penge i stak

Arbejdsgivergodtgørelse

Din arbejdsgiver skal normalt betale for de første 2 dage, hvor du er ledig efter et arbejdsophør. De såkaldte g-dage. Betalingen for en g-dag svarer altid til højeste dagpengesats for en dag – og beløbet skal trækkes fra i dine dagpenge.

Ret til g-dage

For at have ret til g-dage, skal du have arbejdet i mindst 74 timer inden for de sidste 4 uger forud for dit arbejdsophør.

Din arbejdsgiver skal ikke betale g-dage, hvis du selv har sagt dit job op eller hvis du ikke er ledig på de 2 første dage efter arbejdsophøret. Fx hvis du holder ferie eller er syg i forlængelse af arbejdsophøret.

Normalt sender din arbejdsgiver en erklæring til dig, hvor du skal bekræfte at du har ret til g-dage.

G-dage, når du arbejder som tilkaldevikar

Mange pædagoger arbejder som tilkaldevikarer, mens de er ledige. Er du ikke fastansat, vil der være tale om et arbejdsophør, hver gang en arbejdsdag eller et vikariat slutter. I en sådan situation vil du løbende have ret til g-dage fra en arbejdsgiver.

Det er dog fortsat et krav, at du har arbejdet mindst 74 timer for samme arbejdsgiver inden for de sidste 4 uger. En arbejdsgiver kan desuden højst blive pålagt at betale 16 g-dage til dig pr. kalender år.

Får du ikke udbetalt de g-dage, som du har ret til fra din arbejdsgiver, kan BUPL-A hjælpe med at inddrive beløbet.

Fandt du, hvad du søgte?

For at undgå spam, skal du godkende at du ikke er en robot.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.