Interne kurser


Bliv klædt på til dit hverv i BUPL med en række spændende kurser, der giver dig redskaber, nye indsigter og et godt netværk.


Opdateret d. 25. februar 2021

Forår 2021: Nye onlinekurser til dig
Tilmeld dig 4 korte onlinekurser i Teams, så du bliver endnu bedre til interview-teknik, facilitere onlinemøder, tale og præsentere dit budskab klart og tydeligt.

Varighed, dato og tid: Onlinekursus afvikles som webinar af 3 timers varighed. Kan du samle et helt hold på mindst 5 deltagere, lægges kurset, når der er hul i kalenderen hos jer. Alternativt er der to åbne sessioner d. 21. januar, kl. 8 – 11 eller d. 9. februar kl. 14 – 17. (Aflyses ved mindre end 5 deltagere).

Underviser: Maja Plum

Målgruppe: Primært rettet mod FTR i BUPL’s fagforeninger, men andre der holder TR-møder er også velkomne.

Sted: Online webinar i Teams

Tilmelding: Kan du samle et hold fra din fagforening, så book gerne Maja i kalenderen eller send en mail til mpm@bupl.dk

Indhold:
Som FTR er du vant til at mødes med din TR gruppe i et fysisk rum med levende kroppe – og måske en kaffekande i er fælles om, og løs snak i pausen. Med corona er I mange, som er blevet udfordret i forhold til at holde denne slags møder. De digitale platforme som Skype, Zoom og Teams giver mulighed for hurtigt at samle folk, men kan også være udfordrende i forhold til at skabe involvering, diskussioner og få aktiveret flere sanser end kun syns- og høresansen.

På kurset arbejder vi i Teams som platform og sætter fokus på:

 • Hvordan får jeg sat rammen for vores møder, når formatet er digitalt?
 • Hvordan kan jeg bruge power points, der får mit budskab igennem digitalt?
 • Hvordan kan jeg arbejde med at skabe deltagerinvolvering – også digitalt?
 • Hvad skal jeg være opmærksom på for at bibeholde fællesskabsoplevelsen?


Varighed, dato og tid: Onlinekursus afvikles som webinar af 3 timers varighed to gange. Du kan enten tilmelde dig første webinar torsdag d. 28. januar kl. 9-12 eller andet webinar tirsdag d. 23. februar 2021, kl. 12.30-15.30 (Kan du ikke deltage her, så skriv til jpki@bupl.dk – Kan du samle et helt hold på mindst 5 personer, kan vi finde en anden dato).

Underviser: Organisationskonsulent i BUPL Jens Peter Kildevang, der underviser i kommunikation, retorik, argumentation og tale.

Målgruppe: Alle valgte og ansatte i BUPL’s fagforeninger.

Sted: Online webinar i Teams.

Tilmelding: Send mail til Jens Peter Kildevang: jpki@bupl.dk

Indhold:

 • Sammen øver vi os i at tale klart og tydeligt med få pointer og budskaber, der går klart igennem til modtageren.
 • Du skal inden deltagelse forberede et kort oplæg, som du vil holde for os andre live, så du får styr på de tre vigtigste budskaber med konkrete eksempler og et levende og aktivt sprog og kropssprog.
 • Det anbefales, at du inden deltagelse, har været på et af de to nedenstående kurser (Intro til Teams & Pop-up kursus: Møder i Teams – Tips, tricks og jeres erfaringer), så du kan præsentere et power point-oplæg og dele din skærm – men det er ikke et krav. Alle er velkomne!

Spørgsmål: Skriv til Jens Peter Kildevang: jpki@bupl.dk eller ring på tlf. 22 20 94 69.

Jens Peter Kildevang har arbejdet som journalist, presse- og kommunikationskonsulent og kronik- og taleskriver for ministerier og fagforeninger og laver i dag bl.a. lobby, SoMe- og meningsdannerkurser og uddannelser for BUPL. I dag organisationskonsulent og underviser i kompetenceteamet i BUPL.


Varighed, dato og tid: Kursus af 2 x 3 timers varighed d. 2. februar, kl. 14 – 17 og d. 9. marts kl. 14 – 17.

Undervisere: Organisationspsykolog Mette Nørbjerg og organisationskonsulent i BUPL Maja Plum.

Målgruppe: Alle valgte og ansatte i BUPL’s fagforeninger.

Sted: Online webinar i Teams.’

