Uddannelse til ledige

Der er flere muligheder, hvis du er ledig. Kurser med dagpenge samt korte uddannelser efter lokalt behov.

Kurser med dagpenge

Hovedreglen er, at du ikke kan deltage i uddannelse og samtidig modtage dagpenge. Den politiske begrundelse er, at dagpenge er en slags modydelse for, at du står til rådighed på arbejdsmarkedet - og at dagpenge ikke skal være et attraktivt alternativ til den SU, du kan få i det almindelige uddannelsessystem. 

Men der er undtagelser, du som ledig kan gøre brug af: 

  • Kurser og uddannelse under 20 timer om ugen, som ikke udbydes som SU-berettigede uddannelse. Fx meritlærer- og meritpædagoguddannelser, diplomforløb, MBA og MPA.
  • Enkeltfagsundervisning på det gymnasiale niveau, som omfatter studentereksamen, HF, HHX og HTX. Du har dog ikke ret til dagpenge, hvis du modtager SU. 
  • Faglige eller arbejdsmarkedsrettede kurser på op til 2 ugers varighed, som er udbudt af BUPL-A, jobcenter, anden aktør eller BUPL. 
  • Undervisning svarende til folkeskolens 8.-10. klassetrin i ubegrænset omgang og enkeltfagskurser under 20 ugentlige timer. 
  • Højskole- og daghøjskoleforløb for unge under 25 år og inden for de første 6 måneders ledighed.  
  • Aftenskoleundervisning efter Folkeoplysningsloven herunder Folkeuniversitetet. 
  • Videreuddannelse på deltid under Lov om åben uddannelse og Lov om universiteter - fx et modul blandt de pædagogiske diplomuddannelser. Men det forudsætter, at emnet ligger inden for din egen profession. Derudover forudsætter det, at kurset ligger i første del af dagpengeperioden, som for dig, der er yngre end 30 år, vil være de førte 3 måneder. For dig, der er mellem 30 og 59 år, vil det være de første 9 måneder. Og for dig, der er mere end 60 år, vil det være de første 6 måneder. Derudover forudsætter det, at det er begrænset til 6 timer om ugen i gennemsnit eller 1/3 studenterårsværk.    

Du skal give dit jobcenter besked, hvis du deltager i undervisning. Derudover skal du give BUPL-A besked om, hvilken undervisning du får, hvor mange timer det drejer sig om - samt hvor undervisningen foregår. 

6 ugers jobrettet uddannelse

Målgruppen er udelukkende faglærte og ufaglærte. Det betyder i praksis, at pædagoger og andre med en videregående uddannelse ikke er omfattet af dette tilbud. Muligheden kan være relevant for dig, hvis du er kommet ind i faget uden pædagoguddannelse. 

Bemærk, at du skal tage uddannelsen i den første del af dit ledighedsforløb, den skal aftales med BUPL-A. Desuden kan du udelukkende søge kurser/uddannelse inden for faglige områder, hvor beskæftigelsesregionerne regner med, at der bliver mangel på arbejdskraft. Disse områder skal fremgå af en såkaldt positivliste, som du kan finde på STAR's hjemmeside. 

Hvis du er under 25 år, skal dit kursus ligge inden for de første 6 måneder af din ledighedsperiode. Hvis du er over 25 år, skal dit kursus ligge inden for de første 9  måneder af din ledighedsperiode.

Anvend blanket AR237 til din ansøgning (STAR). 

Når du er optaget på et kursus, skal du sende blanketten til BUPL-A, der skal godkende din deltagelse, hvis du opfylder alle betingelser. Når BUPL-A har godkendt din ansøgning, sendes den til til dit jobcenter, der betaler kursusgebyr. BUPL-A udbetaler dig dagpenge og eventuel befordringstilskud i kursusperioden. Der kan søges befordringsgodtgørelse, hvis du har daglig transport mellem hjem og kursussted på mere end 24 km.

Husk, at du stadig skal udfylde og sende dit dagpengekort og oplyse om evt. arbejde og indtægter. 

Krav om rådighed

Hvis du siger dit arbejde op for at begynde en egentlig uddannelse, har du ikke ret til dagpenge i perioden fra arbejdsophør til uddannelsens start og heller ikke under uddannelsen. Hvis du vil deltage i undervisning, mens du er ledig og modtager dagpenge, er der en række ting, du skal være opmærksom på. 

Du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet, og du kan derfor ikke sige nej, hvis du får tilbudt arbejde. Du skal derfor være indstillet på at skulle afbryde undervisningen for at tage arbejde.

Du skal stadigvæk søge arbejde. Det er dog ikke et krav, hvis du tager 6-ugers jobrettet uddannelse og/eller som vikar i jobrotation. 

Du kan ikke få dagpenge i perioder, hvor du i forbindelse med undervisning opholder dig i udlandet.

HUSK

Du kan altid kontakte BUPL-A for at afklare, hvad du kan - og hvad du ikke kan - deltage i, mens du får dagpenge. Du bør altid sikre dig godkendelse af et uddannelsesforløb/kursus, før du betaler og begynder. 

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.