Egen opsigelse

Hver eneste måned vælger pædagoger at sige jobbet op og søge om dagpenge. Det kan der være mange gode grunde til. Men inden, du træffer beslutningen om at kvitte jobbet, vil vi gerne give nogle råd med på vejen.

Hvis du selv siger op, er du som udgangspunkt selv skyld i din egen ledighed. Du kan kan derfor ikke få dagpenge fra 1. dag som ledig, med mindre du siger op af en såkaldt gyldig grund. Kontakt altid BUPL-A, inden du siger op.

Skyld i egen ledighed

Dagpenge er en forsikring. Hvis du selv siger op, er du skyld i din egen ledighed. Det er derfor en selvrisiko. Du kan af den grund ikke modtage dagpenge fra 1. dag som ledig, da dagpenge fungerer som en forsikring mod ledighed. Du får som hovedregel en karantæne på 3 uger, der skal afvikles, før du kan få udbetalt dagpenge. Karantænen kan kun afvikles på dage, hvor du er tilmeldt jobcenteret som ledig.

Bemærk, at du mister retten til dagpenge, hvis du får 2 karantæner for selvforskyldt ledighed inden for 12 måneder. Derefter kan du først få dagpenge igen, når du har arbejdet 300 timer som lønmodtager inden for en sammenhængende periode på 3 måneder. 

Der kan dog være en række grunde til, at du siger op, der kan friholde dig fra karantæne. De kaldes for gyldige grunde, og de er bl.a. helbreds-, transport- og pasningsrelaterede grunde. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt din grund til at sige op er såkaldt gyldig, kan du kontakte BUPL-A og/eller læse mere i bekendtgørelsen. 

Du kan læse bekendtgørelsen fra 2019 om selvforskyldt ledighed her. 

Gyldige grunde, der kan friholde dig for karantæne: 

 • Problemer med helbred
 • Ændring af transporttid
 • Arbejde i udlandet
 • Manglende pasning af familie
 • Ændring af arbejdstid fra deltid til fuldtid (hvis du er deltidsforsikret)
 • Udløb af supplerende dagpenge
 • Hvis du ikke kan få en frigørelsesattest
 • Hvis du siger op for at passe alvorligt sygt eller handicappet barn
 • Hvis du siger op for at passe døende nærtstående
 • Forhold på arbejdspladsen
 • Hvis du fået en fratrædelsesgodtgørelse
 • Hvis du siger op for at overtage arbejde, du selv har fundet af mere end 5 ugers varighed
 • Uddannelse af mindst et års varighed
 • Åbning egen virksomhed

Forhold på arbejdspladsen

Er du utilfreds med ledelsesformen, de pædagogiske metoder eller arbejdets tilrettelæggelse, vil du sjældent kunne sige op og undgå sanktion. Det er fordi, arbejdsgiver har en udstrakt ledelsesret.

Dårligt arbejdsmiljø vil  oftest heller ikke kunne friholde dig for sanktion. Er der dårlige forhold på arbejdspladsen, bør du i stedet få adresseret og løst problemerne med ledelsen. Fx ved også at inddrage tillidsfolk, arbejdsmiljørepræsentanten og den faglige organisation.

Misligholder din arbejdsgiver ansættelsesforholdet, kan du dog altid sige op uden at få karantæne. Fx hvis du ikke får den aftalte løn eller bliver sat til andet arbejde end aftalt. Det kan også være, hvis du bliver sat op eller ned i arbejdstid, eller arbejdspladsen flytter.

Inden du siger op, skal du have prøvet at løse problemerne med din arbejdsgiver – fx ved at inddrage BUPL. 

Helbred som gyldig grund

Dit helbred kan være en gyldig grund til at sige op.

Er du omfattet af helbredsbetingede skånehensyn, så du ikke (længere) kan varetage din arbejdsfunktion, kan du sige op uden at få karantæne. Men der skal være en sammenhæng mellem det, du fejler, og de arbejdsfunktioner, du er ansat til. 

Det er en betingelse, at du har forsøgt at få andet arbejde på arbejdspladsen, som du i stedet ville kunne udføre. Det er også en betingelse, at der foreligger lægelig dokumentation, som er indhentet, inden du siger op.

Kontakt BUPL-A, inden du siger op

Ring til os på telefon 35 46 52 80 eller send os en besked. Vi kan hjælpe dig med bl.a. jobformidling, coaching og sparring til jobsøgning.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.