Log ind i A-Kassen

Gå til den digitale a-kasse

A-kassen


BUPL-A er pædagogernes a-kasse. Vi kender det pædagogiske arbejdsmarked ud og ind, og vi vil gøre, alt vi kan for at hjælpe dig i job. 


BUPL's digitale A-kasse

BUPL’s digitale A-kasse er vores selvbetjeningsløsning, hvor du kan du klare mange ting selv

  • Udfylde ydelseskort
  • Opdatere din joblog
  • Book et møde
  • Udfylde ledighedserklæring
  • Søge om lønsikring fra BUPL
  • Søge om feriedagpenge
  • Se din beskæftigelseskonto
  • Ansøge om udbetaling af efterlønsbidrag
Gå til den digitale a-kasse

Ledig og på dagpenge

Hvornår får jeg mine dagpenge?

Vi udbetaler dine dagpenge sidste bankdag i måneden på baggrund af de oplysninger, du har givet os i dit ydelseskort ca. fem hverdage før den 1. i måneden. Udbetalingen sker med forbehold, fordi vi evt. efterregulerer udbetalingen, hvis den ikke stemmer overens med oplysningerne fra din/dine arbejdsgivere.

Se udbetalingskalender

 

Hvor meget kan jeg
få i dagpenge?

Din dagpengesats udgør som udgangspunkt 90 procent af din løn – dog med en max-sats. Din dagpengesats bliver beregnet på baggrund af din hidtidige indkomst, når du bliver ledig, eller når du har genoptjent en ny dagpengeret. Udbetalingen sker på månedsbasis, altid for 160,33 timer eller 130 timer afhængigt af, om du er heltids- eller deltidsforsikret.

Læs mere om Ydelser og satser

Læs mere om Ledighed og dagpenge 

Hvad kan jeg se på min udbetalingsmeddelelse?

Din udbetalingsmeddelelse er en slags lønseddel fra a-kassen, som kommer i din e-Boks sidst på måneden. Den fortæller, hvad du får udbetalt fra a-kassen og hvilke informationer, beregningen bygger på.

Læs mere på
Forstå din udbetalingsmeddelelse

Kontakt A-kassen

Jobteamet

Svarer på spørgsmål om jobsøgning, møder og kompetenceafklaring.

Kontakt

Mail: jobteam@bupl.dk

Tlf. 35 46 52 80

Åbningstider

Mandag til torsdag kl. 9-10 og kl. 14-15

Dagpenge- og efterlønsteamtet

Svarer på spørgsmål om dagpenge, feriedagpenge og efterløn.

Kontakt

Mail: dagpengeogefterlon@bupl.dk

Tlf. 35 46 52 00

Åbningstider

Mandag-torsdag 10-15

Fredag 10-13

Post til A-kassen sendes til

Postboks 0727, 0900 København C

Mail Dagpenge- og efterlønsteamet

Mail Jobteamet