilke holdninger har regeringen til kommunernes økonomi, og hvordan udmønter de det med KL?
 • Hvordan og hvor finder jeg relevante informationer i kommunens budgetter og regnskaber?
 • Hvordan kan jeg anvende det i min egen praksis?
 • Hvad skal du stille op med dine egne aktuelle kommunaløkonomiske problemer/ udfordringer?
 • Kommunernes effektiviseringsforslag. Fup eller fakta?
 • Hvordan er økonomien i en dagplejeplads i forhold til en vuggestue/børnehaveplads?
 • Minimumsnormeringer og budgetstyring

Form
Der arbejdes med oplæg, dialog, refleksion, øvelser, m.v.
Deltagerne medbringer budget og regnskab fra egen kommune.
Det forventes at, du deltager aktiv med dine erfaringer og din daglige arbejdspraksis. Du skal være tilstede under hele forløbet.

Undervisere
Lisbeth Raahauge, konsulent, BUPL
Kjeld Christensen, rejsesekretær, BUPL

Kursusleder
Jørgen Hanberg, konsulent, BUPL: jha@bupl.dk / 35 46 50 96


Du er ny FTR eller har op til 3 års erfaring som FTR, og du vil gerne blive endnu bedre til at arbejde strategisk med indflydelse, b.la. i MED-systemet, hvor du fx er medlem af sektor-MED/MED-hovedudvalg i kommunen.

Du ønsker at blive skarpere i dit indflydelsesarbejde i kommunen, træne forhandlinger og de forskellige roller, som du har i kommunen og MED-systemet. Via træning og øvelser bliver vi bedre til at arbejde strategisk, forhandle, argumentere og kortlægge netværk og interessenter i og udenfor kommunen.


Dato, tid og sted

Varighed: 3 dage fordelt på 2 moduler (2+1 dag)

Modul 1: 2 dage: Tirsdag – onsdag d. 5. – 6. november 2019, med overnatning på Sinatur Hotel Storebælt, Østerøvej 121, 5800 Nyborg. (Start kl. 10.00 tirsdag d. 5/11 og hjemrejse kl. 15.30 onsdag d. 6/11).

Modul 2: 1 dag; Tirsdag d. 26. november 2019, kl. 10-16, på Sinatur Hotel Storebælt, Østerøvej 121, 5800 Nyborg.


Tilmeldingsfrist

Tilmelding ved mail til kursusadm@bupl.dk senest den 15. september 2019.

Indhold

Med udgangspunkt i dine erfaringer og udfordringer skal vi via øvelser blive bedre til at arbejde strategisk i MED og få indflydelse i kommunen. Hvad er dine muligheder for at opnå indflydelse i kommunen som FTR, hvem er modpart, interessenter og alliancepartnere?

Hvordan tænker vi fagpolitiske dagsordener ind i vores arbejde i bl.a. MED? Vi kommer også ind på de formelle regler og rammer for MED samt de mere uformelle indflydelsesveje.

Vi arbejder med:

 • Strategi for din (for)handling, før, under og efter mødet
 • Partsanalyse i og udenfor kommunen og MED-systemet – formel og uformel magt og indflydelse
 • Netværks- og interessentanalyse – hvem er dine med- og modspillere og alliancepartnere?
 • Hvordan inddrager vi fagpolitiske dagsordner, og hvordan løfter vi dem op på et højere niveau?
 • Hvem kan hjælpe dig, og hvem og hvordan kan du hjælpe?
 • Sprog, argumentation og kommunikation – forstå og tal din modpart, politiker og embedsmand i kommunen
 • Rolleafklaring: Din forskellige roller som hhv. FTR, BUPL-repræsentant og repræsentant for andre faggrupper i kommunen
Mål

Målet med kurset er, at du:

 • Får redskaber og udviklet en strategi for indflydelsesarbejde i kommunen, herunder at indgå i og skabe indflydelse gennem MED-systemet
 • Udvikler din argumentation og dit sprog, få sat ord på kernekompetencer
 • Kortlægger dit netværk og få indblik i modparten og øvrige interessenters sprog og argumenter
 • Bliver skarpere til at tænke (MED)indflydelsessystemet og BUPL’s fagpolitiske dagsordener ind i dit daglige arbejde som FTR, og omvendt: Hvordan sætter du et aftryk på BUPL’s dagsordener?
 • Opnår viden om medindflydelsessystemets styrker og svagheder
 • Bliver i stand til at afveje egne styrker og svagheder i dit indflydelsesarbejde
 • Reflekterer over dine relationer til kolleger og parter i og udenfor kommunen og betydningen af at opbygge stærke relationer
Arbejdsform og forberedelse

Der arbejdes med oplæg, dialog, refleksion, træning, øvelser og erfaringsudveksling fra din hverdag. Du skal derfor udfylde et spørgeskema om dine erfaringer og udfordringer inden kurset samt forberede dig med en lille opgave inden første modul.

