Din indkomst afgør din dagpengeret

Du skal opfylde et arbejdskrav for at have ret til dagpenge – enten i indkomst eller løntimer.

Er det første gang, du skal have udbetalt dagpenge – eller er din dagpengeret udløbet – skal du opfylde arbejdskravet i indkomst. Det kalder man for indkomstkravet. 

Du opfylder indkomstkravet, hvis du er fuldtidsforsikret, når du har haft en indkomst på 246.924 kr. (2022-niveau) inden for de seneste 3 år, før du meldte dig ledig.

Du opfylder ligeledes indkomstkravet, hvis du er deltidsforsikret, når du har haft en indkomst på 164.616 kr. (2022-niveau) inden for de seneste 3 år, før du meldte dig ledig.

Der kan højst medtages 20.577 kr. pr. måned/13.718 kr. pr. måned (2022), og du kan derfor ikke optjene ret til dagpenge på kortere tid end 12 måneder.

Så længe din dagpengeret endnu ikke er udløbet, eller der fortsat er timer på din beskæftigelseskonto, genoptjener du ret til en ny dagpengeperiode på baggrund af løntimer. Det kalder man beskæftigelseskravet. Du opfylder beskæftigelseskrav, når du har haft 1924 nye arbejdstimer inden for 3 år.  

Månedsvis udbetaling af dagpenge

Dine dagpenge bliver udbetalt den sidste bankdag i måneden, og du får dagpenge for 160,33 timer pr. måned, hvis du er fuldtidsforsikret, og 130 timer pr. måned, hvis du er deltidsforsikret.

Du skal selv oplyse, hvor meget arbejde, sygdom, ferie mm. du har haft i løbet af måneden – og som derfor skal trækkes fra de dagpenge, du skal have udbetalt. Det gør du på dit digitale dagpengekort, som du skal udfylde og indsende sidst på måneden. Allersidste frist for at indsende dagpengekortet er 1 måned og 10 dage efter udløb af den pågældende måned.

Læs mere her: Udbetaling af dagpenge 
Læs mere her: Udbetalingskalender 

Beregning af dagpengesats på baggrund af lønindkomst

Din dagpengesats skal beregnes på baggrund af de bedste 12 måneders lønindkomst inden for 24 måneder. Perioden kan i nogle tilfælde forlænges til 36 måneder. Har du ikke haft 12 måneder med indtægt i 24-måneders perioden, beregner vi din sats som et gennemsnit af alle måneder med lønindkomst.

Højeste dagpengesats er 19.351 kr. pr. måned (2022).

Din sats beregnes, når du får dagpengeret, og kan kun ændres i forbindelse med genindplacering i dagpengesystemet og skift mellem heltids- og deltidsforsikring. Dog kan dimittender få genberegnet en sats efter 6 måneder, hvis der mindst foreligger 3 måneder med indkomst efter afsluttet uddannelse.

Læs mere her: Satser og ydelser

Du får dagpenge for op til 160,33/130 timer pr. måned

Dagpengene udbetales for en måned ad gangen. Fuldtidsforsikrede får udbetalt for 160,33 timer pr. måned, og deltidsforsikrede for 130 timer pr. måned - uanset hvor mange arbejdsdage, der er i den pågældende måned. 

To års dagpenge svarer for fuldtidsforsikrede til 3.848 timer, som kan forbruges inden for 3 år. For deltidsforsikrede svarer det til 3.120 timer.

Fleksibel genoptjening af dagpengeret

Når du får godkendt din dagpengeret, får du også tildelt en beskæftigelseskonto. Alle løntimer, du arbejder, registreres på beskæftigelseskontoen. Timerne på beskæftigelseskontoen kan du bruge til enten en hel ny dagpengeret – eller til at forlænge din eksisterende dagpengeret.

Du kan forlænge din normale 2-årige dagpengeret med op til 1 år, med de arbejdstimer du har haft under din ledighed og som står på din beskæftigelseskonto.

Du kan veksle arbejdstimer på beskæftigelseskontoen til dagpenge i forholdet 1 til 2 (1 arbejdstime giver 2 timer med ret til dagpenge).

Digital tæller viser dit forbrug af dagpengeret

Du har som ledig adgang til din digitale beskæftigelseskonto på Jobnet.dk, hvor du kan følge dit dagpengeforbrug og din opsparende dagpengeforlængelse. Barometeret advarer dig også, hvis du er tæt på at få en karensdag - eller hvis dit samlede forbrug af dagpenge er højt.

Her kan du følge med i

  • Dit dagpengeforbrug
  • Den forventede dato for udløb af din dagpengeret
  • Timerne på din beskæftigelseskonto
  • Timer du kan bruge på en helt ny dagpengeret på 2 år
  • Dit karensregnskab
  • Dit forbrug af uger med supplerende dagpenge
  • Uger, du kan forlænge din perioden med supplerende dagpenge

Vi kalder disse oplysninger for dine dagpengetællere. Tællerne bliver opdateret automatisk, så længe du er ledig og modtager dagpenge fra os. Du kan også selv bestille en opdatering, hvis du har en gyldig dagpengeindplacering. Også selv om du ikke aktuelt modtager dagpenge.

Supplerende dagpenge

Du kan få supplerende dagpenge i op til 30 uger inden for 104 uger. Men du vil ikke kunne få udbetalt dagpenge, hvis den månedlige udbetaling udgør mindre end 14,8 timer, hvis du er fuldtidsforsikret, og 12 timer, hvis du er deltidsforsikret.

Hvis du skal have supplerende dagpenge, skal du kunne tage et job med flere timer, og du må derfor ikke være bundet af et opsigelsesvarsel. Er du det, har du brug for en frigørelsesattest.

Automatisk opgradering til fuldtidsforsikring

Hvis du som deltidsforsikret arbejder mere end 390 timer inden for tre måneder, overflyttes du automatisk til fuldtidsforsikring. Automatikken virker ikke den anden vej. Hvis du vil overgå fra fuldtidsforsikring til deltidsforsikring, skal du kontakte BUPL-A. 

Det koster dagpenge, hvis du slet ikke arbejder

Hvis du ikke har haft mere end 148 timers arbejde i en fire måneders periode, mister du én dags dagpenge i din udbetaling. I lovgivningen hedder det en karensdag.

Desuden bliver din dagpengeperiode reduceret med 160,33 timer, hvis du har fået dagpenge i sammenlagt 4 år inden for de senest 8 år.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.