Interne kurser


Bliv klædt på til dit hverv i BUPL med en række spændende kurser, der giver dig redskaber, nye indsigter og et godt netværk.


Opdateret d. 19. november 2018

Særligt for FTR, FS og ansatte, som tidligere har gennemført BUPL's VPG-forløb og/eller har gennemført BUPL's obligatoriske diplomfag.
1. modul: 26.9 og 27.9
2. modul: 14.11 og 15.11

Hvis du tidligere har gennemført BUPL’s VPG-forløb og/eller har gennemført diplomfaget “Læring og kompetenceudvikling” i foråret 2018 – så er dette et tilbud for dig!

Dette obligatoriske diplomfag udbydes i et samarbejde med Center for Diplomledelse, EASJ. Fagets indhold, varighed og form svarer til det valgfag i Projektledelse som Centret selv udbyder – bortset fra at overnatning, fortæring og transport som normalt indgår i KOO’s kompetenceaktiviteter.

Formål

Fra studieordningen for Diplomuddannelsen er hentet følgende formål:

At den studerende kan varetage opgaver og udvikle den professionelle relation mellem leder og medarbejdere til understøttelse af organisationens opgaver.

I dette diplomfag arbejdes med dels rammer for samarbejdet (samfundsmæssige, politiske og lokale), dels begreber, teorier og metoder om magt, motivation, samarbejde, team og konfliktløsning.

Læs nyt om studieordningen for Diplom i Ledelse (pdf)

Målgruppe

Særligt for FTR, FS og ansatte, som tidligere har gennemført BUPL’s VPG-forløb og/eller har gennemført BUPL’s obligatoriske diplomfag “Læring og kompetenceudvikling” i foråret 2018.

Det er en betingelse for optagelse, at du har bestået en eksamen på Bachelor-niveau.

Max 18 deltagere.

Tid

Diplomfaget afvikles med i alt 28 lektioner, der ca. fordeles således:
Modul 1 – 26.09 fra kl. 10.00 – 16.30 og 27.09 fra kl. 08.30 til ca. kl. 14.00
Modul 2 – 14.11 fra kl. 10.00 – 16.30 og 15.11 fra kl. 08.30 til ca. kl. 14.00

OBS! Valgfaget afvikles på samme dage som Obligatorisk fag: modul 3 “Den professionelle relation – ledelse og medarbejdere” – et særligt tilbud til de FTR, FS og ansatte, der tidligere har gennemført VPG og/eller har taget Obligatorisk modul 4 her i foråret. Se beskrivelsen af dette.

Det er med andre ord ikke muligt at tilmelde sig begge forløb. Undervisningen foregår på Campusbuen 21, 4600 Køge.

Sted

Undervisningen foregår på Campusbuen 21, 4600 Køge. BUPL arrangerer overnatning på hotel i Køge mellem 26.09 og 27.09 og tilsvarende mellem 14.11 til 15.11.

Eksamen

Modulet afsluttes med aflevering af miniprojekt (5-8 sider), der kan udarbejdes individuelt eller i grupper. Der ydes vejledning i forbindelse med eksamensarbejdet, svarende til 2 timer pr. deltager.
Miniprojekter afleveres elektronisk d. 17.12 og eksamen er foreløbig planlagt til uge 1 eller 2, 2019 i Køge.
Udarbejdelse af miniprojekt tager afsæt i Jeres egen praksis og dermed oplevelser, der knytter sig til den professionelle relation.
Modulet afsluttes med mundtlig prøve, der tager sit udgangspunkt i det materiale (miniprojekt), der er afleveret. Intern censor medvirker sammen med underviser og vejleder på modulet. Modulet udløser 5 ECTS point.

Øvrige praktiske oplysninger

Følgende litteratur anvendes på modulet:

 • Motivation i organisationer af Peter Holdt Christensen
 • Ledelse og medarbejdere af Alsted og Haslund
 • Kontrol i det stille af Christensen og Daugaard JensenEndvidere vil der blive suppleret med artikler m.v.

Flere oplysninger om modulet og om Realkompetencevurdering, RKV, kan indhentes hos Jørgen Hanberg jha@bupl.dk
Eller hos studieleder Jens-Erik Nonbo, Center for Diplomledelse, EASJ på 21371656 eller mail jnon@easj.

Tilmelding

Senest onsdag den 15. august på kursusadm.dk


FTR, FS og ansatte i BUPL. Forløbet anbefales også til jer der måske endnu ikke er påbegyndt en "Diplom i ledelse". Det er en betingelse for optagelse, at du har bestået en eksamen på Bachelor-niveau. Tilmeldingsfrist 26. oktober 2018.