Du skal være indstillet på at lave en mindre hjemmeopgave før kurset og mellem modulerne. Du skal bl.a. forberede et møde i kommunen med en central aktør (fx kommunaldirektør/forvaltningschef) mellem modul 1 og 2.

Det forventes at, du deltager aktiv med dine erfaringer og din daglige arbejdspraksis. Du skal være tilstede under hele forløbet.

Det er en fordel, men ikke en forudsætning, hvis du allerede har gennemført en MED-uddannelse eller et kursus om MED i kommunen eller i fagforeningen og dermed på forhånd har en grundlæggende viden om MED-systemets formelle regler og rammer. Årsagen er, at vi på dette kursus gerne vil bygge ovenpå dine nuværende erfaringer.

Undervisere:

 • Lars Schøning, rejsesekretær i BUPL
 • Jens Peter Kildevang, organisationskonsulent
Vil du videre mere om MED?

MED-samarbejdet udbyder en række nye arrangementer i 2019 målrettet alle medarbejderrepræsentanter i MED-hovedudvalg. Bl.a. om MED-hovedudvalgets rolle og opgaver, rammer, regler og mulighed for indflydelse, som afholdes tre gange:

 • 13. nov. I København,
 • 20. nov. i Kolding og
 • 21. nov. i Århus.

Læs mere om arrangementerne og tilmeld dig

KL, Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet har oprettet en hjemmeside om medindflydelse. Formålet med hjemmesiden er at gøre den enkelte arbejdsplads i stand til at udvikle sin medindflydelseskultur. Se hjemmesiden om medindflydelse

Se også pjecen ”Værd at vide om MED” fra OAO/FTF/FH.

Læs mere om medindflydelse og medbestemmelse


Du har været fællestillidsrepræsentant med op til 3 års erfaring og har lyst til nye perspektiver på din rolle som leder af møder og leder af TR-gruppen.

Du er nysgerrig på, hvordan du kan arbejde med at sætte dagsorden og struktur for dine møder og vil gerne blive klogere på, hvordan du kan facilitere processer, der styrker dit mandat fra TR-gruppen samt gør dig i stand til at inddrage deres perspektiver og ressourcer.


Hvornår:

 • 1. modul: 22. og 23. oktober, 2019
 • 2. modul: 10. – 11. december, 2019

Hvor: Comwell Sorø, Abildvej 100, 4180 Sorø


Tilmeldingsfrist

Tilmelding ved mail til kursusadm@bupl.dk senest den 1. september 2019.

Formål

Formålet med kurset er at introducere dig til rollen som leder af fagpolitiske processer gennem arbejdet med din rolle som leder af TR-gruppen.

Mål
 • At give dig indblik i, hvad det vil sige at lede fagpolitiske processer.
 • At introducere dig til konkrete redskaber med henblik på at facilitere og strukturere møder.
 • At du opnår øvelse i at reflektere og udvide dine handlemuligheder i dit arbejde som leder af TR-gruppen.
Indhold

Teoretiske perspektiver på procesledelse, samt forskellige redskaber og øvelser til at opnå indsigt i egen rolle som fagpolitisk leder.

Form

Der arbejdes med oplæg, dialog, refleksion, træning, øvelser, evaluering og hjemmeopgaver.
Det forventes at, du deltager aktivt med dine erfaringer og din daglige arbejdspraksis. Du skal være tilstede under hele forløbet.

Undervisere
 • Maja Plum, Organisationskonsulent, BUPL.
 • Mette Nørbjerg, Organisationspsykolog, Cand.psyc.aut.


Du er fællestillidsrepræsentant og vil blive endnu bedre til at stå frem som meningsdanner i offentligheden.

Vi arbejder med skriftlig og mundtlig kommunikation, sociale medier og engagerende kommunikation, fortællinger og interessevaretagelse.


Dato, tid og sted:

Kursus af 2×2 dage (i alt 4 dage):

 • Modul 1: Mandag-tirsdag d. 7. – 8. oktober 2019, på Severin Kursuscenter, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart.
 • Modul 2: Tirsdag-onsdag d. 3. – 4. dec. i uge 49, på Severin Kursuscenter, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart.

Tilmeldingsfrist

Tilmelding ved mail til kursusadm@bupl.dk senest den 15. august 2019.

