Særlig indsats for ledige i forsøgskommuner

BUPL-A er udvalgt til at deltage i et a-kasseforsøg i 7 kommuner. Den såkaldte forsøgsordning løber i perioden 1. januar 2020 til 31. december 2023.

De 7 kommuner er:

 • København
 • Frederiksberg
 • Slagelse
 • Århus
 • Vejle
 • Fredericia
 • Kolding

Bliver du opsagt eller ledig – og bor du i en af de 7 kommuner – bliver du omfattet af forsøget. Det giver dig unikke fordele og en hurtig vej tilbage i job.

Se film om ordningen:

Hvad betyder forsøgsordningen for dig?

Dagpengemodtagere skal normalt både til samtaler i a-kassen og i jobcenteret de første 6 måneder af et ledighedsforløb. Det kalder man for kontaktforløbet.

Bliver du omfattet af forsøgsordningen, skal du kun til samtaler i BUPL-A i de første 3 måneder, du får dagpenge. I forsøgsperioden overtaget vi en del af de opgaver, der normalt ligger i jobcenteret. Derfor slipper du for at skulle til samtaler to forskellige steder. De samtaler, du skal til i BUPL-A, bliver med din egen personlige jobvejleder – og samtalerne kommer til at foregå én til én. Du slipper dermed for stormøder, sådan som det ofte sker på jobcenteret.

Du bliver omfattet af forsøgsordningen, når du bor i en af forsøgskommunerne og bliver nyledig eller genoptjener ny dagpengeret i forsøgsperioden 1. januar 2020 til 31. december 2023.

Formålet med forsøget er at hjælpe dig hurtigere i job, give dig en mere håndholdt indsats og sikre dig den bedste hjælp med din jobsøgning. Er du ledig mere end 3 måneder, slutter forsøgsperioden i BUPL-A. Herefter skal du begynde også at gå til samtaler i jobcenteret.

Hvis du er opsagt

 

Bor du i en af forsøgskommunerne og bliver du opsagt, kan du også komme med i forsøget. Læs afsnittet om opsagte her.

Kontaktforløbet i forsøgsperioden

 • I de 3 måneder, hvor vi har kontaktforløbet, skal du til 5 obligatoriske samtaler:
 • En CV-samtale som vi skal holde med dig senest 2 uger efter du meldte dig ledig på jobnet.dk
 • En rådighedssamtale efter du har været ledig i 7 uger
 • En fællessamtale hvor også jobcenteret deltager, efter du har været ledig mellem 9 og 11 uger.
 • Derudover skal vi også holde 2 jobsamtaler med dig i løbet af de 3 måneder, vi varetager kontaktforløbet.

Nogle af samtalerne slår vi sammen, så det reelt kun er 3 obligatoriske samtaler alle skal deltage i.

CV-samtalen og jobsamtalen efter 2 ugers ledighed

CV-samtalen slår vi sammen med den en jobsamtale. Under denne samtale skal vi sammen godkende dit CV på jobnet.dk. Vi skal også udarbejde din egne ”Min Plan”, der er et elektronisk dokument, hvor vi bl.a. aftaler dit jobmål, hvordan du bedst søger job og hvilke tilbud du evt. har brug for.

Rådigheds- og jobsamtalen

 

Rådighedssamtalen slår vi sammen med den anden jobsamtale. Ved denne samtale skal vi tale om, hvordan det er gået med din jobsøgning, og om de aftaler vi indgik i ”Min Plan”.  Skal justeres?  Og har du evt. brug for tilbud, fx praktik eller uddannelse for at lande det rigtige job.

Fællessamtalen

Efter ca. 11 ugers ledighed skal du til en fællessamtale. En fællessamtale er en samtale hvor både du, BUPL-A og jobcenteret i din kommune deltager. Fællessamtalen ligger lige inden forsøgsperioden i BUPL-A slutter. Samtalen handler blandt andet om indsatsen i de første 3 måneder – så jobcenteret kan tage over og videreføre de aftaler, du har indgået med os.

Vi vil gerne tilbyde dig flere samtaler

Måske er du i en situation, hvor du er lidt længere væk fra arbejdsmarkedet eller har brug for en ekstra hånd for at finde dit næste job. Er det tilfældet, vil vi gerne tilbyde dig en ekstra håndholdt indsats og tilbyde dig flere samtaler. Gerne hver 14. dag. Det ved vi nemlig af erfaring virker og giver resultat.

Du skal udfylde et skema, der afklarer din profil inden CV- og Jobsamtalen (profilafklaringsværktøj)

Vi vil gerne give dig det rigtige samtaleforløb fra starten. Derfor skal du udfylde et spørgeskema med 10 spørgsmål inden job- og CV-samtalen. Vi bruger et profilafklaringsværktøj, der er udviklet af beskæftigelsesministeriet. På baggrund af dine svar og din beskæftigelseshistorik udregner værktøjet om din vej tilbage i job statistisk set vil være kort eller lidt længere.

Ved CV-samtaler aftaler du med din karriererådgiver, om det er nok med de obligatoriske 3 samtaler – eller om I skal ses oftere.

