Danske mønter

Dagpengeperioder og -satser

Dine dagpenge afhænger af, om du er nyuddannet eller ledig lønmodtager. Som nyuddannet får du dagpenge med en fast sats. Hvis du har arbejdet efter endt uddannelse, kan du få beregnet en sats.

Dagpengeperiode for nyuddannede

Som nyuddannet (dimittend) kan du modtage dagpenge i 1 år inden for en periode på 2 år.

Det svarer til dagpenge i hhv. 1.924/1.560 timer inden for 24 måneder – alt efter om du er fuldtids- eller deltidsforsikret.

Du kan forlænge din dagpengeret med 1 år med opsparede løntimer på din beskæftigelseskonto.

Hvis du er blevet ledig og har fået din dagpengeret inden 1. maj 2023, har du ret til samme dagpengeperiode som lønmodtagere (se herunder).

Dagpengeperiode for lønmodtagere

Som lønmodtager (eller dimittend indplaceret før 1. maj 2023) kan du modtage dagpenge i 2 år inden for en periode på 3 år.

Det svarer til dagpenge i hhv. 3.848/3.120 timer inden for 36 måneder – alt efter om du er fuldtids- eller deltidsforsikret.

Du kan yderligere forlænge din dagpengeret med 1 år med opsparede løntimer på din beskæftigelseskonto.

OBS!

Bemærk, at du som nyuddannet kan vælge at få beregnet din dagpengesats som lønmodtager, hvis du har haft lønarbejde efter endt uddannelse. Det har også betydning for din dagpengeperiode.

Se mere under nyuddannet og ledig

Dagpengesats for nyuddannede

Din dagpengesats som nyuddannet (dimittend) afhænger af, om du er forsøger eller ej. Hvis du ikke er forsørger, har din alder også betydning.

Som ledig dimittend med forsørgerpligt kan du modtage 82% af højeste dagpengesats i hele din dagpengeperiode.

Har du ikke forsørgerpligt, modtager du 71,5% af højeste dagpengesats i de første 3 måneders ledighed (481 timer). Herefter bliver din sats sat ned til 62,11% hvis du er fyldt 30 år eller til 49,17%, hvis du er under 30 år.

Dagpenge 2024 (max. kr. pr. måned)Første 3 md. (481/390 timer)Efter 3 md. (481/390 timer)
Fuldtidsforsikrede dimittender med forsørgerpligt16.694,-16.694,-
Fuldtidsforsikrede dimittender uden forsørgerpligt, fyldt 30 år14.557,-12.645,-
Fuldtidsforsikrede dimittender uden forsørgerpligt, under 30 år14.557,-10.011,-
Deltidsforsikrede dimittender med forsørgerpligt11.130,-11.130,-
Deltidsforsikrede dimittender uden forsørgerpligt, fyldt 30 år9.705,-8.430,-
Deltidsforsikrede dimittender uden forsørgerpligt, under 30 år9.705,-6.674,-

Dagpengesats for lønmodtagere

Den højeste dagpengesats for lønmodtagere er 20.359,- kr. pr. måned (13.573,- kr. hvis du er deltidsforsikret).

Dog kan dine dagpenge ikke overstige 90% af din gennemsnitlige løn (minus arbejdsmarkedsbidrag), inden du blev ledig.

Hvis du bliver indplaceret eller genindplaceret efter 1. maj 2023, kan du være berettiget til et beskæftigelsestillæg på maksimalt 3.840,- kr. pr. måned i de første 3 måneder af din ledighed (2.560,- kr. for deltidsforsikrede).

Se mere i boksen herunder:

Beskæftigelsestillæg

Som lønmodtager med høj tilknytning til arbejdsmarkedet kan du få et beskæftigelsestillæg i de første tre måneder af din ledighed, hvis du skal påbegynde en ny dagpengeperiode efter 1. maj 2023.

Du skal opfylde følgende krav:

  • Du skal have være medlem af en a-kasse i de seneste 4 år før din indplacering i dagpengeperioden.
  • Du skal kunne opfylde det dobbelte arbejdskrav (indkomst eller beskæftigelseskrav)
  • Du skal have haft en høj nok løn.

4 års medlemskab

De fire års medlemskab skal være uafbrudt. Til gengæld tæller alle medlemsperioder af en a-kasse med. Dvs. både studemedlemskab, alm. medlemskab og evt. forsikringsperioder i andre EØS-lande. Blot må der ikke være det mindste hul i medlemsancienniteten.

Det dobbelte arbejdskrav

Inden for de seneste 3 år skal du enten have tjent i alt 526.464 kr. (350.976 kr. som deltidsforsikret) eller have arbejdet i hhv. 3.848/3.120 timer.

Da der er et loft over, hvor meget indkomst, du må medregne på 21.936 kr. pr. md. (2023), kan du ikke opfylde indkomstkravet på mindre end 2 år.

Der er omvendt ikke noget loft over timer, så her kan alle timer inden for de seneste 3 år medregnes.

Indkomst eller timer, som én gang er talt med for at udløse et beskæftigelsestillæg, kan ikke genbruges til et nyt beskæftigelsestillæg.

Høj nok løn

Vi beregner dit beskæftigelsestillæg på baggrund af de bedste 12 måneders lønindkomst inden for de seneste 2 år.

Hvis din gennemsnitlige månedsløn på den baggrund er mindst 29.226 kr. (19.484 kr. som deltidsforsikret), kan du få beskæftigelsestillæg i 3 måneder.

Tillægget størrelse afhænger af lønnens størrelse, og dit beskæftigelsestillæg kan max være på 3.840 kr. pr. md. (eller 2.560 kr. for deltidsforsikrede).

Samtidig kan dine dagpenge + tillæg maximalt udgøre 90 % af den gennemsnitlige løn.          

HvemDagpenge max. pr. md.Max beskæftigelsestillæg (første 3 md)
Fuldtidsforsikrede lønmodtagere20.359,-3.840,-
Deltidsforsikrede lønmodtagere13.573,-2.560,-

Når du har fået dagpenge med beskæftigelsestillæg i 481 timer (390 timer for deltidsforsikrede), er tillægget brugt op. Derefter får du dagpenge udbetalt med den almindelige maximale dagpengesats.

Hvis du får feriedagpenge eller sygedagpenge fra kommunen, udbetales de uden tillæg. Derfor bruger du heller ikke af dine 481/390 timer i det tilfælde.

Får du arbejde, kan ubrugte tillægstimer overføres til en ny dagpengeperiode inden for 3 år.

Arbejdsgivergodtgørelse (g-dage)

Din arbejdsgiver skal normalt betale for de første 2 dage, hvor du er ledig efter et arbejdsophør. De såkaldte g-dage. 

Betalingen for en g-dag svarer altid til højeste dagpengesats for en dag (940,- kr.) – og beløbet skal trækkes fra i dine dagpenge.

Fandt du, hvad du søgte?

For at undgå spam, skal du godkende at du ikke er en robot.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.