Fodboldtræner børn

Frivilligt, ulønnet arbejde

Du må gerne påtage dig frivilligt, ulønnet arbejde, hvis du får dagpenge eller hvis du er på efterløn. Men der er nogle regler, som du skal overholde, hvis du vil undgå modregning i dine ydelser.

OBS!

Du skal altid søge en tilladelse i BUPL-A, inden du begynder at arbejde frivilligt eller ulønnet.

Fritidsaktiviteter

Fritidsaktiviteter er ulønnede aktiviteter, som du deltager i af interesse, og som ikke kan udbydes som almindeligt arbejde. Den type opgaver kan du udføre ubegrænset.

Frivilligt, ulønnet arbejde

Frivilligt, ulønnet arbejde er arbejde, som kan udbydes som almindeligt lønarbejde. Denne type arbejde kan du udføre, uden at få fradrag i dine dagpenge. Men det er et krav, at du udfører arbejdet for en frivillige organisation, forening eller lignende. 

Frivilligt, ulønnet arbejde kan du udføre i op til:

  • 44 timer pr. måned uden fradrag i dagpengene, hvis du er på dagpenge og
  • 65 timer pr. måned uden fradrag i efterlønnen, hvis du er på efterløn

Timerne opgøres som et gennemsnit over en kalendermåned.

Aktiviteter og frivilligt, ulønnet arbejde må ikke vedrøre primær drift, fx personaleadministration, økonomi- og organisationsstyring mv. Aktiviteten og det frivillige, ulønnede arbejde må derudover ikke kræve autorisation. 

Fandt du, hvad du søgte?

For at undgå spam, skal du godkende at du ikke er en robot.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.