Tilmelding: kursusadm@bupl.dk

Indhold:
At tale, diskutere og argumentere er en vigtig del af et hverv som FTR og Faglige sekretær. Vil man inddrage sine TR’er og skabe samarbejde i forvaltningsregi og med politikere, er det imidlertid lige så vigtigt at kunne lytte, spørge og blive klogere på, hvordan verden ser ud fra andre ståsteder end ens eget. Det lyder nemt, men er i praksis langt sværere. På dette kursus arbejder vi med, hvordan man kan bruge interviewteknikker til at forstå forskellige samarbejdspartnere på deres banehalvdel og på denne måde skabe hul igennem lydmuren, dvs. finde ud af, hvilke verdensbilleder man kan tænke sin sag ind i, hvilke problemforståelser, man måske kan skubbe til, og hvilke gemte ressourcer, man måske kan sætte i spil.

Spørgsmål til indhold på kurset, skriv til Maja: mpm@bupl.dk


Varighed, dato og tid: Kursus af 1,5 times varighed, som du booker dato og tid for direkte hos it-medarbejder Kresten Klit: krl@bupl.dk

Underviser: Kresten Klit

Målgruppe: Alle valgte og ansatte i BUPL’s fagforeninger.

Sted: Online webinar i Teams.

Tilmelding: krl@bupl.dk

Indhold:
For at komme hurtigt og Coronasikkert i gang, vil vi foretage denne undervisning via Teams. I kan i de kommende uger – og så længe behovet er der – booke Kresten. Han vil give jer og de hos jeg der ønsker det en indføring i Teams, indenfor og udenfor Citrix. Her kommer han bl.a. omkring:

 • Intro til Teams (hvad er det og hvornår bruger man det?)
 • Chat funktionen
 • Møder i Teams
 • Præsentation i Teams møder
 • Begrænsninger i Teams (Citrix kontra Lokalt)
 • Teams i forhold til GO (hvor gemmer man dokumenter og noget om sikkerhed)

Tilmelding: Saml et hold i fagforeningen, der vil have undervisning i Teams, og kontakt Kresten (krl@bupl.dk) via kalender. Book kurserne i tidsrummet 09-15, og sørg for at der ikke bookes møder oven i andre, som Kresten allerede har. Kurset skal have en varighed af 1½ time. Der bør ikke være mere end 8 på et hold. Oplys om evt. specielønsker til undervisning.

OBS:

 • Hvis du har en Windows 7 PC, bør du få den opgraderet til Windows 10 inden kurset
 • Du skal have installeret Teams lokalt på din PC, inden kurset. Gå ind i GO og søg efter Fasitlisten, her ligger en mappe, der hedder ’teams’ og i denne mappe et dokument, der hedder ’sådan installerer du teams på din lokale pc.
 • Kontakt IT supporten, hvis du har brug for yderligere hjælp. De er på: 35465470
 • Det anbefales at benytte et webcam og et headset, som er optimeret til Teams.


Den 19. og 20. maj, 2021 inviterer BUPL's forretningsudvalg alle FTR og FTR-koordinatorer til Fagpolitisk Træf. En formel invitation følger, men afsæt allerede nu dagene i din kalender.

Den 19. og 20. maj, 2021 inviterer BUPL’s forretningsudvalg alle FTR og FTR-koordinatorer til Fagpolitisk Træf. En formel invitation følger, men afsæt allerede nu dagene i din kalender.


Kursus for FTR om strategisk interessevaretagelse, påvirkning og indflydelse i kommunen, herunder MED. Via øvelser bliver vi bedre til at arbejde strategisk, forhandle, argumentere og kortlægge netværk og interessenter i og udenfor kommunen.

Målgruppe og kursusbeskrivelse
Dette kursus er målrettet til fællestillidsrepræsentanter fra et til tre års erfaring som FTR. Du ønsker at blive endnu skarpere i påvirknings- og indflydelsesarbejdet i kommunen, forhandlinger og de forskellige roller, du har i bl.a. MED-systemet. Du skal på forhånd have noget erfaring som fællestillidsrepræsentant i MED-systemet i kommunen. Men vi arbejder også med andre måder at få indflydelse udover de mere formelle veje.

Du skal tilmelde dig, hvis du gerne vil blive endnu bedre til at arbejde strategisk med indflydelse, b.la. i MED-systemet, hvor du fx er medlem af sektor-MED/MED-hovedudvalg i kommunen. Hvad er dine muligheder for at opnå indflydelse i kommunen som FTR, hvem er modpart, interessenter og alliancepartnere? Hvordan tænker vi fagpolitiske dagsordener ind i vores arbejde i bl.a. MED?

Vi kommer også ind på regler og rammer for MED samt formelle og uformelle indflydelsesveje.

Dato, tid og sted:
4. og 5. marts 2021 – Online via Teams
20. og 21. april 2021. Sted: Koldingfjord, Fjordvej 154, 6000 Kolding.

Tilmelding: kursusadm@bupl.dk

OBS: Husk at koordinere din tilmelding til kurser med din FTR-ansvarlig/kommuneansvarlig i fagforeningen – inden tilmelding.