Kort beskrivelse af modulet

Valgfaget ’Projektledelse’ udbydes i et samarbejde med Center for Diplomledelse, EASJ. Valgfagets indhold, varighed og form svarer til det valgfag i Projektledelse som Centret selv udbyder – bortset fra at overnatning, fortæring og transport som normalt indgår i KOO’s kompetenceaktiviteter.

Projektorganisering – og især projektlignende organisering – finder sted i større og større omfang også i regi af BUPL. På den baggrund har vi valgt at få etableret et udbud af valgfag på diplomniveau for at tilgodese behovet for viden om og praktiske værktøjer for at indgå i projektorganisering, projektforløb og projektlignende forløb i BUPL.

Der vil i valgfaget blive arbejdet med teorier og metoder om projektledelse og -styring – med afsæt i viden om egen organisation – og dette at kunne formidle løsninger og andet fra projektet og i det hele taget medvirke til at skabe fremdrift i (egne) projekter. Der vil være læsning forbundet med valgfaget – regn med et ’pensum’ på 4-500 sider.

Formål

Fra studieordningen for Diplomuddannelsen er hentet følgende formål:
At den studerende kan varetage opgaver som leder af projekter, projektorganisering og de særlige strukturelle, kulturelle og relationelle vilkår, som kendetegner projekter.

Den studerende …

 • Skal have viden om projektarbejdsformen som en blandt flere arbejdsformer i moderne offentlige organisationer under hensyntagen til forskellig organisatorisk kontekst.
 • Skal have viden om forskellige projektværktøjer og metoder og den ledelsesmæssige anvendelse.
 • Skal kunne vurdere og anvende kendskabet til forskellige typer af projekter og lede projekters processer som sideordnet og integreret ledelsesform i relation til andre ledelsesformer i organisationer.
 • Skal kunne iværksætte evaluering af projekter med henblik på formidling og læring.
Hvornår:

Valgfaget afvikles med i alt 28 lektioner, der fordeles således:
Modul 1 14.11 fra kl. 10.00 – 16.30 og 15.11 fra kl. 08.30 til ca. kl. 14.00
Modul 2: 3. januar 2019 fra 10.00 – 16.30 og 4. januar 2019 fra 8.30 – 15.00

Hvor:

Undervisningen foregår på Campusbuen 21, 4600 Køge. Overnatning på hotel i Køge mellem 14. og 15. november 2018 og tilsvarende mellem 3. og 4. januar 2019.

Eksamen

Valgfaget afsluttes med aflevering af miniprojekt (5-8 sider), der kan udarbejdes individuelt eller i grupper. Der ydes vejledning i forbindelse med eksamensarbejdet, svarende til 2 timer pr. deltager.

Miniprojekter afleveres elektronisk tirsdag den 5. februar inden kl. 12.00, 2019 og eksamen er planlagt til den 26. februar 2019.

Udarbejdelse af miniprojekt tager afsæt i Jeres egen praksis og egne, aktuelle eller afsluttede projekter.

Modulet afsluttes med mundtlig prøve, der tager sit udgangspunkt i det materiale (miniprojekt), der er afleveret. Intern censor medvirker sammen med underviser og vejleder på modulet.

Modulet udløser 5 ECTS point.

Øvrige praktiske oplysninger

Følgende litteratur anvendes på modulet:

 • Power i projekter af Mette Lindegaard
 • Projektledelse i politisk styrede organisationer af Jørgen Rybirk
 • Projektledelse i løst koblede systemer af Kristensen og Kreiner
Flere oplysninger

Kan indhentes hos Torben Wiinberg – twi@bupl.dk

Tilmelding

Senest onsdag den 26. oktober på kursusadm@bupl.dk


Målgruppe: FTR, valgte og ansatte i fagforeningerne
Datoer: 4. og 5. december 2018 og et webinar(datoen på webinaret udmeldes efterår 2018).
Sted: Sinatur Nyborg

Styrk dine formidlingsevner – gør dit budskab levende, målrettet og inddragende.

Formål:
På dette basiskursus bliver du bedre til at strukturere dine budskaber og sætte dem sammen på en måde, der fanger din tilhører, og efter kursusdagen har du en klar køreplan for, hvordan du fremover arbejder med at opbygge en god præsentation – lige fra historiefortælling til konkrete virkemidler, og fra interaktion til smukke power-points.

