Jobsøgning ved PC

Hvis du bliver ledig

Som medlem af BUPL-A kan du få hjælp og vejledning, hvis du bliver ledig. Du kan også få dagpenge, når du opfylder en række betingelser. Først og fremmes skal du melde dig ledig på jobnet.dk. Følg vejledningerne herunder og se i korte videoer, hvordan du skal forholde dig som ledig.

Quick-guide til ledige

Du kan bruge denne quick-guide fra BUPL-A som en huskeliste, når du er ledig. Så er du sikker på, at du overholder din pligter.

Guide til dig, der bliver ledig

Meld dig ledig på jobnet.dk

Så snart du bliver ledig, skal du logge ind på jobnet.dk med MItID eller NemID og melde dig ledig. På den måde tilkendegiver du over for arbejdsgivere, dit jobcenter og BUPL-A, at du er ledig og klar til at overtage et arbejde med et varsel på én enkelt dag.

Du har kun ret til dagpenge for de dage, hvor du er tilmeldt som ledig dagpengemodtager på jobnet.dk

(Se mere i Video 1 herunder)

OBS!

Hvis du vil modtage dagpenge, mens du er ledig, er det vigtigt, at du følger alle regler og overholder alle frister. Ellers risikerer du at miste retten til dagpenge.

Tal med os i BUPL-A om kravene til din jobsøgning.

Udfyld din ledighedserklæring på Mit BUPL

Din ledighedserklæring er din ansøgning til os om at få dagpenge. Ledighedserklæringen finder du og udfylder på Mit BUPL.

I ledighedserklæringen skal du blandt andet oplyse hvornår og hvorfor, du er blevet ledig.

Når din ledighedserklæring er behandlet, og der er taget stilling til din dagpengeret, hører du fra os. Først derefter kan du udfylde dit dagpengekort og få dagpenge udbetalt.

På din ledighedserklæring kan du også søge om lønsikring, hvis du er medlem af BUPL.

(Se mere i video 1 herunder)

Opret CV på jobnet

Senest to uger efter, du har meldt dig ledig, skal du oprette dit CV på Jobnet.dk. Sørg for, at CV’et er aktivt og søgbart. 

Du modtager også en invitation til et møde med a-kassen, som skal holdes senest 14 dage efter, du har meldt dig ledig. På det møde gennemgår vi dit CV og planlægger en strategi for din jobsøgning.

(Se mere i Video 2 herunder)

Søg mindst 2 job om ugen

Som ledig og modtager af dagpenge skal du søge mindst 2 job om ugen.

Det er vigtigt, at du registrerer al din jobsøgning i din joblog på jobnet.dk. 

Har du et job på hånden – og er der mindre end seks uger til, du skal starte i fuldtidsarbejde, på barsel, efterløn eller pension, kan du tage kontakt til enten a-kassen eller dit jobcenter (alt efter hvor du er i dit kontaktforløb) og bede om at blive fritaget for at søge job eller deltage i samtaler/aktivering.

(Se mere i video 3 og 4 herunder)

Udfyld dit dagpengekort

Når dit første dagpengekort er klar til at blive udfyldt, hører du fra os. Derefter skal du udfylde dit dagpengekort i slutningen af hver måned.

Dit dagpengekort finder du på Mit BUPL.

Vi udbetaler dine dagpenge ud fra de oplysninger, du skriver på dit dagpengekort.

(Se mere i video 1 ovenfor)

Andre pligter som dagpengemodtager

Mens du modtager dagpenge, skal du løbende til møder i BUPL-A og i jobcenteret. Det kalder man kontaktforløbet. De første tre måneder af kontaktforløbet er det a-kassen, du er i dialog med. De næste tre måneder, er det jobcentret, du holder møder med.

Nogle møder bliver du indkaldt til. Andre skal du selv booke inden for en frist, som du bliver oplyst om. Booker du ikke selv, inden fristen udløber, bliver du automatisk afmeldt som ledig. 

Der er mødepligt til møderne – uanset om du selv har booket eller er blevet indkaldt. Det betyder, at det kan koste dagpenge, hvis du udebliver fra et møde. Bliver du forhindret, kan du melde afbud via Mit BUPL.

Endelig skal du også være parat til at tage imod et arbejde, som jobcentret eller a-kassen finder til dig.

OBS!

I din samtale med BUPL-A og jobcentret aftaler I, hvilke krav der skal gælde for din jobsøgning. Sørg for at du lever op til de krav, så du bevarer din dagpengeret.

Ordliste

CV   
CV er en forkortelse for ”Curriculum Vitæ”, der er latin og betyder ”levnedsbeskrivelse”. Dit CV fortæller arbejdsgiverne, hvem du er, og hvad du kan for eksempel ved at indeholde information om erhvervserfaring, tidligere ansættelser, dine kvalifikationer, sprogkundskaber m.m.