Inden du tilmelder dig: Ideelt set har du allerede været på basiskurset ”Introkursus til nye FTR”, der udbydes i efteråret 2020. Vi anbefaler, at du også har været på – eller samtidig tilmelder dig – kurset ”Mødeledelse og ledelse af TR-gruppen”, der også udbydes i foråret 2021.

Det er en fordel, men ikke en forudsætning, hvis du allerede har gennemført et MED-kursus i kommunen eller i fagforeningen og dermed har en grundlæggende viden om MED-systemets formelle regler og rammer. Årsagen er, at vi på dette kursus gerne vil bygge ovenpå dine nuværende MED-erfaringer.

Indhold
Med udgangspunkt i dine erfaringer fra bl.a. MED-systemet og dit arbejde som FTR samt lokale udfordringer og emner, du finder relevant at inddrage og arbejde med, skal vi via øvelser blive bedre til at arbejde strategisk i MED-systemet og få indflydelse i kommunen. Vi arbejder med:

 • Strategi for din (for)handling, før, under og efter
 • Partsanalyse i og udenfor kommunen og MED-systemet – formel og uformel magt og indflydelse
 • Netværks- og interessentanalyse – hvem er dine med- og modspillere og alliancepartnere?
 • Fagpolitiske dagsordner i MED – hvem kan hjælpe dig, og hvem kan du hjælpe?
 • Sprog, argumentation og kommunikation – forstå og tal din modpart, politiker og embedsmand i kommunen
 • Rolleafklaring: Din forskellige roller som hhv. FTR, BUPL-repræsentant og repræsentant for andre faggrupper i kommunen

Mål
Målet med kurset er, at du:

 • Får redskaber og udviklet en strategi for indflydelsesarbejde i kommunen, herunder at indgå i og skabe indflydelse gennem MED-systemet
 • Udvikler din argumentation og dit sprog, få sat ord på kernekompetencer, som kan indgå i forhandlinger og påvirkningsarbejde i kommunen
 • Kortlægger dit netværk og få indblik i modparten og øvrige interessenters sprog og argumenter
 • Bliver skarpere til at tænke (MED)indflydelsessystemet og BUPL’s fagpolitiske dagsordener ind i dit daglige arbejde som FTR
 • Opnår viden om medindflydelsessystemets styrker og svagheder
 • Bliver i stand til at afveje egne styrker og svagheder i dit indflydelsesarbejde
 • Reflekterer over dine relationer til kolleger og parter i og udenfor kommunen og betydningen af at opbygge stærke relationer

Arbejdsform og forberedelse
Der arbejdes med oplæg, dialog, refleksion, træning, øvelser og erfaringsudveksling fra din hverdag.
Du skal derfor udfylde et spørgeskema om dine erfaringer og udfordringer inden kurset samt forberede dig med en lille opgave inden første session. Opgaven er, at du skal have læst og medbringe din lokale MED-aftale fra kommunen, have læst i MED-håndbogen, samt have læst pjecen ”Værd at vide om MED”.

Du skal lave et mindre interview med en central aktør (fx kommunaldirektør/forvaltningschef) mellem session 1 og 2.
Det forventes at, du deltager aktiv med dine erfaringer og din daglige arbejdspraksis. Du skal være tilstede under hele forløbet.

Undervisere
Lars Schøning, rejsesekretær i BUPL
Jens Peter Kildevang, organisationskonsulent i BUPL

Kursusleder
Jens Peter Kildevang: jpki@bupl.dk / 35 46 52 65 / 22 20 94 69

Bliv klogere med BUPL’s Kompetenceteam
Få overblik over vores uddannelsestilbud til dig i den nye vejledende uddannelsesplan.

Bliv klogere på, hvem vi er, og hvad vi tilbyder dig, i pjecen ‘Bliv klogere’ og bliv inspireret via cases om ”Lise” og ”Henrik” og deres uddannelsesvej som nye FTR.

Kontakt
BUPL’s kompetenceteam står altid klar til at vejlede dig om kurser og uddannelser. Find kontaktinfo på os i pjecen her og skriv gerne til os på: kursusadm@bupl.dk


Du er faglig sekretær, FTR eller ansat i en af BUPL’s fagforeninger. Du er nyvalgt eller trænger til genopfriskning af din viden om kommunaløkonomi og budgetter mv.

Dato, tid og sted
Session 1: 12.-13. april 2021. Sted: Comwell Aarhus, Værkmestergade 2, 8000 Århus C.
Session 2: 3.-4. juni 2021. Sted: Comwell Copenhagen Portside, Alexandriagade 1, 2150 København

Tilmelding: kursusadm@bupl.dk

Husk at koordinere tilmelding til kurser med din FTR-ansvarlig/kommuneansvarlig i fagforeningen – inden tilmelding.