Formål

BUPL udbyder et nyt kursus med fokus på mundtlig og skriftlig kommunikation og sociale medier målrettet FTR. Vi arbejder med personlig historiefortælling, kommunikation og involvering af TR og kolleger: Hvordan bliver jeg en stærkere meningsdanner i offentligheden, og hvordan kan jeg via engagerende kommunikation og historiefortælling mobilisere, engagere og aktivere TR og kolleger som ambassadører for faget?

Mål og Indhold:

 • Vi laver skarpe indlæg, taler, video til sociale medier ud fra personlige historier
 • Vi øver os i at finde og anvende konkrete eksempler og klare budskaber fra pædagogernes virkelighed på især de sociale medier
 • Hvordan involverer, motiverer og engagerer vi TR og kolleger via personlig historiefortælling?
 • Hvordan bruger vi Facebooks muligheder for tekst, foto og video til personlig historiefortælling?
 • Vi skal som tillidsvalgte turde gå foran på arbejdspladsen og offentligt med gode eksempler forklare, hvad vi kan. De succesfulde historier og fortællinger om faget er samtidig grundlaget for indflydelse og politisk interessevaretagelse i kommunen.
 • Vi skal som tillidsvalgte kunne forklare, hvad pædagogernes unikke kernekompetencer er via gode eksempler, tal, fakta og budskaber, der taler til både hjerne og hjerne, og appellerer til både følelser og fornuft.
 • Vi arbejder med at gøre os selv som tillidsvalgte og medlemmerne på arbejdspladsen til medfortællere og ambassadører for faget og dermed stærke stemmer i debatten offentligt og internt i kommunen og på arbejdspladsen samt overfor forældre, politikere og andre interessenter.
 • Hvordan får vi flere ambassadører for pædagogfaget via de stærke fortællinger på blandt andet sociale medier som Facebook og Twitter?
 • Vi arbejder med retorik og tale, video, foto og sociale medier og skriver blogindlæg.
 • Strategisk interessevaretagelse: Målret dine budskaber og gør egne interesser almene.
 • Hvordan kommunikerer vi til politikere med konkrete eksempler og løsninger, så de lytter til os?
 • Du arbejder med en konkret skabelon for lokalpolitisk lobbystrategi i din kommune.
Mål

Målet er, at alle finder frem til en personlige fortælling, professionsfortælling og eksempler fra TR og medlemmer, som du kan kommunikere til offentligheden om. Vi finder frem til pædagogernes kernekompetencer, afdækker målgrupper, alliancepartnere og medievalg.

Vi arbejder med en tekst og tale, som du selv skriver med hjælp fra underviser, der senere kan anvendes i debatindlæg til en lokal avis og på fx Facebook og Twitter.

Medbring smartphone samt PC eller tablet.

Form

Der arbejdes med Facebook og Twitter, så du skal have oprettet en profil her. Undervisningen er en kombination af oplæg, dialog, refleksion, træning, øvelser, evaluering og hjemmeopgaver – både før, imellem og efter de to moduler.

Det forventes at, du deltager aktiv med dine erfaringer og din daglige arbejdspraksis. Du skal være tilstede under hele forløbet, ligesom der vil være hjemmeopgaver undervejs og mellem de to moduler.

Undervisere:

 • Jens Peter Kildevang, organisationskonsulent i BUPL (kursusleder og underviser på begge moduler).
 • Louise Knuth Pedersen, konsulent og ansvarlig for sociale medier i BUPL
 • Pædagogiske meningsdannere fra BUPL er medundervisere på begge moduler.

Spørgsmål kan stilles til kursusleder Jens Peter Kildevang: jpki@bupl.dk / 35 46 52 65 / 22 20 94 69


Styrk dine lederegenskaber i samspillet mellem dig, organisationen, samskabelse og netværksdannelse. På Diplom i Ledelse, Obligatorisk modul 3 (10 ECTS) er emnerne: Hvem er vi i vores organisation, hvordan udvikler vi os, og hvordan skaber vi denne udvikling gennem samskabelse og netværksdannelse?

Hvornår:

 • Modul 1: 9. september kl. 10:00 til 10. september kl. 15:00
 • Modul 2: 28. oktober kl. 10:00 til 29. oktober kl. 15:00
 • Modul 3: 27. november kl. 10:00 til 28. november kl. 14:00
 • Aflevering: Mandag den 16. december kl. 12:00
 • Eksamen: Uge 2 – 2020

Hvor:

BUPL, Pædagogernes Hus, Sundkrogskaj 20, 2100 Kbh. Ø


Målgruppe

Valgte faglige sekretærer og ansatte i fagforeningerne samt FTR, der har været valgt i 3 år eller mere.