Mål:

 • At du får kendskab til modeller, redskaber og værktøjer til at fastholde tilhørernes opmærksomhed.
 • At du får konkrete, kraftfulde værktøjer til at opbygge virkningsfulde power-points.
 • At du får redskaber til at forbedre din personlige fremtræden og præsentationsteknik.
 • At du deler viden og erfaring med udgangspunkt i dine nyerhvervede kompetencer på tværs af fagforeninger via et webinar.

Indhold:

Dag 1: Underviser Trine Ellegaard

På første kursusdag arbejder vi hands-on med indholdet i din præsentation, så du får dine budskaber tydeligt frem og dit indhold fanger din målgruppe. Du lærer at bygge din præsentation op efter forskellige indholdsmodeller, som matcher dit formål, og du får styr på, hvordan du laver spændende, levende og inddragende formidling ved hjælp af godt og velovervejet indhold i dine power-points.

 • Få styr på budskabet og kend målene
  Arbejdsfaser, planlægningsmodeller, kend målgruppen og planlæg derefter, Mindmapping som et arbejdsværktøj.
 • Opbygning af indhold
  Indholdsmodeller. Disponer indholdet og lær at lave spændende, levende og inddragende formidling.
 • Interaktion og aktivering, oplevelse og erfaring som udgangspunkt for læring
  Relevans – kobl deltagerne op. Narrativ læring. Leg og lær. Skab refleksion.
 • Digital præsentation
  Kraftfulde power-points – design, slide-opbygning og indhold. Billeder og den visuelle fremstilling. Skrifttype, skriftstørrelse, bullets osv.
 • Opsummering
  Vi runder af og evaluerer
Dag 2: Underviser, Skuespiller Ann Hjort

Tag scenen med personlig gennemslagskraft

På anden kursusdag arbejder vi med værktøjerne fra en skuespillers værktøjskasse. Vi arbejder med din personlige fremtræden, så du kan føle dig stærk og fri, når du skal tale i størrere forsamlinger. Vi skal blandt andet arbejde med stemme, krop, fantasi, følelser og sanser. Vi får det bedste frem i dig, uden du skal spille en rolle.

 • Skab liv med dit vigtigste instrument – din vejrtrækning
  Lær at trække dit vejr RIGTIGT. Vi øver vejrtræning
 • Personlig gennemslagskraft
  Forberedelse og mål for din præsentation. Mindset, undertekster og budskaber, alt sammen lidenskab til dit stof.
 • Stemmetræning
  Find din FULDE stemme, når du er afslappet, artikuleret, så du får ro på stemmen. Den autentiske stemme – vi arbejde med din stemme.
 • Præsentationsteknik ved personlig fremtræden
  Vi styrketræner ved brug af din egen præsentation fra dag 1.
 • Opsummering og udarbejd din egen læringslog
  Vi runder af og evaluerer.
Online opfølgnings webinar – 5 uger efter:

90 minutters online webinar, hvor vi følger op og deler vores viden og de erfaringer I har gjort jer via træning på jeres arbejdsplads. Der vil desuden være et kort fagligt oplæg ved skuespiller Ann Hjort. Det endelige indhold bliver udviklet og tilpasset efter kurset.

Du deltager via PC eller tablet. Det kræver et headset og en stabil internetforbindelse for at få en optimal oplevelse.

Du modtager guidelines med link til læringsrummet cirka 1 uge før afholdelse.

N.B.: Du skal medbringe en præsentation som du enten skal eller har afholdt. Vi forventer at du har kendskab til power-point og har prøvet at arbejde i programmet før. Det kan være dine præsentationer fra TR-møder eller andre møder, oplæg mm, som du ønsker at bearbejde og blive skarpere på.

Undervisere: Trine Ellegaard og Ann Hjort
Kursusleder: Torben Winberg


Praktisk information

Når du er tilmeldt arrangementet foregår al kommunikation både før, under og efter arrangementet på BUPL´s interne kommunikationsplatform Connections.
Gå til Connections

Tilmelding:
Det er kun fagforeningerne, der kan tilmelde deltagere til kurser.

Al tilmelding foregår ved, at fagforeningen sender en samlet mail til kursusadm@bupl.dk

En væsentlig begrundelse for dette er, at vi ønsker, at deltagelse i kompetenceudviklingen skal ske på baggrund af overvejelser mellem fagforening og deltagere.