Dagpenge  
Som medlem af en a-kasse betaler du til en forsikring, som sikrer dig en indtægt ved arbejdsløshed. Den indtægt hedder dagpenge. Både ansatte og selvstændige kan få dagpenge (arbejdsløshedsdagpenge). Dagpenge udbetales hver måned på baggrund af oplysningerne i dit dagpengekort.

Dagpengekort  
Dagpengekortet er et skema, der gælder for en måned ad gangen. Her skal du blandt andet oplyse, hvor meget arbejde du har haft, om du har holdt ferie, om du har været syg m.m. Du skal også lave et skøn på eventuelle arbejdstimer i dagene fra, du udfylder kortet og resten af måneden. Det er på baggrund af dine oplysninger i dagpengekortet, at dine dagpenge bliver udregnet og udbetalt.

Joblog  
Joblog er et værktøj på jobnet.dk, hvor du kan dokumentere, organisere og målrette din jobsøgning. Med joblog får du et overblik over din jobsøgning, som du kan bruge i din dialog med jobcentret og a-kassen. Hvis du modtager dagpenge og visse andre ydelser, har du pligt til at registrere din jobsøgning i joblog.

Jobnet.dk  
Jobnet.dk er jobcentrenes hjemmeside. Gennem Jobnet.dk kan ledige søge arbejde og arbejdsgivere kan søge efter medarbejdere. Det er også på Jobnet.dk at du melder dig ledig, oprette cv, søge efter ledige job og lave aftaler med dit jobcenter,

Kontaktforløb
Du skal løbende deltage i samtaler med a-kassen og jobcenteret, mens du modtager dagpenge. Det kalder man kontaktforløbet. De første 3 måneder har a-kassen ansvaret for kontaktforløbet. I den periode skal du til mindst 3 samtaler med os. Hvis du når at være ledig i 3 måneder, overgår ansvaret for kontaktforløbet til dit lokale jobcenter. 3 måneders ledighed svarer til, at du har modtaget dagpenge i 410 timer som fuldtidsforsikret og 333 timer som deltidsforsikret.

Ledighedserklæring  
Ledighedserklæringen er din ansøgning til a-kassen om at få dagpenge. I ledighedserklæringen skal du blandt andet give oplysninger om det job eller studie, du netop har afsluttet. Det er på baggrund af din erklæring og oplysninger fra SKAT, at vi behandler og godkender din dagpengeret.

Lønsikring  
BUPL's lønsikring er en ekstra forsikring, som supplerer dine dagpenge. Lønsikring er en obligatorisk ordning, som du helt automatisk er med i, når du er medlem af både BUPL og BUPL-A. Med Lønsikring kan du bevare op til 90 procent af din løn, hvis du mister dit arbejde.
Læs mere her 

Mit BUPL  
Mit BUPL er din personlige side på bupl.dk, hvor du som medlem kan logge ind med NemID/MitID eller med et kodeord. Her kan du kommunikere sikkert med din fagforening og a-kasse og få overblik over dine sager, indsendte blanketter m.m. Du er forpligtet til at læse post fra BUPL-A på Mit BUPL.

Min Plan  
Min Plan er den plan, du laver sammen med a-kassen og jobcentret. Planen beskriver bl.a., hvordan vi sammen kan forbedre dine muligheder for at komme i job. Min Plan indeholder blandt andet aftaler om tilbud, indsatser og aktiviteter. Planen skal give både dig, jobcentret og a-kassen et samlet overblik over, hvad der er aftalt.
Du kan komme til funktionen "Min Plan" her (Mit BUPL)

Møder
Dit første møde som ledig i A-kassen er et fysisk møde, som vi indkalder til. Derefter skal du minimum til to møder mere med os i de første tre måneder af din ledighed. Du bestemmer selv, om disse møder er fysiske, pr. telefon eller digitale. 
Efter tre måneders ledighed overgår du til jobcentret. Til dit første møde med jobcentret kan du bede om, at BUPL-A deltager. Hos jobcentret skal du også til minimum tre møder, og du bestemmer selv mødeformen (telefon, fysisk eller digitalt).

NemKonto  
Din NemKonto er den af dine bankkonti, som alle offentlige myndigheder skal bruge, når de udbetaler penge til dig. Du vælger selv hvilken af dine almindelige bankkonti, som du ønsker at benytte som din NemKonto. Det gør du typisk via selvbetjeningen i dit pengeinstitut. Dine dagpenge eller andre ydelser vil blive overført til den konto, du har valgt som din NemKonto.

Udbetalingskalender  
Udbetalingskalenderen er en oversigt over, hvornår dit dagpengekort ligger klar til at blive udfyldt i Mit BUPL og hvornår du dermed kan forvente at modtage dine dagpenge. BUPL-A udbetaler dine dagpenge den sidste bankdag i måneden på baggrund af de oplysninger, du sender til os via dagpengekortet.  
Du finder udbetalingskalenderen her 

Fandt du, hvad du søgte?

For at undgå spam, skal du godkende at du ikke er en robot.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.