undervisning voksne aftenskole

Uddannelse til ledige

En periode, hvor du er uden job, kan være det perfekte tidspunkt til at opdatere dine kompetencer og måske få den ekstra kvalifikation, der er vejen til dit drømmejob. Der er flere muligheder for uddannelse, hvis du er ledig.

Kurser med dagpenge

Da du skal stå til rådighed, kan du ikke både modtage dagpenge og deltage i uddannelse som ledig. 

Der er dog en række undtagelser, som du kan gøre brug af efter aftale med a-kassen:

  • Kurser og uddannelse under 20 timer om ugen, som ikke udbydes som SU-berettigede uddannelse. Fx uddannelse som lærer og pædagog med merit, diplomforløb, MBA og MPA.
  • Enkeltfagsundervisning på det gymnasiale niveau, som omfatter studentereksamen, HF, HHX og HTX. Du har dog ikke ret til dagpenge, hvis du modtager SU. 
  • Faglige eller arbejdsmarkedsrettede kurser på op til 2 ugers varighed, som er udbudt af BUPL-A, jobcenter, anden aktør eller BUPL. 
  • Undervisning svarende til folkeskolens 8.-10. klassetrin i ubegrænset omgang og enkeltfagskurser under 20 ugentlige timer. 
  • Højskole- og daghøjskoleforløb for unge under 25 år og inden for de første 6 måneders ledighed.  
  • Aftenskoleundervisning efter Folkeoplysningsloven herunder Folkeuniversitetet. 
  • Videreuddannelse på deltid under Lov om åben uddannelse og Lov om universiteter - fx et modul blandt de pædagogiske diplomuddannelser. 

    Sidstnævnte forudsætter, at emnet ligger inden for din egen profession. Derudover forudsætter det, at kurset ligger inden for de første 26 uger af din ledighed.

OBS!

Du skal altid søge en tilladelse i BUPL-A, inden du starter på en selvbetalt uddannelse. Kontakt a-kassen, hvis du er i tvivl om dine muligheder. 

6 ugers jobrettet uddannelse

Denne mulighed kan være relevant for dig, hvis du er kommet ind i faget uden pædagoguddannelse, da målgruppen udelukkende er faglærte og ufaglærte.

Bemærk, at du skal aftale uddannelsen med BUPL-A. Desuden kan du udelukkende søge kurser/uddannelse inden for faglige områder, hvor beskæftigelsesregionerne regner med, at der bliver mangel på arbejdskraft. Disse områder fremgår af en liste, som du kan finde på STAR's hjemmeside. 

Hvis du er under 25 år, skal dit kursus ligge inden for de første 6 måneder af din ledighedsperiode. Hvis du er over 25 år, skal dit kursus ligge inden for de første 9  måneder af din ledighedsperiode.

Anvend blanket til din ansøgning

Når du er optaget på et kursus, skal du sende en blanket til BUPL-A, der skal godkende din deltagelse, hvis du opfylder alle betingelser. 

Blanketten (AR237) finde du på STAR's hjemmeside (se herunder).

Når BUPL-A har godkendt din ansøgning, sender vi den til til dit jobcenter, der betaler kursusgebyr. Vi udbetaler dagpenge og eventuel befordringstilskud i kursusperioden. 

Hvis du har daglig transport mellem hjem og kursussted på mere end 24 km, kan du søge transportgodtgørelse.

Husk, at du stadig skal udfylde og sende dit dagpengekort og oplyse om evt. arbejde og indtægter, som du plejer.

HUSK

Du kan altid kontakte BUPL-A for at afklare, hvad du kan - og hvad du ikke kan - deltage i, mens du får dagpenge. Du bør altid sikre dig godkendelse af et uddannelsesforløb/kursus, før du betaler og begynder. 

Krav om rådighed

Hvis du siger dit arbejde op for at begynde en uddannelse, har du ikke ret til dagpenge. 

Hvis du vil deltage i undervisning, mens du er ledig og modtager dagpenge, er der en række ting, du skal være opmærksom på. 

Du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet, og du kan derfor ikke sige nej, hvis du får tilbudt arbejde. Du skal derfor være indstillet på at skulle afbryde undervisningen for at tage arbejde.

Du skal stadigvæk søge arbejde. Det er dog ikke et krav, hvis du tager 6-ugers jobrettet uddannelse og/eller ansættelse som vikar i jobrotation. 

Du kan ikke få dagpenge i perioder, hvor du i forbindelse med undervisning opholder dig i udlandet.

Fandt du, hvad du søgte?

For at undgå spam, skal du godkende at du ikke er en robot.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.