Kompetenceudviklingen skal rettes mod deltagernes faktiske opgaver og skal kunne gavne såvel den enkelte såvel som organisationen.
Tjenestefrihed skal du selv søge hos din arbejdsgiver. Kontakt din fagforening og hør om lokale retningslinjer og procedurer.

Tilmeldingsfrist:
Senest den 1. oktober 2018 på kursusadm@bupl.dk

Afbud
Afbud skal vi have, hvis du bliver forhindret, og gerne så hurtigt som muligt så en anden kan få den ledige plads. Ring til Kompetence- og organisationsudvikling.

Lønrefusion
Fællestillidsrepræsentanter oppebærer, jf. TR-reglerne, sædvanlig løn under kursusdeltagelse.

Bestyrelsesmedlemmer kan få udbetalt tabt arbejdsfortjeneste svarende til sædvanlig løn. Der kan alternativt betales for vikar. Vikaren udfylder vikarseddel, som indsendes til forbundet, der udbetaler direkte til vikaren.

Valgte og ansatte på fagforeningskontoret får ikke lønrefusion. Der er heller ingen mulighed for vikardækning.

Leder-TR – Forbundet finansierer kursus- og transportudgifter, mens fagforeningerne finansierer frikøb (svarende til regler for faglige sekretærer).

Transport
Praktiske oplysninger om rejsemuligheder og evt. fælles transport oplyses i den bekræftelse, der udsendes, når du er optaget på kurset.
Rejseudgifter betales/refunderes af fagforeningen.

Tid og sted
Datoer: 4. og 5. december 2018 og et webinar (datoen på webinaret udmeldes efterår 2018).
Sted: Sinatur Nyborg


Hvordan tager du den professionelle, men svære samtale med kollegaen, og bevarer den gode relation?

Webinaret afholdes mandag 10. december 2018 kl. 15.00 – 16.00.

Tilmelding

Send din tilmelding til kursusadm@bupl.dk

Tilmeldingsfrist

3. december 2018.

Kender du det?

Du skal som FTR melde ud over for en kollega, men du ved ikke, hvordan du skal få det sagt på en ordentlig måde. Du bliver måske nervøs over, om det vil skade jeres relation, eller du er bange for at gøre din kollega vred eller ked af det. Du udskyder måske samtalen, og bliver mere og mere usikker, jo længere tid der går. Eller du får det sagt, men bagefter kan du ikke lade være med at tænke over, om du fik sagt og gjort de rigtige ting…

Som FTR skal du kunne håndtere potentielt vanskelige samtaler. Disse omhandler ofte emner eller situationer, hvor der er flere modstridende interesser på spil. Dette webinar handler om hvordan du håndterer denne type samtale professionelt og hensigtsmæssigt, og samtidig med etik og den gode relation for øje.

Webinaret er for dig, der gerne vil vide mere om hvordan kultur og forventninger kan præge dialogen, og hvad du kan gøre for at være mere tydelig i din rolle.

På webinaret får du inspiration til:

 • Hvordan du bevarer fokus på din rolle som FTR
 • At navigere i den vanskelige samtale ved at være tydelig i din kommunikation
 • Kontakt og kontrakt – hvordan du får forventningsafstemt og meldt tydeligt ud
 • Indblik i konfliktens dimensioner og hvordan man navigerer i dem i praksis
 • Bevidsthed om hensigtsmæssig sprogbrug og retorik i rollen som FTR

Der vil være mulighed for at stille spørgsmål til underviseren undervejs i chatten og løbende mulighed for udveksling af viden og reflektioner.

Hvad er et webinar?

Et webinar er et kursus, hvor du møder en underviser/oplægsholder og andre deltagere direkte på nettet. Du kan se underviserens slide-præsentation, billeder, dokumenter og meget andet godt. Undervejs kan du også chatte med de andre deltagere og stille spørgsmål til underviseren. Du behøver blot en computer eller tablet med højtaler eller høretelefoner, en internetadgang samt en stille og rolig plads uden forstyrrelser.

Du deltager i webinaret via din computer. Du kan også deltage via tablet eller smartphone. Du skal blot installere app’en Adobe Connect Mobile. Du modtager en e-mail med guidelines og link til webinaret 3-5 dage før online seminaret afholdes.

Kompetenceudviklingen i form af webinarer skal rettes mod deltagernes faktiske opgaver og skal kunne gavne såvel den enkelte såvel som organisationen.