Formål

 • At deltagerne får kendskab til sammenhængen mellem samfundets, kommunens og institutio-nernes økonomi på aktuelle temaer.
 • At give deltagerne viden, færdigheder og kompetencer til at kunne læse og forstå det kommuna-le budget og regnskab i egen kommune på aktuelle temaer.
 • At deltagerne får kendskab til deres egne opgaver i det økonomiske årshjul.

Mål og indhold
Du får mulighed for at tilegne dig de mest grundlæggende begreber inden for kommunaløkonomi, økonomistyring og -modeller. Du får desuden værktøjer til, hvordan du kan anvende dem i dagligdagen.

Forløbet giver dig blandt andet svar på spørgsmål som:

Sammenhængen mellem samfundets, kommunens og institutionernes økonomi på aktuelle temaer:

 • Hvad er moderniserings- og effektivitetsprogrammer?
 • Kommunale økonomistyringsmodeller?
 • Hvad er et årshjul?
 • Hvordan ser styringskæden ud?
 • Hvad er regelgrundlaget for den kommunale økonomi?
 • Hvilke holdninger har regeringen til kommunernes økonomi, og hvordan udmønter de det med KL?
 • Hvad er servicerammer og budgetlov? Og hvad er det væsentlige indhold?

Det kommunale budget og regnskab i egen kommune på aktuelle temaer:

 • Budgetter og skoleområdet? SFO-midler i undervisningen?
 • Hvordan og hvor finder jeg relevante informationer i kommunens budgetter og regnskaber?
 • Hvordan kan jeg anvende det i min egen praksis?
 • Hvad skal du stille op med dine egne aktuelle kommunaløkonomiske problemer/ udfordringer?
 • Hvordan er økonomien i en dagplejeplads i forhold til en vuggestue/børnehaveplads?
 • Andre aktuelle dagsordener i relation til kommunale budgetter

Forberedelse
Deltagerne medbringer budget og regnskab fra egen kommune – i digitaliseret udgave. Og evt. dokumenter (planer, initiativer) om kommunale udspil eller lignende vedrørende:

 • Dagtilbud/ 0-6 års området, herunder minimumsnormeringer
 • SFO/ folkeskoleområdets budgetforhold, tildelingsmodeller og lignende

Litteratur: ”Kend din kommune 2020”.

Form
Der arbejdes med oplæg, dialog, refleksion, træning, øvelser, evaluering og hjemmeopgaver.
Det forventes at, du deltager aktiv med dine erfaringer og din daglige arbejdspraksis. Du skal være tilstede under hele forløbet.

Undervisere
Lisbeth Raahauge, konsulent, BUPL
Kjeld Christensen, rejsesekretær, BUPL

Kursusleder
Jørgen Hanberg, organisationskonsulent, BUPL. Dir.tlf.: 3546 5096 / E-mail: jha@bupl.dk

Bliv klogere med BUPL’s Kompetenceteam
Få overblik over vores uddannelsestilbud til dig i den nye vejledende uddannelsesplan.

Bliv klogere på, hvem vi er, og hvad vi tilbyder dig, i pjecen ‘Bliv klogere’ og bliv inspireret via cases om ”Lise” og ”Henrik” og deres uddannelsesvej som nye FTR.

Kontakt
BUPL’s kompetenceteam står altid klar til at vejlede dig om kurser og uddannelser. Find kontaktinfo på os i pjecen her og skriv gerne til os på: kursusadm@bupl.dk


Du er enten fællestillidsrepræsentant (FTR), tillidsrepræsentant (TR), arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og/eller bestyrelsesmedlem, og du vil blive endnu bedre til at stå frem som meningsdanner i offentligheden sammen med kollegerne.

Vi arbejder med skriftlig og mundtlig kommunikation og engagerende fortællinger, så du bliver endnu bedre til offentligt at formidle din profession, dit fag, og hvad du kan som pædagog, fx via debatindlæg til aviser og indlæg på de sociale medier. Alle er velkomne uanset niveau og it-færdigheder. Du får hjælp til det tekniske før og efter kurset.

Dato, tid og sted
Kursus af 2×2 dage (i alt 4 dage):

 • Session 1: 18. – 19. marts 2021. Sted: ONLINE i TEAMS.
 • Session 2: 4. – 5. maj 2021. Sted: Sinatur Hotel Storebælt, Østerøvej 121, 5800 Nyborg eller ONLINE i TEAMS – alt afhængig af udviklingen i COVID-19.

Tilmelding
Tilmelding sker via din fagforening SENEST d. 15. marts via mail til: kursusadm@bupl.dk
Ved tilmelding oplyses navn, adresse, mobiltelefon og mail på deltager.

OBS: Du skal kunne deltage på begge sessioner i både marts og maj. Max 12 deltagere på kurset, og pladser fordeles efter først til mølle. Forbundshuset betaler ved dette kursus for frikøb 2+2 dage.

