Satser og ydelser

Ydelsessatser pr. 1. januar 2022 for dagpenge, efterløn og arbejdsgivers godtgørelsesdage.

Dagpenge Max kr. pr måned
Fuldtidsforsikrede 19.351,- 
Deltidsforsikrede 12.901,- 
Fultidsforsikrede dimittender med forsørgerpligt 15.868,-
Deltidsforsikrede dimittender med forsørgerpligt 10.579,- 
Fultidsforsikrede dimittender uden forsørgerpligt 13.836,- 
Deltidsforsikrede dimittender uden forsørgerpligt 9.224,- 

 

Efterløn - før evt. modregning pga. pension Max kr. pr måned
Fuldtidsforsikrede 91% 17.609,- 
Deltidsforsikrede 91% 11.740,- 
Fuldtidsforsikrede 100% 19.351,-
Deltidsforsikrede 100% 12.901,- 

 

Arbejdsgivers godtgørelse (G-dage) Max kr. pr måned
Hel godtgørelse 893,- 
Halv godtgørelse 447,- 
For medlemmer, der opfylder betingelserne for ret til efterløn for fuldtidsforsikrede: 1 præmieportion 13.933,-
For medlemmer, der ikke opfylder betingelserne for ret til efterløn for fuldtidsforsikrede: 1 præmieportion 9.289,- 
Selvstændig bibeskæftigelse i efterlønsperioden under 400 timers-ordningen: Dækningsbidrag 1  84.894,- 
Lempet fradrag i efterlønsperioden 41.164,- 
Bemærkning: Omregningssat pr time er 259,80 kr.   

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.