Webinarerne er tilrettelagt sent på dagen. Vi yder derfor ikke lønrefusion eller vikardækning. Du skal være opmærksom på eventuelt at aftale med din leder, at du holder fri eller går fra i den tid, det varer.

Tilmeldingsfrist er 3 hverdage før webinarets afholdelse. Al tilmelding foregår ved mail til kursusadm@bupl.dk

Om underviseren

Marianne Bach Lauridsen, cand.psych.aut. Underviser og erhvervspsykolog og har mange års erfaring med undervisning samt udvikling af mennesker og organisationer – både i privat og offentligt regi. Hendes spidskompetence er kommunikation, stress, trivsel og samarbejde. Hun har en evne til at formidle på en praksisnær og forståelig måde, krydret med en god portion humor.

Om facilitatoren

Anne-Mette Rønholt, Grundlægger af Wecademy, kursusdesigner, webinar-specialist og facilitator.
Anne-Mette har mange års erfaring i udvikling af virksomhedstilpassede kurser, facilitering og afholdelse af undervisning via webinarer. På  webinaret sørger hun for at inddrage og skabe samspil mellem dig og de øvrige deltagere. Hun skaber rammen for, at du får det optimale ud af undervisningen ved at samle op på dine spørgsmål undervejs. Gennem sin faciltering skaber hun et flow, så din deltagelse bliver så udbytterig som mulig.


Introhøjskolen er for dig som enten er nyvalgt fællestillidsrepræsentant, nyvalgt til den lokale fagforenings bestyrelse eller nyvalgt medlem af den lokale lederbestyrelse.

Tid: Mandag den 14. januar kl. 9.30 til onsdag den 16. januar kl. 13.00.
Sted: Kursuscentret Brogården, Abelonelundvej 40, Strib, 5500 Middelfart


Tilmelding senest mandag den 3. december 2018 via din lokale fagforening.

Hvad er BUPL’s Introhøjskole?
Introhøjskolen er et mødested for de nyvalgte i BUPL, hvor du introduceres til dit eget opgavefelt og får mulighed for fagpolitiske drøftelser med BUPL’s landsledelse og andre nyvalgte fra hele landet.

På Introhøjskolen får du inspirerende og faktabaserede oplæg fra kompetente oplægsholdere. Introhøjskolen giver en god forberedelse til deltagernes vidt forskellige opgavefelter. Samtidig er det også et frirum til at finde ud af, hvordan du vil gribe dine opgaver an.

”Det er BUPL’s mål, at fremme de bedst mulige betingelser for pædagogerne, de pædagogfaglige ledere og udøvelsen af pædagogprofessionen”. Hvad vil du – på dit eget opgavefelt – især gerne medvirke til? Og hvordan?

BUPL’s Introhøjskole er for dig som er nyvalgt fællestillidsrepræsentant – FTR, nyvalgt medlem af den lokale lederbestyrelse – LLB samt nyvalgt medlem af fagforeningens bestyrelse – FBM. Du er nyvalgt, hvis du er valgt til din post i 2018. Du er også velkommen, hvis du blev valgt i 2017, men ikke havde mulighed for at deltage sidste år. Introhøjskolen holdes hvert år i januar måned og arrangeres af BUPL, forbundet.

Det er Introhøjskolens formål, at du får viden og redskaber til at kunne:

 • afklare og afgrænse dit eget opgavefelt.
 • håndtere dine hovedopgaver og gribe dine muligheder for at handle – i og uden for BUPL.

Herudover bliver du præsenteret for, og drøfter, aktuelle fagpolitiske problemstillinger med forretningsudvalget, BUPL’s Lederformand og de øvrige deltagere.

Evt. afbud: Sendes straks pr. mail. til kursusadm@bupl.dk


Særligt for dig som er fællestillidsrepræsentant, faglig sekretær eller ansat i BUPL, og som tidligere har gennemført BUPL's VPG-forløb og/eller har gennemført BUPL's obligatoriske diplomfag.

Dato:

 • 1. modul: 23.1 og 24.1
 • 2. modul: 27.2 og 28.2

Sted: Begge moduler gennemføres på Center for Diplomledelse, Campusbuen 21, 4600 Køge. Middag og overnatning på hotel i Køge.


Hvis du tidligere har gennemført BUPL’s VPG-forløb og/eller har gennemført diplomfaget “Læring og kompetenceudvikling” i foråret 2018 – så er dette et tilbud for dig!

Hvis du opfylder betingelserne for deltagelse skal vi opfordre dig til at tilmelde dig. Forløbet vil ikke blive gentaget.