Ønskes ikke overnatning d. 4.-5. maj giv venligst direkte besked ved tilmelding eller efterfølgende til kursuskoordinator Marianne Földvary: maf@bupl.dk / tlf.: 35 46 52 04

Formål
Vi har fokus på mundtlig og skriftlig kommunikation og sociale medier. Vi arbejder med personlig historiefortælling, kommunikation og involvering af kolleger: Hvordan bliver vi sammen stærkere meningsdannere i offentligheden, og hvordan kan vi via engagerende kommunikation og historiefortælling mobilisere, engagere og aktivere kolleger som ambassadører for pædagogfaget?

Mål og Indhold

 • Vi laver skarpe indlæg, taler, video til sociale medier ud fra personlige historier
 • Vi øver os i at finde og anvende konkrete eksempler og klare budskaber fra pædagogernes virkelighed på især de sociale medier
 • Hvordan involverer, motiverer og engagerer vi kolleger via personlig historiefortælling?
 • Hvordan bruger vi Facebooks muligheder for tekst, foto og video til personlig historiefortælling?
 • Vi skal som tillidsvalgte turde gå foran på arbejdspladsen og offentligt med gode eksempler forklare, hvad vi kan. De succesfulde historier og fortællinger om faget er samtidig grundlaget for indflydelse og politisk interessevaretagelse i kommunen.
 • Vi skal som tillidsvalgte kunne forklare, hvad pædagogernes unikke kernekompetencer er via gode eksempler, tal, fakta og budskaber, der taler til både hjerne og hjerne, og appellerer til både følelser og fornuft.
 • Vi arbejder med at gøre os selv som tillidsvalgte og medlemmerne på arbejdspladsen til medfortællere og ambassadører for faget og dermed stærke stemmer i debatten offentligt og internt i kommunen og på arbejdspladsen samt overfor forældre, politikere og andre interessenter.
 • Hvordan får vi flere ambassadører for pædagogfaget via de stærke fortællinger på blandt andet sociale medier som Facebook og Twitter?
 • Vi arbejder med retorik og tale, video, foto og sociale medier og skriver blogindlæg.
 • Strategisk interessevaretagelse: Målret budskaber og gør egne interesser almene. Hvordan kommunikerer vi til politikere med konkrete eksempler og løsninger, så de lytter til os?

Mål

 • Målet er, at alle finder frem til en personlige fortælling, professionsfortælling og eksempler fra arbejdspladsen, som I kan kommunikere til offentligheden om.
 • Vi finder frem til pædagogernes kernekompetencer, afdækker målgrupper, alliancepartnere og medievalg.
 • Vi arbejder med en tekst og tale, som I selv skriver med hjælp fra underviser, der senere kan anvendes i debatindlæg til en lokal avis og på fx Facebook og Twitter.
 • Vi kontakter dig, når du er tilmeldt for at interviewe dig om dine behov for viden.

Form
Medbring smartphone samt PC (bærbar). Første modul er online i TEAMS, så du skal have installeret TEAMS på din PC herfra: https://www.microsoft.com/da-dk/microsoft-teams/download-app

Der arbejdes med Facebook, Twitter, Instagram, så I skal inden kurset have oprettet en profil her og downloadet app til jeres mobil og tablet, som medbringes på kurset.

Undervisningen er en kombination af oplæg, dialog, refleksion, træning, øvelser, evaluering og hjemmeopgaver. Vi mødes første gang ONLINE, og I får hjælp til at komme i gang ved at kontakte kursusleder Jens Peter Kildevang: jpki@bupl.dk

Det forventes ikke, at du har særlige it-færdigheder eller erfaring med sociale medier, men det forventes, at du deltager aktivt med erfaringer fra jeres og medlemmernes hverdag.

Der vil være en mindre hjemmeopgave, som afleveres digitalt. Det kan være en tekst og et foto eller en kort video, som optags på mobiltelefon.

Undervisere

 • Jens Peter Kildevang, organisationskonsulent i BUPL
 • Louise Knuth Pedersen, konsulent og ansvarlig for sociale medier i BUPL
 • Pædagogiske meningsdannere fra BUPL er medundervisere på begge moduler.

Kursusleder
Jens Peter Kildevang: jpki@bupl.dk


Tag favntag med rollen som fagpolitisk leder for din TR-gruppe, og bliv styrket i din rolle som mødeleder. Vi dykker ned i, hvad det indebærer at være leder af fagpolitiske processer, og øver os i rollen som mødeleder både før, under og efter mødet.

