Ung mand i karantæne

Karantæne og karens

Du får karantæne og bliver udelukket fra dagpenge i 3 uger, hvis du uden gyldig grund opsiger dit arbejde. I gentagelsestilfælde kan du helt miste din dagpengeret. Hver 4. måned mister du en dags dagpenge.

Hvad er karantæne

Karantæne er en periode på 3 uge, hvor du ikke kan få dagpenge, hvis du for eksempel er blevet selvforskyldt ledig.

Karantænen kan kun blive afviklet på dage, hvor du ellers ville kunne få dagpenge eller feriedagpenge.

Hvis du for eksempel holder ferie for egen regning, bliver din karantæne skubbet, så den først bliver afviklet, når du igen får dagpenge.

Hvis der går 3 måneder, uden at du har afviklet karantænen, bortfalder den.

Årsager til karantæne

Du kan blive ramt af karantæne af flere grunde:

  • Du siger dit job op uden gyldig grund
  • Du afviser tilbud om aktivering eller arbejde
  • Du bliver sagt op, og du selv er skyld i opsigelsen
  • Du undlader at registrere din jobsøgning i jobloggen

Du kan helt miste dagpengeretten

Hvis du bliver selvforskyldt ledig 2 gange inden for en periode på 12 måneder, vil du helt miste din ret til dagpenge.

Du kan dog få din dagpengeret tilbage, hvis du i løbet af 3 måneder arbejder minimum 300 timer.

De 3 måneder begýnder den dag, hvor du mister din dagpengeret.

Hvad er karens

Karens er en regel, som påvirker din dagpengeret, når du er ledig i længere tid.

Helt konkret betyder det, at du mister 1 dags dagpenge, hver gang, du har været ledig i 4 måneder og har arbejdet mindre end 148 timer.

OBS!

Karensdagene betragtes som dage på dagpenge, selv om du ikke får dagpenge udbetalt.

Det betyder også, at du stadigvæk skal stå til rådighed på disse dage, og at dagene bruger af din dagpengeret.

Karens som nyuddannet

Hvis du har været medlem af BUPL-A i mindst 1 år, inden du bliver færdiguddannet, kan du modtage dagpenge fra din 1. ledighedsdag efter endt uddannelse.

Hvis du derimod først melder dig ind senere, vil der være 1 måneds karens.

Det betyder, at du først kan modtage dagpenge 1 måned efter, du har afsluttet din uddannelse.

Fandt du, hvad du søgte?

For at undgå spam, skal du godkende at du ikke er en robot.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.