Dette obligatoriske diplomfag udbydes i et samarbejde med Center for Diplomledelse, EASJ. Fagets indhold, varighed og form svarer til det valgfag i Projektledelse som Centret selv udbyder – bortset fra at overnatning, fortæring og transport som normalt indgår i KOO’s kompetenceaktiviteter.

Formål
Fra studieordningen for Diplomuddannelsen er hentet følgende formål:
At den studerende kan varetage opgaver og udvikle den professionelle relation mellem leder og medarbejdere til understøttelse af organisationens opgaver.
I dette diplomfag arbejdes med dels rammer for samarbejdet (samfundsmæssige, politiske og lokale), dels begreber, teorier og metoder om magt, motivation, samarbejde, team og konfliktløsning.
Læs nyt om studieordningen for Diplom i Ledelse (pdf)

Målgruppe
Særligt for dig som er fællestillidsrepræsentant, faglig sekretær eller ansat i BUPL, og som tidligere har gennemført BUPL’s VPG-forløb og/eller har gennemført BUPL’s obligatoriske diplomfag “Læring og kompetenceudvikling” i foråret 2018.

Det er en betingelse for optagelse, at du har bestået en eksamen på Bachelor-niveau. Der er maksimalt plads til 18 deltagere.

Tid
Diplomfaget afvikles med i alt 28 lektioner, der ca. fordeles således:

 • Modul 1 – 23.1 fra kl. 11.00 – 17.30 og 24.1 fra kl. 08.30 til ca. kl. 14.00
 • Modul 2 – 27.2 fra kl. 11.00 – 17.30 og 28.2 fra kl. 08.30 til ca. kl. 14.00

Tilmelding
Senest mandag den 3. december 2018 ved mail til kursusadm@bupl.dk


Du er ny fællestillidsrepræsentant og savner en grundlæggende viden om, hvilke redskaber og materialer det er godt at have kendskab til som nyvalgt.

Kurset er på to dage og det er deltagerne der er med til at bestemme det endelige indhold. Vi kontakter dig når du er tilmeldt for at interviewe dig om dine behov for viden.


Dato: 25. og 26. februar 2019
Sted: BUPL Forbundshus med overnatning og spisning i København


Tilmeldingsfrist:

Formål: at give dig grundlæggende viden om, hvilke redskaber og materialer det er godt at have kendskab til som nyvalgt FTR

Mål: at du får basisviden til at agere som FTR i dit hverv.

Indhold: Kurset er bygget op om korte moduler som du kan vælge imellem. Det endelige indhold bliver defineret af de deltagere, der er meldt til forløbet. Modulerne der vælges imellem er:

 • BUPL’s systemer (databaser, IT og kommunikation)
 • Ytringsfrihed
 • Frem mod OK21
 • Årshjul i kommunaløkonomi og budgetter
 • MED-håndbog og vejviser i MED-systemet
 • Du er ikke alene – FTR fællesskabet i BUPL
 • Professionsstrategien og FTR
 • Krav og forventninger til FTR – Du er i et krydspres
 • Kompetencetilbud til FTR – hvordan får jeg ny viden?
 • Hvad skal jeg som FTR vide om den nye persondataforordning?

Form: Der arbejdes med individuel vejledning, oplæg, dialog, refleksion, træning og evaluering. Du interviewes før kursusstart og skal løse en hjemmeopgave. Det forventes også, at du deltager aktivt med egne erfaringer fra din daglige praksis i hvervet som FTR.

Kursusleder: Inge Schou Jensen, Organisationskonsulent i BUPL Forbund
Undervisere: Bemandes efter indhold i dagene


Et forløb for dig, der er fællestillidsrepræsentant, valgt eller ansat i fagforeningerne. Du ønsker at styrke din samtaleteknik i dit fagpolitiske arbejde inden for den organisatoriske ramme og kontekst. Eller du ønsker at tage et valgmodul i Diplom i Ledelse med fokus på coaching.

Dato:

 • 1. modul: 5. og 6. marts 2019
 • 2. modul: 26. og 27. marts 2019
 • 3. modul: 24. april og 25. april 2019
 • Eksamen: Enten den 27. eller den 28. maj

Sted: EASJ, Køge
Eksamenssted: EASJ, Køge

Tilmeldingsfrist: senest 3. januar 2019

Formål: At deltagerne i en vekselvirkning mellem teori og praksis arbejder med at udvikle viden, færdigheder og kompetencer til at lede og gennemføre coachingsamtaler på individ- og teamniveau inden for BUPL´s rammer og kontekst.

