Dagpengemodtager

Om dagpenge

Som medlem af BUPL-A er du forsikret, hvis du bliver ledig. Det betyder, at du kan få dagpenge, hvis du mister dit arbejde, eller hvis du er ledig efter endt uddannelse.

Er du nyuddannet og ledig?

Hvis du er nyuddannet og står uden arbejde, gælder der særlig regler for dagpenge.

Læs mere her 

Hvem kan få dagpenge?

For at kunne modtage dagpenge skal du opfylde en række krav:

  • Du skal have været medlem af en a-kasse i minimum 12 måneder.
  • Du skal have meldt dig ledig på jobnet.dk
  • Du skal have oprettet et søgbart CV på jobnet.dk
  • Du skal være til rådighed og være aktivt jobsøgende
  • Du skal bo og opholde dig i Danmark 
  • Du skal opfylde et arbejdskrav – enten i indkomst eller løntimer (se boksen herunder)
  • Du skal være i stand til at kunne overtage et arbejde på 37 eller 30 timer (som hhv. fuldtids- og deltidsforsikret) med et varsel på 1 dag.

Arbejdskrav for at få dagpenge

For at have ret til dagpenge skal du opfylde et arbejdskrav. Det kan du opfylde enten på baggrund af indkomst (indkomstkravet) eller på baggrund af timer (beskæftigelseskravet).

Indkomstkrav

Er det første gang, du skal have udbetalt dagpenge – eller er din dagpengeret udløbet – skal du opfylde arbejdskravet i indkomst.

Det betyder, at du skal have tjent i alt 263.232 kr. (2024-tal) som fuldtidsforsikret (eller 175.488 som deltidsforsikret) inden for de seneste 3 år, før du meldte dig ledig.

Når du regner din indtægt sammen, kan du højst medtage 21.936 kr. pr. måned (2024-tal) (14.624 kr. som deltidsforsikret). Du kan derfor ikke optjene ret til dagpenge på kortere tid end 12 måneder.

Beskæftigelseskrav

Hvis du tidligere har fået udbetalt dagpenge, og din dagpengeret ikke er udløbet, eller der fortsat er timer på din beskæftigelseskonto, genoptjener du ret til en ny dagpengeperiode på baggrund af løntimer. 

Det kalder man beskæftigelseskravet. Du opfylder beskæftigelseskravet, når du har haft 1.924 nye arbejdstimer inden for de seneste 3 år.

Læs mere om din beskæftigelseskonto i boksen ”Dagpengetællere” nederst på siden

Hvor længe kan jeg få dagpenge?

Du har ret til dagpenge i samlet set 2 år inden for en periode på 3 år (referenceperioden).

Dit forbrug af dagpenge bliver opgjort i timer. Det vil sige, at du inden for en 3-årig periode har ret til i alt 3.848 timers dagpenge. 

Når du får godkendt din dagpengeret, får du også tildelt en beskæftigelseskonto. Alle løntimer, du arbejder under din ledighed, registrerer vi på beskæftigelseskontoen. 

Timerne kan du bruge til enten en helt ny dagpengeret – eller til at forlænge din eksisterende dagpengeret med op til 1 år. Hver arbejdstime, du har haft, giver ret til 2 timer på dagpenge.

For nyuddannede ledige gælder særlige regler 

Hvad får jeg i dagpenge?

Din dagpengesats afhænger af, om du er deltids- eller fuldtidsforsikret, om du er nyuddannet eller ledig lønmodtager, om du er forsørger m.v.

Se alle dagpengesatser og vilkår her

Hvornår får jeg dagpengene?

Når du har meldt dig ledig, og du har fået godkendt din dagpengeret, skal du udfylde dit dagpengekort på Mit BUPL sidst på måneden.

Hvis du udfylder dit dagpengekort rettidigt, bliver dine dagpenge udbetalt den sidste bankdag i måneden. 

På BUPL-A’s udbetalingskalender kan du se, hvornår dagpengekortet ligger klar til at blive udfyldt i Mit BUPL.

