Pensionist

Arbejde på efterløn

Hvis du arbejder, mens du er på efterløn, sker der en modregning i din efterløn. Der gælder dog særligt lempelige vilkår. Frivilligt arbejde modregnes ikke.

Overgang til efterløn er ikke nødvendigvis et farvel til arbejdslivet. Det kan være goddag til nye muligheder og et fleksibelt arbejdsliv på dine præmisser.

Mange efterlønnere fortsætter med at arbejde på nedsat tid i deres tidligere job. Men der er også gode muligheder for at finde et helt nyt job. 

Sådan finder du jobbet

jobnet.dk er det muligt at søge efter ledige job, som er målrettet seniorer og efterlønnere.

Du kan også oprette et CV, hvor du angiver, at du søger job rettet mod seniorlivet.

Eller kontakt BUPL-A. Vores dygtige jobteam formidler mere end 500 job hvert år.

Lempelig modregning

Du kan arbejde, så meget du vil, samtidig med at du er på efterløn, men arbejdstimerne medfører som udgangspunkt modregning i din efterløn time for time. 

Dog gælder der en særlig regel om lempelig modregning for arbejdende efterlønnere. Den lempelige modregning gælder for de første 43.628 kr. (2024), du tjener i et kalenderår.

Det kan betale sig at arbejde på efterløn

Efterløn udbetalt med den højeste sats på 20.359 kr. svarer til en timesats på 126,98 kr.

Fradragsreglerne er skruet sådan sammen, at det næsten altid kan betale sig at have lønarbejde. Også selv om timelønnen er under 126,98 kr.

Se regneeksemplerne i boksen herunder

Timelønnen afgør din modregning

Er du fuldtidsforsikret, får du efterløn for 160,33 timer om måneden. Er du deltidsforsikret, får du efterløn for 130 timer. Lønnet arbejde modregnes således:

Timeløn på 277,76 kr. og derover

Udgør din timeløn mindst 277,76 kr. skal dine løntimer modregnes time for time i din efterløn.

Arbejder du f.eks. 30 timer i en måned som fuldtidsforsikret, vil du få udbetalt efterløn for 130,33 timer (160,33 efterlønstimer – 30 løntimer)

Timeløn på mindre end 277,76 kr.

Er din timeløn mindre en 277,76 kr., får du et lempeligt fradrag. Så bliver du modregnet færre timer, end du arbejder, for de første 43.628 kr. du tjener i et kalenderår.

Arbejder du f.eks. 20 timer i en måned til en timeløn på 200 kr., beregner vi din modregning således:

20 timer x 200 = 4.000 / 277,76 = 14,40 timer, der skal modregnes.

Når du har nået en indtægt i året på 43.628 kr., skal dine arbejdstimer fratrækkes time for time. Det år, du overgår til folkepension, bliver beløbet, du må tjene med det lempelige fradrag, beregnet forholdsmæssigt.

Timeløn på mindre end 126,98 kr. 

Er din timeløn på mindre end 126,98 kr. bliver din timeløn fastsat til 126,98 kr., når vi beregner din modregning.

Arbejder du f.eks. 20 timer til en timeløn på 105 kr., beregner vi din modregning således: 

20 timer x 126,98 = 2.539,60 / 277,76 = 9,14 timer, der skal modregnes.

Mindste udbetalingsregel

Vi kan ikke udbetale efterløn for mindre end 14,8 timer om måneden, hvis du er fuldtidsforsikret og 12 timer, hvis du er deltidsforsikret.

Arbejder du mere end 145,33/118 timer om måneden, vil du derfor ikke få udbetalt efterløn i den måned.

Er du omfattet af reglerne om det lempede fradrag (jf. boksen ovenfor), gælder der en særlig mindste udbetalingsregel. Her kan du ikke få udbetalt efterløn i måneder, hvor du arbejder mere end 128/104 timer.

Frivilligt, ulønnet arbejde og aktiviteter

Visse aktiviteter og frivilligt, ulønnet arbejde medfører ikke modregning i din efterløn.

Ved aktiviteter forstås arbejde, som ikke kan udbydes som almindeligt lønarbejde. 

Ved frivilligt, ulønnet arbejde forstås arbejde, som kan udbydes som almindeligt lønarbejde, men som man udfører frivilligt og ulønnet for frivillige organisationer, foreninger eller lignende. Det kan f.eks. være rådgivning i krisecenter, jurist i retshjælp mm. 

Frivilligt, ulønnet arbejde ud over 65 timer i gennemsnit om måneden medfører modregning i efterlønnen. 

Frivilligt, ulønnet arbejde må ikke vedrøre primær drift, fx personaleadministration, økonomi- og organisationsstyring m.v., og arbejdet må ikke kræve autorisation, f.eks. arbejde med at sikre tilførsel af vand, varme eller elektricitet.

Optjen skattefri præmie

Hvis du venter med at gå på efterløn og fortsætter med at arbejde, kan du optjene en skattefri præmie.

I visse tilfælde kan du både være på efterløn og optjene præmie.

Se mere om dine muligheder her

Selvstændig virksomhed samtidig med efterløn

Der er begrænsede muligheder for at få udbetalt efterløn, samtidig med at du driver selvstændig virksomhed - men mulighederne findes.

Der er dog en række betingelser, som skal være opfyldt, og du skal have fået a-kassens tilladelse først.

Derfor er det vigitgt, at du altid søger tilladelse i a-kassen, inden du begynder arbejde, der kan have karakter af selvstændig virksomhed.

Hvis du vil søge tilladelse til at drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn, skal du søge om efterløn på en særlig blanket (AR284), som du kan få tilsendt fra a-kassen.

Fandt du, hvad du søgte?

For at undgå spam, skal du godkende at du ikke er en robot.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.