Frivilligt ulønnet arbejde

Du må gerne påtage dig frivilligt ulønnet arbejde, hvis du får dagpenge og/eller hvis du er på efterløn. Men der er nogle regler, som du skal overholde, hvis du vil undgå modregning i dine ydelser.

Du skal altid søge en tilladelse i BUPL-A, inden du begynder at udføre frivillige og ulønnede opgaver/arbejde.

Fritidsaktiviteter

Fritidsaktiviteter medfører ikke fradrag. Fritidsaktiviteter er ulønnede aktiviteter, du deltager i af interesse, og som ikke kan udbydes som almindeligt arbejde.

Frivilligt, ulønnet arbejde

Aktiviteter og frivilligt, ulønnet arbejde kan under visse betingelser udføres helt eller delvist uden fradrag.

Aktiviteter kan du udføre, så meget du vil, uden fradrag i dagpenge eller efterløn. Ved aktiviteter forstås arbejde, som ikke kan udbydes som almindeligt lønarbejde, og som du udfører frivilligt og ulønnet for frivillige organisationer, foreninger eller lignende.

Frivilligt, ulønnet arbejde kan du udføre i op til

  • 44 timer pr. måned uden fradrag i dagpengene, hvis du er på dagpenge og
  • 65 timer pr. måned uden fradrag i efterlønnen, hvis du er på efterløn

Ved frivilligt, ulønnet arbejde forstås arbejde, som kan udbydes som almindeligt lønarbejde, og som du udfører frivilligt og ulønnet for frivillige organisationer, foreninger eller lignende.  Timerne opgøres som et gennemsnit over en udbetalingsperiode.

Aktiviteter og frivilligt, ulønnet arbejde må ikke vedrøre primær drift, fx personaleadministration, økonomi- og organisationsstyring mv. Aktiviteten og det frivillige, ulønnede arbejde må derudover ikke kræve autorisation. 

Du skal altid søge en tilladelse i BUPL-A, inden du begynder at udføre frivillige og ulønnede opgaver/arbejde. 

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.