Log ind

Gå til den digitale a-kasse

A-kassen


BUPL-A er pædagogernes a-kasse. Vi kender det pædagogiske arbejdsmarked ud og ind, og vi vil gøre, alt vi kan for at hjælpe dig i job. 


BUPL's digitale A-kasse

BUPL’s digitale A-kasse er vores selvbetjeningsløsning, hvor du kan du klare mange ting selv

 • Kontakt a-kassen
 • Se Min Post
 • Ret medlemsoplysninger
 • Udfyld dagpengekort
 • Book et møde
 • Udfyld ledighedserklæring
 • Udfyld Min Plan for jobsøgning
 • Søg om lønsikring fra BUPL
 • Søg om feriedagpenge
 • Ansøg om efterløn
 • mm.
Gå til den digitale a-kasse

Arrangementer

For a-kassen

Netværk for arbejdsløse (Aarhus)
21.09.2018
Kl. 10.00 - 12.00
ÅRHUS
MidtVestjylland: Generalforsamling
04.10.2018
Kl. 16.30 - 21.30
MIDTVESTJYLLAND
Temadag om jobsøgning – kun i Nordjylland
24.10.2018
Kl. 09.30 - 12.30
NORDJYLLAND
Se alle arrangementer (3)

Ledig og på dagpenge

Hvornår får jeg mine dagpenge?

Vi udbetaler dine dagpenge sidste bankdag i måneden på baggrund af de oplysninger, du har givet os i dit ydelseskort ca. fem hverdage før den 1. i måneden. Udbetalingen sker med forbehold, fordi vi evt. efterregulerer udbetalingen, hvis den ikke stemmer overens med oplysningerne fra din/dine arbejdsgivere.

Se udbetalingskalender

 

Hvor meget kan jeg
få i dagpenge?

Din dagpengesats udgør som udgangspunkt 90 procent af din løn – dog med en max-sats. Din dagpengesats bliver beregnet på baggrund af din hidtidige indkomst, når du bliver ledig, eller når du har genoptjent en ny dagpengeret. Udbetalingen sker på månedsbasis, altid for 160,33 timer eller 130 timer afhængigt af, om du er heltids- eller deltidsforsikret.

Læs mere om Ydelser og satser

Læs mere om Ledighed og dagpenge 

Hvad kan jeg se på min udbetalingsmeddelelse?

Din udbetalingsmeddelelse er en slags lønseddel fra a-kassen, som kommer i din e-Boks sidst på måneden. Den fortæller, hvad du får udbetalt fra a-kassen og hvilke informationer, beregningen bygger på.

Læs mere på
Forstå din udbetalingsmeddelelse

Kontakt A-kassen

Jobteamet

Svarer på spørgsmål om jobsøgning, møder og kompetenceafklaring.

Kontakt

Mail: Jobteamet

Tlf. 35 46 52 80

Åbningstider

Mandag til torsdag kl. 9-10 og kl. 14-15

Dagpenge- og efterlønsteamtet

Svarer på spørgsmål om dagpenge, feriedagpenge og efterløn.

Kontakt

Mail: Dagpenge- og efterlønsteamet

Tlf. 35 46 52 00

Åbningstider

Mandag-torsdag 10-15

Fredag 10-13

Post til A-kassen sendes til

Blegdamsvej 124, 2100 København Ø

Mail Dagpenge- og efterlønsteamet

Mail Jobteamet