Ældre mand - træning

Om efterløn

Når du indbetaler til efterlønsordningen, har du mulighed for at gå på efterløn og trække dig helt eller delvist tilbage fra arbejdsmarkedet før folkepensionsalderen.

Kort om efterløn

Efterløn er en frivillig ordning, som giver dig mulighed for at forlade arbejdsmarkedet, før du når din folkepensionsalder.

Det kræver dog, at du selv har betalt til ordningen og været medlem af en a-kasse i en årrække. Som hovedregel skal du have betalt til ordningen, fra du fyldte 30 år.

Hvis du bliver på arbejdsmarkedet, selv om du har ret til efterløn, kan du opnå en skattefri præmie.

Selv om du er overgået til efterløn, kan du stadig arbejde, så meget du vil. Dog vil du blive modregnet i efterlønnen for dine arbejdstimer.

OBS! Forskellige regler

Der gælder forskellige regler for efterløn, alt efter hvornår man er født.

Du skal derfor være særligt opmærksom, når du læser om efterlønnen, så du er sikker på, at det, du læser, gælder for dig. Se skemaet nedenfor.

Betingelser for efterløn

For at få efterløn kræver det blandet andet, at du har været medlem af en a-kasse, og at du har betalt efterlønsbidrag. I skemaet herunder kan du se hvilke krav om medlemskab og betaling, som gælder for dig:

Født i periodenMedlem af a-kasse i periodenBetalt efterlønsbidrag i perioden
01.01.59-30.06.64Mindst 25 år og uafbrudt fra 01.01.08 eller mindst 25 årMindst 25 år og uafbrudt fra 01.01.08 eller mindst 20 år inden for de seneste 25 år og uafbrudt fra 01.07.1999
01.07.64-31.12.75Mindst 25 år og uafbrudt fra 01.01.08Mindst 25 år og uafbrudt fra 01.01.08 - max. 30 år
01.01.76-31.12.77Mindst 30 år30 år + betalt bidrag senest på 32-års dagen
01.01.78- Mindst 30 år30 år + betalt bidrag senest på 30-års dagen

 

Ud over at have været medlem af en a-kasse og betalt dit efterlønsbidrag, skal du opfylde en række øvrige betingelser:

  • Du skal have nået din efterlønsalder
  • Du skal have ret til dagpenge ved ledighed
  • Du skal bo i Danmark, Grønland, på Færøerne eller i et andet EØS-land eller Schweiz.
  • Du skal have fået indberettet værdien af din pensionsformue.

Hvad betyder ret til dagpenge?

For at overgå til efterløn skal du som udgangspunkt kunne opfylde de samme krav som for at kunne få dagpenge. Det betyder, at du skal være til rådighed for arbejdsmarkedet, f. eks. skal du være rask og fuldt arbejdsdygtig.

Det betyder også, at du skal opfylde et arbejdskrav – enten i indkomst eller arbejdstimer.

Arbejdskrav i indkomst

Har du ikke tidligere fået dagpenge, eller er din dagpengeret udløbet, skal du have haft en indkomst på mindst 263.232 kr. (2024-tal) inden for de seneste 3 år forud for overgangen til efterløn.

Dog skal du mindst have haft indkomst i 12 måneder. Derfor må du højst medregne en indkomst pr. måned på 21.936 kr. (2024-tal). Er du deltidsforsikret, er indkomstkravet 175.488 kr. og indkomstloftet på 14.624 kr. pr. måned.

Arbejdskrav i timer

Har du tidligere været ledig, og er der stadig timer på din beskæftigelseskonto, skal du optjene arbejdskravet i timer.  Helt præcist skal du have arbejdet i 1.924 timer inden for de seneste 3 år,

Er du deltidsforsikret, er kravet 1.258 timer.

Opbrugt dagpengeret?

Hvis du er ledig, skal du overgå til efterløn, inden du har opbrugt din dagpengeret.

Hvis du har opbrugt retten til dagpenge, efter du fyldte 50 år, kan du overgå til efterløn, selv om du ikke opfylder arbejdskravet. F.eks. hvis du er ansat i et seniorjob. Men du skal da senest overgå til efterløn den dag, hvor du når din efterlønsalder. Hertil skal du kunne opfylde alle andre betingelser for ret til efterløn.

Ansøg om efterløn

Du skal ansøge i god tid, hvis du vil på efterløn fra den dag, du når din efterlønsalder. Du kan dog tidligst ansøge om efterløn 6 uger før, du ønsker at overgå til efterløn. Og du kan tidligst få efterløn fra den dag, BUPL-A har modtaget din ansøgning.

Du ansøger om efterløn online ved at udfylde blanketten "Ansøg om efterløn", som du finder under "Mit BUPL" 

Hvis du modtager dagpenge, er det vigtigt, at du ansøger om efterløn inden den dag, hvor din ret til dagpenge udløber.

Hvis du ikke har ansøgt om at gå på efterløn på dagen, du når din efterlønsalder, sender vi dig et efterlønsbevis, hvor vi bekræfter din ret til at gå på efterløn på et senere tidspunkt.

Udbetaling af efterløn

Din efterløn bliver udbetalt månedsvis bagud med 160,33 timer hvis du er fuldtidsforsikret og for 130 timer hvis du er deltidsforsikret. 

Har du arbejde eller anden indtægt, skal det som udgangspunkt modregnes i din efterløn. Derfor skal du hver måned sende et efterlønskort til a-kassen hvor du oplyser os om arbejdstimer, ferie med løn, ophold i udlandet m.v. 

Hvis du ikke arbejder, mens du er på efterløn, kan du blive tilmeldt en ordning, hvor du kan nøjes med at indsende en halvårserklæring frem for et efterlønskort hver måned. Halvårserklæringen finder du i MitBUPL.

OBS! Frist for ydelseskort i december

Bemærk, at hvis du skal være sikker på at få dine dagpenge eller din efterløn for december 2023 ind på kontoen inden årsskiftet, så skal vi modtage kortet senest onsdag den 27. december 2023 kl. 12.00

Brug efterløn til gradvis tilbagetrækning

Hvis du ønsker at trække dig gradvist tilbage fra arbejdsmarkedet, er der mulighed for det. Det betyder, at du kan arbejde som lønmodtager mod, at dine arbejdstimer bliver fradraget i efterlønnen. 

Læs mere om at arbejde på efterløn

Få dit efterlønsbidrag tilbage

Du kan når som helst melde dig ud af efterlønsordningen, og få dine penge tilbage.

Pengene kan overføres til en anden pensionsopsparing, f.eks. din pensionsordning i PBU.

I særlige tilfælde tilbagebetales pengene kontant – efter fradrag for skat. Det gælder for eksempel, hvis du har betalt efterlønsbidrag i mindre end et år, eller hvis du har nået efterlønsalderen, men ikke pensionsalderen.

Ved dødsfald bliver det indbetalte beløb udbetalt til boet.

Kontakt a-kassen, hvis du er i tvivl om, hvad der gælder for dig.

BUPL-A 
Dagpenge- og efterlønsteam: 
Mandag – torsdag: 9-16.00 
Fredag: 9-13.00 
Tlf. 3546 5200

Fra efterløn til folkepension

Du skal være opmærksom på, at du selv skal søge om at komme på folkepension.

Det kan du gøre 6 måneder før, du har ret til folkepension.

Hvis du er på efterløn, så får du efterløn hele den måned, hvor du når din folkepensionsalder.

Vi udmelder sig automatisk af a-kassen, når du når din folkepensionsalder.

Fandt du, hvad du søgte?

For at undgå spam, skal du godkende at du ikke er en robot.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.