Dette obligatoriske diplommodul er åbent for alle i målgruppen. Det vil være en fordel for dig – men ingen betingelse – hvis du allerede har bestået et modul i ”Diplom i ledelse”.

Du kan som studerende deltage i fuldt omfang dvs. inkl. opgaveskrivning, vejledning og eksamen.
Eller du kan – som noget nyt – blot følge undervisningen i de tre moduler uden at tilmelde dig eksamen. Du skal bare bestemme dig i september efter Modul 1. I dette tilfælde får du et kursusbevis, men naturligvis ikke et eksamensbevis med ECTS-point.

Kort beskrivelse

Modulet indgår som et af de tre obligatoriske moduler på Diplomuddannelsen og giver 10 ECTS-point. Modulet bliver særligt tilrettelagt til BUPL og der gives merit for dele af pensum til deltagere, der har gennemført BUPL’s kursus ”Fagpolitisk ledelse 2 – Ledelse af grupper”. Vi sender særskilt mail til alle jer der har gennemført dette.

Dette diplommodul har ”dig og din organisation” som centralt omdrejningspunkt. Organisationen er din egen organisation og kan være fagforeningen, kommunen, den lokale kommuneorganisering eller tilsvarende.

Du er nysgerrig på hvordan du etablerer mening og legitimitet i samskabelse med organisationens interessenter. Hvordan kan du i den konkrete kontekst etablere mening og legitimitet i samskabelse med organisationens interessenter?

Hvordan kan du inden for dit eget ledelsesmæssige handlerum perspektivere og håndtere problemstillinger, iværksætte handle- og udviklingsplaner og lede organisatoriske og tværorganisatoriske processer med henblik på implementering og forankring?

Tilmeldingsfrist

Tilmelding ved mail til kursusadm@bupl.dk senest den 15. august 2019.

Formål

At deltagerne kan arbejde reflekteret med samspillet mellem ledelse, organisation, samskabelse, styring og strategier med henblik på realisering af organisationens mål.

Mål

Det er målet, at den studerende har opnået færdigheder til at kunne:

 • Identificere, analysere og vurdere sammenhænge mellem organisationsstruktur, – kultur, – processer, strategier og ressourcemæssigt grundlag – og på denne baggrund kunne begrunde og ud-vælge relevante løsningsmodeller i forhold til organisering, set i forhold til egne ledelsesmæssige udfordringer og handlemuligheder.
 • Identificere, analysere og vurdere organisatoriske og ledelsesmæssige behov og udviklingsmuligheder på baggrund af relevante data.
 • Vurdere rammevilkår for eget ledelsesrum og identificere muligheder for styringsmæssige og strategiske tiltag samt kunne formidle disse til medarbejdere og andre relevante interessenter i og omkring organisationen.
Indhold

Vi undersøger organisationskultur, udviklingsmuligheder og samskabende processer. Derfor indleder vi med at undersøge hvilke muligheder en organisation har for at udvikle sig strategisk, sætte mål og hvilke rammevilkår der gælder for organisationer.

Vi ser på organisationers struktur og samspil med omverdenen, og vi arbejder med organisationens kultur og værdier.

Vi gennemgår ledelse af organisationer og samspillet mellem ledelse, magt og organisationens medarbejdere. Det giver os mulighed for at undersøge organisationens muligheder for innovation, samskabelse og netværksdannelse.

Form

Der arbejdes med oplæg, dialog, refleksion m.v. Det forventes at, du deltager aktiv med dine erfaringer og din daglige arbejdspraksis. Du skal være tilstede under hele forløbet.

Læs mere om: Modul 3 – Organisation, udvikling og samskabelse

Eksamensform

Aflevering af skriftlig opgave (nærmere herom på første modul). Mundtlig eksamen med ekstern censor.
Underviser: Daniel Blum, Center for Diplomledelse.

OBS: Bemærk venligst: Det udmeldte diplommodul ”VPG” er udsat til foråret. Hovedårsagerne til denne udsættelse er, at vi har valgt at diplommoduler skal afvikles indenfor enten forårshalvåret eller efterårshalvåret (inkl. eksamen i de første uger af januar). Dertil kommer at flere af de tilmeldte til diplommodulet ”VPG” har udtrykt ønske om også at deltage i nærværende obligatoriske diplommodul, som jo desværre var datosammenfaldende. Alle der har tilmeldt sig diplommodulet ”VPG” vil modtage særskilt mail.
Vi har delvist genbrugt datoerne fra det tidligere udmeldte VPG-modul i dette nye modul.