Målgruppe og kort beskrivelse
Du er nyvalgt fællestillidsrepræsentant eller har været FTR i få år. Du efterspørger input – både teoretiske, praktiske og mere personlige – til dit virke som fagpolitisk leder mere generelt og som leder af TR-gruppen og jeres møder. Du er nysgerrig på rollen som fagpolitisk leder og dig selv i den position – hvem du er, hvad du står for, og hvordan du bedst samarbejder med dem omkring dig. Og du er på udkig efter inspiration til at sætte dagsorden og struktur for dine møder og vil gerne blive klogere på, hvordan du kan facilitere processer, der styrker dit mandat fra TR-gruppen samt gør dig i stand til at inddrage deres perspektiver og ressourcer.

Dato, tid og sted:

 • 1. session: 11. og 12. marts, 2021. Sted: Online via Teams
 • 2. session: 31. maj. og 1. juni, 2021. Severin Kursuscenter, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart

Ønsker du ikke overnatning giv venligst direkte besked ved tilmelding eller efterfølgende til kursuskoordinator Marianne Földvary: maf@bupl.dk / tlf.: 35 46 52 04.

Tilmelding: kursusadm@bupl.dk

OBS: Husk at koordinere tilmelding til kurser med din FTR-ansvarlig/kommuneansvarlig i fagforeningen – inden tilmelding.

Inden du tilmelder dig: Vi anbefaler, at du tager dette kursus som et af de første, når du er blevet valgt til FTR. Har du ikke tidligere været på introhøjskole, foreslår vi, at du også tilmelder dig dette i foråret 2021.

Mål

 • At give dig indblik i, hvad det vil sige at lede fagpolitiske processer.
 • At introducere dig til konkrete redskaber med henblik på at facilitere og strukturere møder.
 • At du opnår øvelse i at reflektere og udvide dine handlemuligheder i dit arbejde som leder af TR-gruppen.

Indhold
Teoretiske perspektiver på procesledelse, samt forskellige redskaber og øvelser til at opnå indsigt i egen rolle som fagpolitisk leder.

OBS: Som hjemmeopgave på dette kursus skal du ud at deltage i en af dine medkursisters TR-møder, ligesom en af dine medkursister kommer og deltager ved et af dine TR-møder. Forud for kursusstart kontakter vi dig derfor med henblik på koordinering af aftaler.

Form
Der arbejdes med oplæg, dialog, refleksion, træning, øvelser, evaluering og hjemmeopgaver.
Det forventes at, du deltager aktivt med dine erfaringer og din daglige arbejdspraksis. Du skal være tilstede under hele forløbet.

Undervisere

 • Mette Nørbjerg, Organisationspsykolog, Cand.psyc.aut.
 • Maja Plum, Organisationskonsulent, BUPL.

Kursusleder
Maja Plum, Organisationskonsulent, BUPL. Dir.tlf.: 3546 5065 / Mobil: 2216 2490. E-mail: mpm@bupl.dk

Bliv klogere med BUPL’s Kompetenceteam
Få overblik over vores uddannelsestilbud til dig i den nye vejledende uddannelsesplan.

Bliv klogere på, hvem vi er, og hvad vi tilbyder dig, i pjecen ‘Bliv klogere’ og bliv inspireret via cases om ”Lise” og ”Henrik” og deres uddannelsesvej som nye FTR.

Kontakt
BUPL’s kompetenceteam står altid klar til at vejlede dig om kurser og uddannelser. Find kontaktinfo på os i pjecen her og skriv gerne til os på: kursusadm@bupl.dk


Du har opgaver, der relaterer sig til forandrings- og udviklingsprocesser i politisk styrede organisationer og har behov for mere viden og handlemuligheder i denne sammenhæng. Dette valgfag er en kombination af valgfagene ”Ledelse af forandrings- og udviklingsprocesser” (Vf C) og ”Forandringsledelse” (Vf 10).

Deltagere

 • Faglige sekretærer i BUPL’s fagforeninger.
 • FTR – vi anbefaler, at du har været valgt i tre år, før du tilmelder dig diplomforløb.
 • Ansatte i BUPL’s fagforeninger. Betingelse for optagelse er, at du har bestået en bachelor – uanset fag.

Dato, tid og sted:
Session 1: 15.-16. april 2021. Sted: Koldingfjord, Fjordvej 154, 6000 Kolding.
Session 2: 10.-11. maj 2021. Sted: Center for Diplomledelse, Køge samt Comwell Køge Strand

Vejledning: Periode afventer

Afleveringsfrist: Dato afventer

Mundtlig eksamen: Ultimo juni 2021

Tilmelding: kursusadm@bupl.dk

Da datoerne af praktiske grunde desværre endnu ikke er fastlagt, kan du tilmelde dig en med en interesse-tilkendegivelse, så kontakter vi dig, så snart vi har datoer og steder på plads. Herefter kan du sammen med din fagforening, FTR-ansvarlig/leder, lave den endelige tilmelding.

Formål
Det er formålet, at deltagerne tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at:
Kunne initiere, lede og gennemføre forandringsprocesser i egen organisation med henblik på udvikling og fornyelse.

