Senior med børn

Seniorjob

Et seniorjob er et tilbud til dig, der har opbrugt din samlede dagpengeret og har højest fem år til, du kan gå på efterløn.

Du har ret til et seniorjob

Et seniorjob er et tilbud til dig, der har opbrugt din samlede dagpengeret og har højest fem år til, du kan gå på efterløn. Du har ret til et seniorjob, hvis du har ret til efterløn den dag, du når din efterlønsalder. Du har ligeledes ret til et seniorjob, hvis du fortsat er medlem af BUPL-A, og du betaler til efterlønsordningen, til du når din efterlønsalder. 

Hvis du har haft løntimer, som kan forlænge din dagpengeret, skal du bruge din samlede dagpengeret, inden du kan overgå til seniorjob. 

Det er derudover et krav, at du stadigvæk står til rådighed for formidlet arbejde. Derfor skal du stadig have et aktivt CV på jobnet.dk og fortsat stå tilmeldt på dit jobcenter som ledig uden ydelser. Hvis du afslår et formidlet arbejde, kan du miste retten til seniorjobbet.

Du kan tidligst søge om et seniorjob 3 måneder før, din ret til dagpenge udløber. Samtidig skal din kommune have modtaget din ansøgning senest 2 måneder efter den dag, hvor din ret til dagpenge udløber. Overholdes ansøgningsfristen ikke, mister du retten til et seniorjob. 

Hvis du søger om seniorjob i din kommune, skal kommunen kontakte BUPL-A, som be- eller afkræfter, at du opfylder betingelserne for ansættelsen. Hvis du bliver ansat i et seniorjob, giver din kommune BUPL-A besked.

Ophør af seniorjob

Hvis du ophører i seniorjobbet på grund af ordinært arbejde, har du ved ledighed ret til at få anvist et nyt seniorjob - med mindre du har genoptjent retten til dagpenge. Bemærk, du optjener ikke dagpengeret under seniorjobansættelsen. 

Du skal ophører i seniorjobbet: 

  • når du når efterlønsalderen

  • hvis du afslår et tilbud om ordinært arbejde formidlet af dit jobcenter. Når du har et seniorjob, skal du tage imod anvist arbejde, være tilmeldt som ledig og have et aktivt CV på jobnet.dk. 

  • hvis du mister retten til efterløn

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår skal følge overenskomsten på området eller det sædvanligt gældende for en tilsvarende arbejdsfunktion. 

Din kommune skal tilbyde dig en fultidsansættelse, hvis du er fuldtidsforsikret. Ligeledes skal din kommune tilbyde dig en deltidsansættelse, hvis du er deltidsforsikret. Din kommune kan dog tilbyde dig en deltidsansættelse, hvis du er fultidsforsikret, hvis du ansøger om det. 

Du har ikke krav på en ansættelse inden for et bestemt område. Det er din kommune, der fastsætter seniorjobbets indhold og omfang efter en samtale med dig med hensyn til dine kvalifikationer og interesser. Derfor kan det være en god idé at tage en samtale med BUPL, inden du ansættes i et seniorjob. 

Din kommune skal senest ansætte dig 2 måneder efter, du har anmodet om et seniorjob. Hvis det ikke lykkes din kommune at finde et seniorjob til dig med det samme, skal du tilbydes en såkaldt kompensationsydelse, der svarer til dine dagpenge.  

OBS

For at være sikker på, at du har en indtægt, efter din dagpengeret er opbrugt, skal du søge om seniorjob så tidligt som muligt - det vil sige 3 måneder før, din din dagpengeret er opbrugt. 

Sådan gør du

Du skal selv søge din kommune om seniorjob. Dette kan tidligst ske 3 måneder før, og senest 2 måneder efter, at du mister din arbejdsmarkedsydelse/dagpengeret. Bemærk, at hvis du ikke overholder tidsfristen, mister du retten til seniorjob. 

Der findes ingen ansøgningsblanketter til seniorjob. Du skal derfor henvende dig skriftligt. Typisk er det løn- og personalekontoret i din kommune, der skal have din ansøgning om seniorjob. 

Tag en snak med BUPL-A i god tid om, hvordan du kan få et seniorjob. Inden du ansøger om seniorjob, skal du henvende dig til BUPL-A for at få dokumentation for, at du er berettiget til seniorjob. 

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.