Pligter som ledig

Du har pligt til at søge arbejde og til at stå til rådighed for arbejdsmarkedet, når du er ledig dagpengemodtager.

Du skal melde dig som ledig dagpengemodtager

For at få dagpenge skal du på din første ledige dag tilmelde dig som ledig dagpengemodtager i dit lokale jobcenter - enten fysisk i din kommune eller på jobcentrenes hjemmeside Jobnet.dk. Vi anbefaler, at du enten printer en skriftlig kvittering for din tilmelding eller gemmer kvitteringen på mail.

Derudover skal du oprette dit CV under Min Side på Jobnet.dk. Dit CV skal være klar senest 2 uger efter, at du er blevet tilmeldt som ledig.

Endelig skal du opfylde en række minimumskrav for at have ret til dagpenge. Du skal:

 • have ophold og bopæl i Danmark
 • dagligt kunne modtage og tjekke din post fra BUPL-A og jobcenteret
 • kunne overtage arbejde med et varsel på en dag. Herunder job, som BUPL-A formidler til dig
 • kunne deltage i møder og aktivering med et varsel på en dag
 • være i stand til at arbejde 37 timer om ugen som fuldtidsforsikret og 30 timer om ugen som deltidsforsikret
 • aktivt søge job og joblogge hver uge

Du skal søge mindst 2 job hver uge og registrere dem i joblog

Det er vigtigt, at du som ledig aktivt søger job og på den måde medvirker til, at ledighedsperioden bliver så kort som mulig. Derfor skal du søge job på den måde, der hurtigst bringer dig i arbejde. De job, du søger, skal du løbende skrive i en joblog på jobnet.dk.

Husk, at jobsøgningen skal stå registreret som søgt eller afslag – ellers tæller den ikke. Hver måned skal du desuden vedhæfte mindst ét eksempel på en ansøgning, du har sendt.

Du skal søge job kontinuerligt. Det vil sige hver eneste uge. Og du skal søge på job, som du reelt kan få tilbudt, og som du vil kunne varetage. Din jobsøgning skal være seriøs – det vil sige, at det skal fremgå af dine ansøgninger, at du ønsker at få tilbudt jobbet. Du skal også søge job på den måde, som du har haft talt med BUPL-A om.

Du aftaler de individuelle krav, som der er til din jobsøgning, når du er til samtaler i BUPL-A. Kravene bliver aftalt ud fra din situation, uddannelse, erfaring og det lokale arbejdsmarked.

I krav til jobsøgning vil du få svar på følgende spørgsmål: 

 • Hvordan skal jeg søge job? 
 • Hvor mange job skal jeg søge pr. uge? 
 • Hvilke faglige områder skal jeg søge inden for? 
 • Hvilket geografisk område skal jeg søge inden for? 
 • Hvor mange ansøgninger skal jeg uploade til min joblog hver måned? 

Vi skal vurdere, om du opfylder aftalerne ud fra oplysningerne i din joblog. Det er derfor vigtigt, du ajourfører din joblog hver uge. Er der en hel måned, hvor du slet ikke har joblogget et eneste job, kan det koste dig 3 ugers dagpengeret.

Kontakt derfor BUPL-A, hvis du har brug for hjælp til at joblogge, søge job – eller finde stillinger, du kan søge på. Vores dygtige jobteam er altid klar til at hjælpe dig. 

 

Tip

Mange steder i landet er der efterhånden mangel på pædagoger. Brug siden BUPLjob til at finde opslåede stillinger. Du kan derudover se ledigheden i dit eget lokalområde på ledighedskortet hos BUPL-A.

BUPLjob

Du skal komme til møderne og overholde frister for booking

Mens du modtager dagpenge, skal du løbende til møder i BUPL-A og i jobcenteret. Det kalder man kontaktforløbet. Nogle møder bliver du indkaldt til. Andre skal du selv booke inden for en frist, som du bliver oplyst om. Booker du ikke selv, inden fristen udløber, bliver du automatisk afmeldt som ledig. Dermed mister du dagpenge, indtil du er gentilmeldt. 

Der er mødepligt til møderne – uanset om du selv har booket eller er blevet indkaldt. Det betyder, at det kan koste dagpenge, hvis du udebliver fra et møde. 

Sørg derfor for, at du ikke går glip af en aftale.

Fandt du, hvad du søgte?

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.