Mål
Det er målet at deltagerne opnår viden om og forståelse af:

 • Teorier og modeller om forandrings- og udviklingsprocesser politisk styrede organisationer.
 • Refleksivt kunne vurdere teoretiske modeller om forandringsledelse i forhold til problemstilling fra praksis samt begrunde og udvælge relevant løsningsmodel/-teori hertil.
 • At kunne formidle den forandringsledelsesmæssige problemstilling til medledere, medarbejdere og andre interessenter.
 • Selvstændigt at kunne indgå i faglige, tværfaglige og tværgående samarbejde om gennemførelse af forandringsprocesser i egen organisation.

Indhold
Se venligst mere her: http://centerfordiplomledelse.dk/media/1148/valgfrie-moduler-foraar-2020.pdf

Form
Der arbejdes med oplæg, dialog, refleksion, træning, øvelser, evaluering og hjemmeopgaver.
Det forventes at, du deltager aktiv med dine erfaringer og din daglige arbejdspraksis. Du skal være tilstede under hele forløbet.

Undervisere
Undervisere fra Center for Diplomledelse, Køge.

Kursusleder
Jørgen Hanberg, organisationskonsulent, BUPL. Dir.tlf.: 3546 5096 / E-mail: jha@bupl.dk

Bliv klogere med BUPL’s Kompetenceteam
Få overblik over vores uddannelsestilbud til dig i den nye vejledende uddannelsesplan.

Bliv klogere på, hvem vi er, og hvad vi tilbyder dig, i pjecen ‘Bliv klogere’ og bliv inspireret via cases om ”Lise” og ”Henrik” og deres uddannelsesvej som nye FTR.

Kontakt
BUPL’s kompetenceteam står altid klar til at vejlede dig om kurser og uddannelser. Find kontaktinfo på os i pjecen her og skriv gerne til os på: kursusadm@bupl.dk


Interessen for ledelse – og især hvad der skaber god ledelse, er stor – også i BUPL. Du er valgt som faglig sekretær i en fagforening eller som FTR i en kommune, og i begge situationer skal du udøve ledelse.

Målgruppe og kort beskrivelse
Interessen for ledelse – og især hvad der skaber god ledelse, er stor – også i BUPL. Du er valgt som faglig sekretær i en fagforening eller som FTR i en kommune, og i begge situationer skal du udøve ledelse.

Kravene til de fagpolitiske ledere i BUPL er skærpet. God ledelse forudsætter flere ting. Dels en grundig viden, om det der sætter dig i stand til at inspirere, begejstre og skabe et klima, hvor ansvarlighed, personlig fleksibilitet og samarbejdsevne er vigtige elementer. Og dels viden om organisation, systemer, strategi og styringsmekanismer.

Diplommoduler i Ledelse (DIL) giver dig viden, kompetencer og færdigheder og er et godt grundlag for at udvikle dig som leder. Du får et kompetent og professionelt grundlag til at udøve den ledelse og de ledelsesformer, som netop du har behov for i BUPL.

Deltagere

 • Faglige sekretærer i BUPL’s fagforeninger
 • FTR – vi anbefaler, at du har været valgt i tre år, før du tilmelder dig diplomforløb
 • Ansatte i BUPL’s fagforeninger. Betingelse for optagelse er, at du har bestået en bachelor – uanset fag.

Dato, tid og sted:

 • Session 1: 1.-2. februar 2021. Sted: Online
 • Session 2: 18.-19. marts 2021. Sted: Online.
 • Session 3: 12.- 13. april 2021 – Koldingfjord, Fjordvej 154, 6000 Kolding.
 • Session 4: 11.-12. maj 2021 – Center for Diplomledelse, Køge samt Comwell Køge Strand

Vejledning: Periode afventer
Afleveringsfrist: Dato afventer
Mundtlig eksamen: Ultimo juni. Sted: Center for diplomledelse, Køge, eller via zoom/skype.

Tilmelding: kursusadm@bupl.dk

Husk at koordinere tilmelding til kurser med din FTR-ansvarlig/kommuneansvarlig i fagforeningen – inden tilmelding.

