Selvstændig virksomhed på efterløn

Efterløn og selvstændig virksomhed

Du kan drive selvstændig virksomhed i begrænset omfang, samtidig med at du modtager efterløn. Det er dog vigtigt, at du altid søger tilladelse i A-kassen, inden du begynder arbejde, der kan have karakter af selvstændig virksomhed. Læs her om dine muligheder.

Har du – eller ønsker du at starte – egen virksomhed, har du flere muligheder. Du kan drive virksomheden som hhv:

  • Selvstændig virksomhed
  • Formueadministration 
  • Fritidsbeskæftigelse

Det er som udgangspunkt SKAT's definition, der bestemmer, hvilken type aktivitet der er tale om. Du har derfor indflydelse på aktivitetstypen alt efter, hvordan du vælger at selvangive og blive beskattet af indtægten fra aktiviteten. 

Selvstændig virksomhed

Har du et CVR- eller et SE-nr., og betaler du skat som selvstændig, vil a-kassen også betragte aktiviteten som drift af selvstændig virksomhed. 

Du er også selvstændig erhvervsdrivende, hvis du alene, eller sammen med nærmeste familie, ejer mindst 50 % af en virksomhed, eller hvis du arbejder i din ægtefælles virksomhed.

Der er 3 forskellige efterlønsordninger for personer, der ønsker at drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn. De to af ordningerne er kun for personer, der har drevet virksomheden på fuld tid forud for overgangen til efterløn. 

Er du i denne målgruppe, så kontakt os for mere information eller følge linket herunder til borger.dk.

Den tredje og mest benyttede ordning er at drive virksomheden som en bibeskæftigelse – i daglig tale kaldet 400-timers-ordningen. 

Ordningen indebærer:

  • Du må højst arbejde 400 timer om året i virksomheden 
  • Virksomhedens dækningsbidrag 1 må ikke overstige 89.976 kr. pr. regnskabsår (2024-tal). 
  • De timer du arbejder i virksomheden skal modregnes i efterlønnen. 

Det er en betingelse, at virksomhedens forretningsgrundlag er afgrænset på en måde, så indtægts- og timeloftet ikke kan blive overskredet. 

Det er ikke tilstrækkeligt, at du tilkendegiver at arbejde højst 400 timer om året. Der skal være ydre forhold der begrænser driften. 

Arbejdet i virksomheden kan tælle med til en skattefri præmie.

Formueforvaltning

Har du en selvstændig virksomhed, hvor du højst arbejder 5 timer om måneden, kan der være tale om formueforvaltning. 

Det kan typisk være, hvis du har indtægt fra udlejningsvirksomhed, aktiesalg eller anden erhvervsmæssig aktivitet, hvor dit personlige arbejde er minimalt. 

Bedriver du formueforvaltning, skal de højst 5 timer, du arbejder, ikke modregnes i din efterløn. Arbejdet kan ikke tælle med til skattefri præmie.

Fritidsbeskæftigelse

Hvis en erhvervsmæssig aktivitet hverken kan betragtes som lønarbejde, selvstændig virksomhed eller formueforvaltning, er der typisk tale om en fritidsbeskæftigelse. 

Det er som udgangspunkt et krav, at aktiviteten ikke er registeret med et CVR- eller et SE-nummer. Det er også et krav, at du ikke gør brug af de skatteregler, der findes for selvstændige erhvervsdrivende. 

Overstiger din omsætning 50.000 kr. om året, er aktiviteten som udgangspunkt momspligtig. Det begrænser, hvor meget du kan arbejde i fritidserhvervet.

Alle timer, du arbejder i et fritidserhverv, medfører fradrag i efterlønnen – og arbejdet kan ikke medgå til en skattefri præmie. 

Til gengæld er dokumentationskravene færre end til en tilladelse efter 400-timers-ordningen/selvstændig bibeskæftigelse. 

Særlige regler

Har du deltidslandbrug, en fredskov, egen vindmølle/solcelleanlæg eller biavl, gælder der særlige regler. Her kan du ofte vælge om aktiviteten er at betragte som fritidsbeskæftigelse eller selvstændig virksomhed – uanset om aktiviteten er registeret med CVR- eller SE-nr. 

Kontakt os for nærmere vejledning. 

Søg tilladelse i a-kassen

Driver du selvstændig virksomhed eller anden type af aktivitet, er det vigtigt du kontakter a-kassen i god tid, inden din overgang til efterløn. 

Så kan vi vurdere, om aktiviteten er forenelig med, at du modtager efterløn og give dig den nødvendige tilladelse eller godkendelse.  

Fandt du, hvad du søgte?

For at undgå spam, skal du godkende at du ikke er en robot.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.