Indhold:

 • Introduktion og rammer for coaching
 • Coaching som samskabende dialog i dynamiske medarbejderrelationer
 • Løsningsfokuseret coaching
 • Systemisk coaching
 • Ledelsesbaseret coaching
 • Teamcoaching
 • Magtdimensioner i coaching, Magt og autoritet

Målgruppe: Faglige sekretærer, ansatte og FTR i BUPL.
Diplom i Ledelse er rettet mod deltagere som indtager forskellige former for ledelsesmæssige funktioner og/eller ansvarsområder.

Underviser:
Henrik Pedersen er cand. Psych. og har arbejdet som coach, konsulent og underviser med ledelse og organisationsudvikling. Henrik har igennem flere år undervist på Diplomuddannelsen i Ledelse, og har tidligere undervist i BUPL i coaching og konflikthåndtering.

Kursusleder:
Morten Eiler Hansen/Inge Schou


Du er fællestillidsrepræsentant, faglig sekretær eller ansat i BUPL, og har brug for analyseredskaber og viden om strategisk ledelse i dit daglige hverv.

Dato:

 • 1. modul: 26.-27. marts 2019
 • 2. modul: 21.-22. maj 2019

Sted: Severin, Middelfart


Tilmeldingsfrist:

Formål:

 • At arbejde med teorier og metoder som kan anskueliggøre og hjælpe dig med de strategiske ledelses- og analyseopgaver, du har som fagpolitisk leder.
 • At bringe dig i personlig professionel refleksion ift. det at være fagpolitisk leder og i dialog med andre, som har samme opgave.
 • At fortsat afklare og udvikle dig i din position som fagpolitisk leder.

Mål:
At gøre dig i stand til at vælge mellem og anvende forskellige strategiske ledelses og analyseredskaber til de opgaver, du har som fagpolitisk leder for eksempel i forhold til:

 • Mål og mandatskabelse
 • Omverdens- og kulturanalyse
 • Mission, vision og mål
 • Skabelse af forskellige platforme, hvorfra du kan agere som fagpolitisk leder. Fx vha. netværk og alliancer både i formelle og uformelle rum.

Indhold:

 • Hvad er strategisk ledelse og analyse?
 • MBTI test – det personlige lederskab
 • Interviewteknik
 • Analyseredskaber
 • Idegrundlag: mission, vision og værdigrundlag samt mål for opgaver
 • Tendensanalyse og situationsanalyse
 • Interessentanalyse
 • Intern organisations- og kulturanalyse
 • 4D – anerkendende strategiproces – den gode historie
 • SWOT analyse
 • Handleplaner – med målformuleringer, handlinger, opgavefordeling, tidslinje, succeskriterier, evaluering (SMTTE-model)
 • Årshjul – Årsrytmer

Form
Der arbejdes med oplæg, dialog, refleksion, træning, øvelser, evaluering og hjemmeopgaver. Herudover tilbydes du en MBTI test.
Det forventes at, du deltager aktiv med dine erfaringer og din daglige arbejdspraksis. Du skal være tilstede under hele forløbet.

Undervisere

 • Mette Nørbjerg, organisationspsykolog, cand.psych.aut.
 • Inge Schou Jensen, Organisationskonsulent, Cand.mag. i voksenpædagogik og historie


Særligt for fællestillidsrepræsentanter, faglige sekretærer og ansatte, som tidligere har gennemført BUPL's kursusforløb ”Fagpolitisk ledelse 1 – Ledelse af Individer”.

Hvornår:

 • Undervisning: Torsdag den 25. april kl. 10:00 til fredag den 26. april kl. 15:00
 • Eksamen: Torsdag eller fredag den 13.-14. juni, Campus Køge, (uge 24)

Hvor:

Undervisningen foregår på Campusbuen 21, 4600 Køge. BUPL arrangerer overnatning på hotel i Køge mellem 25.04 og 26.04


Dette obligatoriske diplomfag udbydes i et samarbejde med Center for Diplomledelse, EASJ.

Fagets indhold, varighed og form svarer i store træk til det obligatoriske Modul 1 ”Ledelse og kommunikation” som Centret hidtil har udbudt efter den gamle studieordning.