Formål
At udvikle ledelsesidentitet og praktisere personligt og fagligt lederskab professionelt gennem refleksion, kommunikation og handling i forhold til organisationens behov og opgaveløsning

Mål
Det er målet, at den studerende skal have færdigheder, kompetencer, viden om, forståelse af og kan reflektere over:

 • Teorier, metoder og praksis inden for personligt og fagligt lederskab
 • Teorier og metoder om kommunikation – og betydningen heraf i ledelsesmæssig praksis
 • Sammenhængen mellem værdier, ledelsesidentitet og -etik samt professionelt lederskab i forhold til egen ledelsespraksis
 • Identificere, analysere og gøre brug af teorier og metoder til at skabe mening og legitimitet samt udvikle tillid og samarbejdsevne gennem sit personlige lederskab
 • Vurdere og anvende kommunikative metoder til at engagere og udvikle følgeskab i forhold til organisationens rammer, vilkår og ledelsesmæssige beslutninger
 • Håndtere komplekse ledelsesmæssige problemstillinger og forandringer i et helhedsorienteret perspektiv under iagttagelse af egne værdier og etik i det personlige lederskab
 • Udvikle egen kommunikativ og refleksiv ledelsespraksis i forhold til interne og eksterne relationer og interessenter
 • Identificere egne læringsbehov og tilrettelægge egen kompetenceudvikling til styrkelse af det personlige og faglige lederskab

Indhold: Se mere her: http://centerfordiplomledelse.dk/studieordning-mm/

Form
Der arbejdes med oplæg, dialog, refleksion, træning, øvelser og hjemmeopgaver.
Det forventes at, du deltager aktiv med dine erfaringer og din daglige arbejdspraksis. Du skal være tilstede under hele forløbet.

Eksamensform: Kombinationsprøve.
Hovedvægten placeres på bedømmelse af det skriftlige produkt.

Aflevering af miniprojekt på max 10 A4 sider eller 24000 anslag, ex forside, eventuel indholdsfortegnelse, litteraturoversigt og bilagsmateriale. Afleveringsfrist vil fremgå af lektionsoversigt. Såfremt gruppeeksamen vælges af en gruppe på 2 eller 3 studerende, forøges sidetallet proportionalt.

Mundtligt forsvar af skriftligt produkt (miniprojekt) med 20 (30 eller 40) minutters mundtligt forsvar (eksamination) og efterfølgende votering og tilbagemelding.

Undervisere
Undervisere er fra Center for Diplomledelse, Køge.

Kursusleder
Jørgen Hanberg, organisationskonsulent, BUPL. Dir.tlf.: 3546 5096 / E-mail: jha@bupl.dk

Bliv klogere med BUPL’s Kompetenceteam
Få overblik over vores uddannelsestilbud til dig i den nye vejledende uddannelsesplan.

Bliv klogere på, hvem vi er, og hvad vi tilbyder dig, i pjecen ‘Bliv klogere’ og bliv inspireret via cases om ”Lise” og ”Henrik” og deres uddannelsesvej som nye FTR.

Kontakt
BUPL’s kompetenceteam står altid klar til at vejlede dig om kurser og uddannelser. Find kontaktinfo på os i pjecen her og skriv gerne til os på: kursusadm@bupl.dk


Du er nyvalgt som fællestillidsrepræsentant, bestyrelsesmedlem eller medlem af den lokale lederbestyrelse og har ikke tidligere deltaget i introhøjskolen med den funktion.

På introhøjskolen får du en generel introduktion til BUPL som organisation, strukturer, politiske organer m.v., du får en introduktion til arbejdet og af forretningsudvalget og lederformanden bliver du introduceret til de helt aktuelle politiske diskussioner i organisationen.

Dato
13. – 15. september 2021.

Sted: BUPL’s forbundshus Sundkrogskaj 20, 2100 Kbh. Ø og Comwell Copenhagen Portside, Alexandriagade 1. (Lige bag Forbundshuset, mod Sundkrogsgade).

Tilmeldingsfrist: Tilmelding sker gennem din fagforening SENEST 15. august.
OBS: Ønsker du ikke overnatning giv venligst direkte besked ved tilmelding eller efterfølgende til kursuskoordinator Marianne Földvary: maf@bupl.dk / tlf.: 35 46 52 04.

Formål
Formålet med introhøjskolen er at introducere dig til dit arbejde som bestyrelsesmedlem, lederbestyrelsesmedlem eller FTR, give dig viden om BUPL’s politiske organisation og introducere dig til de aktuelle politiske mål og diskussioner.

Mål

 • At give dig indblik i, hvad det vil sige at arbejde politisk for BUPL.
 • At introducere dig til konkrete redskaber og relevant viden til det hverv, du er blevet valgt til.
 • At give dig mulighed for at etablere et netværk med andre nyvalgte.

Indhold
Vi er i øjeblikket i gang med at planlægge det konkrete indhold i introhøjskolen. Det vil du høre mere om, når du er tilmeldt.

Form
Der arbejdes med oplæg, dialog, refleksion, træning, øvelser og diskussioner. Det forventes at, du deltager aktivt og at du er tilstede under hele forløbet.

Undervisere
Maja Plum, organisationskonsulent
Jens Peter Kildevang, organisationskonsulent
Jørgen Hanberg, organisationskonsulent
Rejsesekretærer og forretningsudvalgsmedlemmer

Kursusleder: Peter Engelbrekt Petersen