Senior med børn

Seniorjob

Et seniorjob er et tilbud til dig, der har opbrugt din samlede dagpengeret og højst har fem år til, at du kan gå på efterløn.

Du har ret til et seniorjob

Hvis du har opbrugt din samlede dagpengeret og højst har fem år til, at du kan gå på efterløn, har du ret til et seniorjob. Du skal både have opbrugt din ordinære og din forlængede dagpengeret.

Du skal selv søge kommunen om at blive ansat i et seniorjob.

Du kan tidligst søge om et seniorjob 3 måneder før, din ret til dagpenge udløber. Samtidig skal din kommune have modtaget din ansøgning senest 2 måneder efter den dag, hvor din dagpengeret udløber. Overholder du ikke ansøgningsfristen, mister du retten til et seniorjob. 

Du skal forblive medlem af a-kassen og fortsat betale til din efterlønsordning, så længe du er ansat i et seniorjob.

Det er desuden et krav, at du stadigvæk står til rådighed for formidlet arbejde. Hvis du afslår et formidlet arbejde, kan du miste retten til seniorjobbet.

Ophør af seniorjob

Hvis du ophører i et seniorjob på grund af ordinært arbejde, har du ved ny ledighed ret til at få anvist et nyt seniorjob - med mindre du har genoptjent retten til dagpenge. (Bemærk, du optjener ikke dagpengeret under seniorjobansættelsen).

Du skal ophører i seniorjobbet: 

  • Når du når efterlønsalderen
  • Hvis du afslår et tilbud om ordinært arbejde formidlet af dit jobcenter. 
  • Hvis du mister retten til efterløn

Kontakt BUPL-A

Tag en snak med BUPL-A i god tid om, hvordan du kan få et seniorjob. Inden du ansøger om seniorjob, skal du henvende dig til BUPL-A for at få dokumentation for, at du er berettiget til seniorjob. 

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår skal følge overenskomsten på området eller det sædvanligt gældende for en tilsvarende arbejdsfunktion. 

Din kommune skal tilbyde dig en fultidsansættelse, hvis du er fuldtidsforsikret eller en deltidsansættelse, hvis du er deltidsforsikret. Hvis du selv ønsker det, kan du tale med kommunen om at blive ansat i et færre antal timer.

Du har ikke krav på en ansættelse inden for et bestemt område. Det er din kommune, der fastsætter seniorjobbets indhold og omfang efter en samtale med dig med hensyn til dine kvalifikationer og interesser.

Din kommune skal senest ansætte dig 2 måneder efter, du har anmodet om et seniorjob. Hvis det ikke lykkes din kommune at finde et seniorjob til dig med det samme, skal du tilbydes en såkaldt kompensationsydelse, der svarer til dine dagpenge.  

Fandt du, hvad du søgte?

For at undgå spam, skal du godkende at du ikke er en robot.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.