Deltagerne der gennemfører og består eksamen får:

 • Merit for den del af pensum, som indgår i BUPL’s kursusforløb ”Fagpolitisk ledelse 1 – Ledelse af Individer”.
 • Undervisning begrænset til 2 sammenhængende dage, vejledning i 2 timer og mulighed for at gå til eksamen i resten af pensum.
 • Ved bestået eksamen – diplombevis for obligatorisk Modul 1 (10 ECTS) efter den ny studieordning for Diplom i Ledelse.

Læs nyt om studieordningen for Diplom i Ledelse (pdf)

Målgruppe
Særligt for FTR, FS og ansatte, som tidligere har gennemført BUPL’s kursusforløb ”Fagpolitisk ledelse – ledelse af individer”.

Begrænset deltagerantal
Ansøgere, der allerede er i gang med studiet, vil blive foretrukket på dette forløb.

Øvrige praktiske oplysninger
Overnatning, fortæring og transport indgår som i KOO’s øvrige kompetenceaktiviteter.

Underviser: Heidi Nørby-Jæger, Center for Diplomledelse.
Kursusleder: Jørgen Hanberg.

Efter optagelse vil deltagerne modtage nærmere information om indhold m.v.

Tilmelding via fagforeningerne ved mail ”Ledelse og kommunikation” til kursusadm@bupl.dk – senest fredag den 1. februar 2019.


Kurset er for dig, som er ny forhandler, og giver dig en praktisk tilgang til forhandling og dialog i BUPL-sammenhænge. Få svar på, hvordan du kan forhandle konstruktivt og, hvordan du skaber en tilfredsstillende forhandlingsproces og -resultat.

Tid og sted:

 • Modul 1 – Mandag den 29. april til tirsdag den 30. april 2019. Sted: Huset – Middelfart.
 • Modul 2 – Mandag den 17. juni til tirsdag den 18. juni 2019. Sted: Huset – Middelfart.

Tilmelding ved mail til kursusadm@bupl.dk senest fredag den 1. marts 2019.

Formål:

 • At arbejde med metoder som kan anskueliggøre og hjælpe dig med de komplicerede opgaver, du har som forhandler i BUPL.
 • At bringe dig i personlig og professionel refleksion ift. det at være forhandler og i dialog med andre, som har samme opgave.
 • At afklare og udvikle dig i din position som forhandler.

Indhold:

 • Hvad er konstruktiv forhandling?
 • Hvem ejer forhandlingen?
 • Hvordan kan du håndtere den samlede forhandlingsproces?
 • Hvordan kan du skabe dig overblik, tilrettelægge og arbejde strategisk med konkrete mål for forhandlingerne?
 • Hvordan arbejder du med konkrete forhandlingsmål for 2019 og 2020?
 • Hvilke analyseredskaber er relevante som en del af forberedelsen?
 • Hvordan skaber og udvikler du en autoritativ og kompetent forhandlingsdelegation?
 • Hvordan anvender du kollegial forberedelse og kollegial supervision i praksis?
 • Hvordan håndterer du de vigtige mandater fra medlemmer og fagforening?
 • Hvordan kan du håndtere et forhandlingsmøde fra start til slut?
 • Hvilke forhandlingstekniske værktøjer er virkningsfulde og konstruktive, og hvordan anvender du dem?
 • Hvordan håndterer du arbejdsformen og kommunikationen undervejs i mødet?
 • Hvordan kan du håndtere forhandlinger med forskellige modpartstyper?

Mellem modul 1 og modul 2 skal du arbejde med og aflevere en skriftlig opgave. Du skal påregne ca. ½ dags arbejde med denne.

Undervisere:

 • Bjarne Hansen, Personale- og udviklingsleder, BUPL Midtsjælland
 • Kjeld Christensen, Rejsesekretær

Kursusledeler:
Jørgen Hanberg, organisationskonsulent


FTR-træffet er en vigtig tilbagevendende begivenhed for FTR og BUPL som organisation. Her møder man kollegaer, får ny inspiration og motiveres til at videreudvikle og styrke arbejdet centralt og lokalt.

Hvornår:

13. og 14. maj 2019

Hvor:

Sundkrogskaj 20, 2100 København


Formål, indhold og form er under udvikling.

Deltagere
Fællestillidsrepræsentanter, Forretningsudvalg samt 1 repræsentant fra den lokale fagforening.

Tilmelding- og tilmeldingsfrist
Al tilmelding foregår ved, at fagforeningen sender en samlet mail med deltagerne til kursusadm@bupl.dk.
Tilmelding senest den 1. marts 2019

Overnatning
Wakeup Copenhagen
Borgergade 9, 1300 København K