Guide til ledige i BUPL-A

Er du ledig, så meld dig ledig på Jobnet.dk, opdater dit CV og søg mindst to job om ugen. Videoerne viser dig, hvad du skal gøre og hvor. Du får vejledning om dagpenge, dagpengeret, jobsøgning og joblog. Varigheden af videoerne er samlet set under 10 minutter.

BRUG BUPL OG BUPL-A

Det vigtigste som ledig er selvfølgelig, at du kommer i job. Det vil BUPL og BUPL-A gerne hjælpe dig med. Gør brug af de tilbud, der er. 

Step 1: Meld dig ledig på Jobnet.dk

Det første. du skal gøre som ledig er at melde dig ledig på Jobnet.dk. Det er helt afgørende for din dagpengeret, at du fortsætter med at være tilmeldt som ledig, så længe du selvfølgelig er det. Du tilkendegiver dermed over for arbejdsgivere, dit jobcenter og BUPL-A, at du er ledig og klar til at overtage et arbejde med et varsel på én enkelt dag. 

Du ansøger om dagpenge ved at udfylde en ledighedserklæring på Mit BUPL. Husk samtidig at søge om Lønsikring, hvis du er medlem af BUPL. Ansøgning om Lønsikring finder du på ledighedserklæringen.

Udfyld dit dagpengekort, når vi har behandlet din ledighedserklæring. Dagpengekortet er grundlaget for udbetaling af dine dagpenge. Her skal du gøre rede for, om du har haft arbejde, deltidsarbejde, selvstændig virksomhed, holdt ferie eller været syg i den periode, hvor du beder om dagpenge. Dit første dagpengekort er klar til at blive fyldt ud, når vi har behandlet din ledighedserklæring. Du skal derefter udfylde et dagpengekort i slutningen af hver måned for at få dagpenge.

Pengene er tilgængelige på din konto sidste bankdag i måneden, hvis du sender kortet rettidigt. Allersidste frist for at udfylde kortet er 1 måned og 10 dage efter udløb af den pågældende måned. Hvis du sender dagpengekortet ind senere, mister du retten til dagpenge for den pågældende måned

I den følgende video gennemgår vi, hvordan du melder dig ledig på Jobnet.dk, udfylder en ledighedserklæring på Mit BUPL samt finder en oversigt over, hvornår du får dagpenge. 

Varighed: 1 minut og 53 sekunder 

Step 2: Opret dit CV

For at bevare din dagpengeret skal du senest to uger efter, du har meldt dig ledig, oprette dit digitale CV på Jobnet.dk. Sørg for, at det er aktivt og søgbart.  

I videoen informerer vi dig om, hvad du skal ellers skal være opmærksom på i de første to uger som ledig for at bevare dagpengeretten. Herunder et møde med BUPL-A, hvor I skal planlægge en strategi for din jobsøgning. 

Varighed: 1 minut og 36 sekunder

Step 3: Søg mindst to job om ugen

Du skal søge mindst to job om ugen og registrere dem i din joblog på Jobnet.dk. Det er vigtigt, at du registrerer din jobsøgning i din joblog hver uge. Jobloggen er det redskab, du skal bruge til at registrere og dokumentere din jobsøgning. Husk, at de skal stå som søgt – ellers tæller de ikke med. Hvis du i en periode på en måned ikke har søgt og/eller registreret din jobsøgning, kan det koste dig hele tre ugers dagpenge. 

Har du et job på hånden – og er der mindre end seks uger til, du skal starte i fuldtidsarbejde, på barsel, efterløn eller pension, behøver du ikke længere søge job eller deltage i samtaler/aktivering.

Kontakt dit jobcenter eller BUPL-A, hvis du er omfattet af a-kasseforsøget. Hvis du altså har været ledig i kortere tid end tre måneder og er bosiddende i København, Frederiksberg, Aarhus, Slagelse, Kolding, Vejle eller Fredericia. 

I disse videoer vil vi informere dig om krav til din jobsøgning samt guide dig igennem jobloggen. Vi vil derudover informere dig om, hvordan du som medlem af BUPL-A kan få sparring og hjælp, når du skal søge arbejde.

Varighed: Henholdsvis 1 minut og 6 sekunder og 1 minut og 1 sekund

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.