Udregning af dagpenge

Udbetaling af dagpenge

BUPL-A udbetaler dine dagpenge til din NemKonto sidste bankdag i måneden på baggrund af de oplysninger, du har givet os på dit dagpengekort.

Dagpengekortet

Før du kan få dine dagpenge udbetalt, skal du udfylde et dagpengekort i Mit BUPL. Det kan du gøre tidligst 5 hverdage før den sidste bankdag i måneden.

På dagpengekortet skal du oplyse, om du har haft arbejdstimer, ferie, sygdom eller andre former for indtægter i den indeværende måned. Har du ikke det, skal du blot bekræfte, at dine afgivne oplysninger er rigtige.

Hvis du har haft arbejdstimer, ferie, sygdom eller andre former for indtægter i den indeværende måned, skal du udfylde dagpengekortet med oplysninger for hver dag i måneden. De sidste dage i måneden skal du skønne, så godt du kan, hvis du endnu ikke har de faktiske oplysninger.

Fristen for at udfylde kortet er 1 måned og 10 dage efter udløb af den pågældende måned. 

OBS

Er du lige blevet ledig, skal vi behandle din ledighedserklæring, før der ligger et dagpengekort klar til dig. Når din ledighedserklæring er behandlet, får du brev fra os på Mit BUPL. 

Modregning for arbejde m.v.

Du får dagpenge for 160,33 timer i måneden, hvis du er fuldtidsforsikret. Er du deltidsforsikret får du dagpenge for 130 timer.

Herfra skal der ske modregning for de timer, hvor du har haft arbejde, været syg, holdt ferie eller af andre grunde ikke har været tilmeldt som ledig og stået til rådighed. 

Bemærk, at du ikke kan få udbetalt dagpenge, hvis de efter modregning udgør mindre end 14,8 timer som fuldtidssikret eller 12 timer som deltidsforsikret.

Hvis dine arbejdstimer stammer fra andet og mere end løse timer og tilkaldevagter, er det vigtigt, at du kender de særlige regler, der gælder for supplerende dagpenge.

Dagpenge udbetales a-conto

På den sidste bankdag i måneden udbetaler vi dine dagpenge på baggrund af dit dagpengekort, hvis vi har modtager kortet senest 2 hverdage før sidste bankdag. 

Fordi du udfylder dit dagpengekort nogle få dage før månedens udløb, kan der være oplysninger, som du skal rette på dit dagpengekort. Hvis du har ændringer, bedes du rette ydelseskortet ved at genåbne det, lave dine rettelser og derefter gemme og sende igen.

Vi sender en udbetalingsmeddelelse til dig, når dine penge er på vej. Her kan du se, hvordan dine dagpenge er beregnet.

Hvis dine oplysninger på dagpengekortet ikke matcher oplysningerne i det såkaldte indkomstregister, foretager vi en efterregulering. Du vil dog blive hørt først, hvis oplysningerne ikke matcher.

På BUPL-A’s udbetalingskalender kan du se, hvornår dit dagpengekort vil ligge klar til at blive udfyldt i Mit BUPL, og hvornår dagpengene tidligst bliver udbetalt.

Fandt du, hvad du søgte?

For at undgå spam, skal du godkende at du ikke er en robot.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.