Samtale

Egen opsigelse

Hvis du selv siger op, er du som udgangspunkt også selv skyld i din ledighed. Du kan derfor få karantæne, medmindre du siger op af en såkaldt gyldig grund. Kontakt altid BUPL-A, inden du siger op.

Skyld i egen ledighed

Dagpenge er en forsikring, hvis du bliver ledig. Hvis du mister dit arbejde, kan du derfor får dagpenge fra a-kassen.

Men hvis du selv siger op, er du skyld i din egen ledighed. Derfor må du betale en selvrisiko, som betyder, at du ikke kan få udbetalt dagpenge fra 1. dag som ledig.

Som hovedregel får du en karantæne på 3 uger, der skal afvikles, før du kan få udbetalt dagpenge. Karantænen kan kun afvikles på dage, hvor du er tilmeldt jobcenteret som ledig og i øvrigt ville have haft ret til dagpenge.

OBS!

Bemærk, at du mister retten til dagpenge, hvis du får 2 karantæner for selvforskyldt ledighed inden for 12 måneder. Derefter kan du først få dagpenge igen, når du har arbejdet 300 timer som lønmodtager inden for en sammenhængende periode på 3 måneder

Gyldig grund til at sige op

Der kan dog være en række grunde til, at du siger op, som kan friholde dig fra karantæne. De kaldes for gyldige grunde, og de er bl.a. helbreds-, transport- og pasningsrelaterede grunde. 

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du har gyldig grund til at sige op, kan du kontakte BUPL-A og/eller læse mere i bekendtgørelsen. 

Gyldige grunde, der kan friholde dig fra karantæne: 

 • Problemer med helbred
 • Ændring af transporttid
 • Arbejde i udlandet
 • Manglende pasning af familie
 • Ændring af arbejdstid fra deltid til fuldtid (hvis du er deltidsforsikret)
 • Udløb af supplerende dagpenge
 • Hvis du ikke kan få en frigørelsesattest
 • Hvis du siger op for at passe alvorligt sygt eller handicappet barn
 • Hvis du siger op for at passe døende nærtstående
 • Forhold på arbejdspladsen
 • Hvis du fået en fratrædelsesgodtgørelse
 • Hvis du siger op for at overtage arbejde, du selv har fundet af mere end 5 ugers varighed
 • Uddannelse af mindst et års varighed
 • Åbning egen virksomhed

OBS! Hvis du selv siger op

Hvis du selv siger dit arbejde op på grund af dit helbred, skal du få en læge til at udfylde en blanket, som dokumenterer, at du ikke længere kan varetage et arbejde. Blanketten skal udfyldes, inden du opsiger din stilling.

Der findes en standardblanket, som hedder AR275, som lægen har.

Hvis der er arbejdsfunktioner, du ikke længere kan varetage på grund af dit helbred, skal det også dokumenteres af en læge.

Også her findes der en blanket. Den hedder AR276 og kan fås hos lægen.

Forhold på arbejdspladsen

Er du utilfreds med ledelsesformen, de pædagogiske metoder eller arbejdets tilrettelæggelse, vil du sjældent kunne sige op og undgå sanktion (karantæne). Det er fordi, arbejdsgiver har en udstrakt ledelsesret.

Dårligt arbejdsmiljø vil oftest heller ikke kunne friholde dig for sanktion. Er der dårlige forhold på arbejdspladsen, bør du i stedet få adresseret og løst problemerne med ledelsen. Fx ved også at inddrage tillidsfolk, arbejdsmiljørepræsentanten og den faglige organisation.

Misligholder din arbejdsgiver ansættelsesforholdet, kan du dog altid sige op uden at få karantæne. Fx hvis du ikke får den aftalte løn eller bliver sat til andet arbejde end aftalt. Det kan også være, hvis du bliver sat op eller ned i arbejdstid, eller arbejdspladsen flytter.

Inden du siger op, skal du have prøvet at løse problemerne med din arbejdsgiver – fx ved at inddrage BUPL. 

Andre grunde til karantæne

Bemærk, at du også kan være selvforskyldt ledig, af andre grunde end, at du direkte har opsagt din stilling. Det kan for eksempel være:

 • Hvis du accepterer et for kort opsigelsesvarsel fra arbejdsgiverens side.
 • Hvis du siger nej til et job, som du får anvist.
 • Hvis du bliver afskediget af en grund, der væsentligt skyldes dig selv.

Læs mere i bekendtgørelsen eller kontakt BUPL-A, hvis du er i tvivl. 

Kontakt altid BUPL-A, inden du siger op

Ring til os på telefon 35 46 52 00 eller send os en besked i MitBUPL. Vi kan hjælpe dig med bl.a. jobformidling, coaching og sparring til jobsøgning.

Fandt du, hvad du søgte?

For at undgå spam, skal du godkende at du ikke er en robot.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.