Håndtryk, overenskomst

Status på OK23

Med det seneste forlig på normallønsområdet er rammen sat for de forhandlinger, BUPL skal have om vores to overenskomster ved OK23

Forlig på normallønsområdet

Torsdag 2. marts blev BUPL sammen med en række andre organisationer præsenteret for gennembrudsforliget på normallønsområdet. 

Forliget er indgået mellem 3F og DI, og dækker transportområdet. Derudover udmærker forliget sig ved at være det forlig, BUPL anvender som ramme om sine forhandlinger af de to overenskomster, som vi har i spil ved OK23.

Der er en del elementer, som er gengangere fra det første gennembrudsforlig, der var på industriens område. Herunder at det, som hedder særlig opsparing på transportens område – og fritvalgkonto i BUPL’s overenskomst med DI, bliver øget med 2 %. 

Derudover er det også aftalt, at pensionen fremover skal fordeles anderledes mellem arbejdsgiver og ansat, så arbejdsgiver skal betale 2 % mere af pensionen. På det private område har det en reel betydning, da man – modsat på det offentlige område – selv betaler en del af sin pension. 

Timelønnen er forbedret, og der er kommet anbefalinger om natarbejde ind i forliget, hvilket også kan få betydning for de vikarer, som f.eks. arbejder på døgnområdet. 

Der er ændringer i bestemmelserne om barsel, så retten til løn udvides med 4 uger – fordelt således at far/medmor udvides med to uger og forældrenes fælles lønret udvides med to uger. 

Der er flere aftaler, som indeholder bestemmelser med den hensigt at styrke tillidsrepræsentanternes rolle på den enkelte arbejdsplads. Det er et område, som BUPL også har en stor interesse i at styrke. 

Helt traditionelt er der uenighed mellem 3F og DI om forligets værdi. 3F siger 11-12 % - arbejdsgiver siger mindre. 

Næste gang vi mødes med Dansk Erhverv er torsdag 9. marts. Med DI er der endnu ikke en forhandlingsdato på plads.

Første gennembrudsforlig

Søndag 19. februar kom det med spænding ventede gennembrudsforlig for industriens minimallønsoverenskomst. 

Forliget sætter rammen for de forhandlinger, BUPL skal have om vores to overenskomster ved OK23. 

Det næste gennembrudsforlig i rækken er transportens normallønsforlig, som BUPL bruger helt konkret som udgangspunkt for forhandlinger med Dansk Erhverv og DI. Det lader endnu vente lidt på sig, men vi ser frem til for alvor at komme i gang med fornyelsen af vores to overenskomster. 

Møde med Dansk Erhverv den 14. februar

Tirsdag 14. februar mødtes vi sammen med FOA og Socialpædagogerne med forhandlerne fra Dansk Erhverv til en udveksling af kravene for fornyelsen af overenskomsten. 

Udfordringen med det manglende gennembrudsforlig er den samme, som under mødet med DI 8. februar. Også på dette møde kom vi ind på en række emner, uden at vi kunne blive helt konkrete. 

De emner, der fyldte, var løn, pension og sygdom. Der er ingen tvivl om, at også vikarerne har oplevet et fald i deres realløn på grund af inflation og energikrise. Samtidig er det også en gruppe, som mister tillæg for arbejde på store bededag, hvis denne dag fjernes som en søgne-helligdag. 

Den udhulede realløn og de mistede tillæg er nogle af de elementer, som vi forventer, at gennembrudsforligene sætter fokus på. 

BUPL afholdt medlemsmøde for vikarerne mandag 9. januar, og et af de emner, som fyldte på det møde, var sygdom, og frygten for at miste sin forsørgelse i den forbindelse. Det drøftede vi naturligvis, og vi er enige om at se på teksten i overenskomsten. Vi kan ikke løse udfordringen med beskæftigelseskravet i sygedagpengeloven, hvor vikarerne anses som ”løsarbejdere” og netop på grund af beskæftigelseskravet kan få problemer, hvis sygdom f.eks. opstår i en weekend. Men vi kan få sat yderligere fokus på det i vores overenskomst.

Fra Dansk Erhverv og vikarbranchens side har den øgede pension været med til at gøre det mere attraktivt at arbejde som vikar. Industriens minimallønsforlig har vist vejen ved at ændre fordelingen på pension, så arbejdsgiver betaler mere. Det håber vi, at normallønsforliget vil følge op på.  

Vi har aftalt at mødes med Dansk Erhverv igen tirsdag 21. marts. Arbejdet med overenskomsten ligger ikke stille i den mellemliggende periode. Der er masser af elementer, som skal undersøges og beskrives nærmere. 

Møde med DI den 8. februar

Onsdag 8. februar mødtes vi med forhandlerne fra DI, hvor en række temaer blev slået an. 

Vi drøftede en række emner under overskriften ”et bæredygtigt arbejdsliv”. Vi kom naturligvis ind på løn, og de udfordringer som knytter sig til udfordringerne med pædagogernes lønefterslæb. 

Der er ingen tvivl om, at BUPL er bekymret for, at pædagogerne kan blive endnu mere udfordret på rekruttering og fastholdelse af kvalificerede kolleger, hvis lønnen stiger som følge af en eventuelt trepartsforhandling og OK24 på de offentlige arbejdspladser. Derfor er BUPL optaget af at finde en løsning på den udfordring.

Under samme tema blev der også drøftet medindflydelse og samarbejde i institutionerne, tillidsrepræsentanternes vilkår og fleksibilitet i brugen af overenskomstens fritvalgs-ordning. Pension drøfter vi altid med DI, og det blev også nævnt på dette møde.

En lang række emner udestår, indtil et gennembrudsforlig på normallønsområdet er forhandlet på plads. 

Fandt du, hvad du søgte?

For at undgå spam, skal du godkende at du ikke er en robot.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.