Ferie i Danmark

Ferie

Selv om du er ledig, kan du holde ferie. Og du kan få feriedagpenge imens. Men først skal du bruge eventuelle feriepenge, som du har til gode fra tidligere ansættelse.

Optjening af ferie

Ferie bliver optjent i et ferieår, der er på 12 måneder og løber fra 1. september til 31. august. Den optjente ferie kan du holde i en periode på 16 måneder, der løber fra 1. september til 31. december i det efterfølgende år.

Du optjener din ferie løbende – og den ferie, du har optjent i en måned, kan du allerede holde i efterfølgende måned.

For at få udbetalt feriedagpenge som ledig skal du først have afholdt al den ferie, som du har optjent med løn i et arbejdsforhold. Du skal også sende en ansøgning om feriedagpenge til BUPL-A. 

For at have ret til feriedagpenge skal du blandt andet:

  • have optjent ret til feriedagpenge
  • være lønmodtager – fx som fastansat eller vikar – eller ledig
  • være medlem af BUPL-A, mens du optjener feriedagpengeretten og får udbetalt feriedagpenge
  • som udgangspunkt have afholdt den ferie, du eventuelt har optjent hos en arbejdsgiver
  • opfylde betingelserne for at få arbejdsløshedsdagpenge i tilfælde af ledighed
  • have bopæl i Danmark eller i et andet EØS-land og være i Danmark, når ferien begynder.

Optjen ret til feriedagpenge

Du optjener ret til feriedagpenge, når du får udbetalt dagpenge, feriedagpenge og barselsdagpenge.

Får du udbetalt dagpenge/feriedagpenge for en hel måned (160,33/130 timer som hhv. fuldtids- og deltidsforsikret) – optjener du ret til 2,08 dage med feriedagpenge. 

Får du ikke udbetalt dagpenge for hele måneden, optjener du ret til feriedagpenge forholdsmæssigt.

Du kan højst optjene ret til 25 dage med feriedagpenge i et ferieår (1. september til 31. august).

Du kan holde ferie i ferieåret og 4 måneder frem (1. september til 31. december) året efter.

Særligt for nyuddannede

Som nyuddannet (ledig på dimittendsats) kan du højest optjene 1,81 dage med feriedagpenge pr. måned. Det svarer til, at du højest kan optjene 21,72 dage med feriedagpenge i et optjeningsår. 

Du skal også være opmærksom på, at du får feriedagpenge med din individuelle dagpengesats. 

Det betyder, at din feriedagpengesats kan blive sat med midt i din ferieperiode, hvis du ikke er forsørger og under din ferie når en ledighed på mere end 481 timer. 

Afklar, hvor du har du feriepenge til gode

Penge til ferien kan komme fire forskellige steder fra. Du skal bruge dem i nedenstående rækkefølge: 

Find derfor ud af, om du har feriepenge til gode - og i så fald hvorfra. 

  • Ferie med løn: Funktionærloven giver dig 2,08 dages ferie for hver måneds ansættelse i optjeningsåret. Din overenskomst giver dig typisk fem feriedage oveni.
  • Feriegodtgørelse fra en tidligere arbejdsgiver (Feriekort): Fratræder du et vikariat eller fast job, bliver ferien automatisk indberettet til Feriepengeinfo. Det er også her, du kan søge om at få pengene udbetalt.
  • Feriedagpenge fra BUPL-A: Ved BUPL-A kan du se, hvor mange dage med feriedagpenge, du har optjent, hvor mange dage, du har brugt, og hvor mange dage, du har tilbage. Her kan du også søge om at få udbetalt feriedagpengene. 

Dagpenge under ferielukning

Hvis du har været ansat på arbejdspladsen i hele det foregående ferieår, og arbejdspladsen holder kollektivt ferielukket på et tidspunkt, hvor du ikke har nok betalt ferie til alle de dage, der er lukket, skal din arbejdsgiver udbetale feriebetalingen på forskud. Arbejdsgiveren kan modregne i den efterfølgende optjening af betalt ferie.

Hvis du derimod er nyansat, kan der forekomme situationer, hvor du ikke har nok feriedage med løn til alle dage, hvor arbejdspladsen er lukket. Hvis du heller ikke har krav på løn i en sådan situation, kan du tale med din arbejdsgiver om at afholde feriedage på forskud. Din arbejdsgiver har dog ikke pligt til at udbetale ferie på forskud i en sådan situation.

Hvis du har været ledig forud for din ansættelse, kan du have optjent feriedagpenge fra a-kassen. Du kan søge a-kassen om at få disse feriedagpenge udbetalt på lukkedagene. Det er en betingelse for at få udbetalt feriedagpenge, at du har brugt alle feriedage, som du har optjent med løn fra tidligere arbejdsforhold.

Ansøg om feriedagpenge

Du kan ansøge om feriedagpenge 35 dage før, du ønsker at holde ferie. 

Hvis du er ledig, kan du få feriedagpenge, hvis BUPL-A har fået besked om din ferie senest på feriens første dag. Hvis du ansøger om ferie efter, at du er begyndt at holde ferie, kan du først få feriedagpenge fra den dag, vi modtager din ansøgning eller fra den dag, du har meldt ferie til dit jobcenter.

Du kan tidligst få udbetalt feriedagpenge en uge før ferien. Hvis du skal have feriedagpengene en uge før ferien, skal BUPL-A have din ansøgning en måned før din ferie begynder.

Det er meget vigtigt, at du på ansøgningen om feriedagpenge fortæller os antallet af feriedage, du har optjent hos en arbejdsgiver. 

Hvis du er lønmodtager, kan du søge om feriedagpenge med tilbagevirkende kraft. Du skal dog senest søge den 31. januar i det efterfølgende ferieår.

OBS!

Husk, at dit jobcenter skal have besked om ferien senest 14 dage før, du holder ferie. Ellers kan det have konsekvenser for din ret til dagpenge og feriedagpenge. 

Fandt du, hvad du søgte?

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.