Hvordan beregner I min dagpengesats

Vi beregner din dagpengesats på baggrund af de bedste 12 måneders lønindkomst inden for de seneste 2 år. 

Hvis du ikke har haft 12 måneder med indtægt inden for de seneste 2 år, beregner vi din sats som et gennemsnit af alle de måneder, hvor du har fået løn.

Den højeste dagpengesats er 20,359 kr. pr. måned (2024) – dog max 90% af din løn minus arbejdsmarkedsbidrag. 

Vi beregner din dagpengesats, når du får godkendt din dagpengeret, Satsen kan kun ændres, hvis du bliver genindplaceret i dagpengesystemet eller skifter mellem hel- og deltidsforsikring.

Husk, der gælder særlige regler, hvis du er nyuddannet og ledig

Hold overblik over din dagpengeret

Alle a-kasser skal indberette en række tal, så du kan holde øje med din mulighed for at få dagpenge, hvor meget du kan få, og om du er i risiko for at få en såkaldt karensdag (periode uden dagpenge). De oplysninger kalder vi dagpengetællere. 

Dagpengetællerne bliver opdateret automatisk, så længe du er ledig og modtager dagpenge fra os. 

I boksen herunder kan du læse om de forskellige tællere.

Dagpengetællere

Indplacering: Tælleren viser den periode, hvor du kan få udbetalt dagpenge.

Referenceperiode: Tælleren viser den allerseneste dag, hvor dine sidste dagpengetimer kan anvendes.

Dagpengesats: Tælleren viser din dagpengesats pr. måned, din dagpengesats pr. time, din satstype og oplysninger om hvornår satsen gælder fra.

Forbrug: Tælleren viser, hvor mange dagpengetimer du har brugt, og hvor mange dagpengetimer du har tilbage.

Udløb af dagpengeret: Tælleren viser dato for, hvornår din dagpengeret forventes at udløbe. Hvis den er udløbet, kan du se datoen for hvornår og årsagen til udløb af din dagpengeret.

Beskæftigelseskonto: Bekæftigelseskontoen viser antallet af optjente løntimer, som du kan veksle til en forlænget dagpengeperiode. Det vil også fremgå, hvor mange timer din dagpengeperiode kan forlænges med.

Genindplacering: Tælleren viser antal optjente løntimer, du kan anvende til en ny dagpengeperiode og antal timer der mangler for at optjene en ny dagpengeperiode.

Forbrug af supplerende dagpenge: Tælleren viser hvor mange uger med supplerende dagpenge, du har brugt.

Generhvervelses-/ optjeningsgrundlag for supplerende dagpenge: Tælleren viser antal uger for tilvalgt forlængelse.

Karenstæller: Tælleren viser antal løntimer, der mangler i indeværende karensperiode, for at du kan undgå træk af karensbeløb. Den viser også antal løntimer, du har haft i indeværende karensperiode.

Karens: Viser eventuelle afgørelser om karens (afgørelsesdato), det beløb, der trækkes i karens, samt den måned, hvor beløbet trækkes.

Afkortning: Viser afgørelse om afkortning af periode med ret til dagpenge med 160,33 timer. Bortfaldsdato (potentiel forældelsesdato).

Supplerende dagpenge

Hvis du får arbejde på mindre end fuld tid og ønsker at få suppleret din løn med dagpenge, kan du få såkaldt supplerende dagpenge.

Inden for en periode på 2 år kan du få supplerende dagpenge i op til 30 uger.

Vi kan dog ikke udbetale dagpenge for mindre end 14,8 timer om måneden, hvis du er fuldtidsforsikret og 12 timer, hvis du er deltidsforsikret.

Hvis du vil have supplerende dagpenge, skal du kunne tage et job med flere timer, og du må derfor ikke være bundet af et opsigelsesvarsel. Hvis du er det, har du brug for en frigørelsesattest.

Fandt du, hvad du søgte?

For at undgå spam, skal du godkende at du ikke er en robot.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.