Det er frivilligt, om du vil svare på de 10 spørgsmål. Men det håber vi, at du vil. Resultatet fra profilafklaringen vil aldrig komme til at stå alene. Vores udgangspunkt vil altid være dig og din personlige situation. Men det er en vigtig del af forsøget at vi får erfaring med at bruge beskæftigelsesministeriet værktøj. Det håber vi, du vil hjælpe med.

Hvis du har andre problemer end ledighed

Måske er du er i en situation, hvor du har andre udfordringer end ledighed. Det kan fx være, hvis du ikke længere kan arbejde som pædagog eller har et handicap. I så fald har du måske brug for skånehensyn i forhold til visse job. I den situation kan det tænkes, at du er bedre hjulpet i jobcenteret, hvis kommunen har tilbud, der er rettet mod din situation. Er det tilfældet, kan det være bedre for dig ikke at være med i forsøget. I stedet kan du indgå i et sædvanligt kontaktforløb med jobcenteret.

Ovenstående aftaler du og din jobvejleder fra a-kassen som udgangspunkt ved CV- og jobsamtalen. Men du kan også forlade forsøgsordningen på et senere tidspunkt, hvis du ombestemmer dig.

Er du under 25 år og uden en erhvervsuddannelse?

Er du under 25 år, uden erhvervsuddannelse og uden børn, så er du i målgruppen for et uddannelsespålæg. Det betyder, at jobcenteret om muligt skal visitere dig til en ordinær uddannelse.  Også i det tilfælde skal du udgå af forsøget og i stedet have et sædvanligt kontaktforløb i jobcenteret.

Indsatsen i forsøgsperioden

Hele formålet med forsøget er, at du skal komme hurtigere i job. I BUPL-A kender arbejdsmarkedet og institutionerne i kommunen. Når vi står for hele kontaktforløbet, kommer vi også til at kende dig bedre.

Vi har kontakt med institutionerne og kender arbejdspladserne og lederne. Derfor får vi hver dag besked om ledige stillinger. Vores indsats vil derfor især være at formilde det rigtige job til dig.

Men vi har derudover en række andre tilbud.

 • du kan få en mentor
 • vi har jobcafeer
 • du har adgang til coaching samtaler
 • vi har stress rådgivning
 • vi samarbejder med andre a-kasser om formidling af job på tværs.

Vores jobvejleder er certificerede coaches og beskæftigelsesvejledere – og mange har selv en pædagogisk baggrund.  Vi kan derfor hjælpe med at finde det helt rigtige match til dig. Og vi kan sikre dig de tilbud, der skal til, for at du kommer godt videre.

Kontakten med Jobcenteret i kommunen i forsøgsperioden

Du har også mulighed for at komme i 4 ugers virksomhedspraktik, få et kursus eller måske bliver ansat i en virksomhed med løntilskud. Det kalder man for aktiveringstilbud, og de kan kun bevilges af jobcenteret i din kommune. Skal du have et tilbud om aktivering, skal det derfor søges i jobcenteret – også i forsøgsperioden, hvor BUPL-A står for kontaktforløbet.

Jobcenteret kan også kontakte dig, hvis de finder et ordinært job, de gerne vil formidle til dig.

Derudover må jobcenteret som udgangspunkt ikke kontakte dig i forsøgsperioden.

Ferie i forsøgsperioden

I forsøgsperioden er det BUPL-A, der skal godkende, at du holder ferie. Vi skal nemlig sikre os, at din ferie ikke kommer til at ligge på dage, hvor du ellers skulle til en samtale eller deltage i aktivering. Derfor skal du som udgangspunkt melde ferie med et varsel på 14 dage. Du kan søge/registre ferie på jobnet.dk, hvis det sker med 14 dages varsel.

Vi kan godt godkende ferie, selv om varslet ikke er overholdt. Men i så fald kan du ikke søge om det via jobnet.dk. I stedet skal du sende en besked til os eller ringe til os.

Sygdom i forsøgsperioden

I forsøgsperioden skal du melde sygdom til BUPL-A. Du skal melde sygdom, samme dag du bliver syg. Det gør du ved at melde dig syg på jobnet.dk.

 

Mindre intensiv indsats

Er der højest 6 uger til du skal:

 • Starte i ordinært arbejde på fuld tid
 • På barsel
 • På efterløn
 • På folkepension

…så kan du blive fritaget for at søge job, deltage i kontaktforløbet og deltage i aktivering. Det kalder man at du bliver omfattet af mindre intensiv indsats. I forsøgsperioden skal du søge BUPL-A om at blive omfattet af mindre intensiv indsats  – og du skal dokumentere, at du enten skal på efterløn, barsel eller starte i job.

Når forsøgsperioden slutter

Efter 3 måneder står BUPL-A ikke længere for kontaktforløbet. Herefter skal du begynde også at gå til samtaler med jobcenteret. Dagpenge bliver udbetalt i timer. Er du ledig i en hel måned, får du udbetalt 160,33 dagpengetimer. Helt præcist slutter kontaktforløbet ved udgangen af den måned, hvor du opnår et dagpengeforbrug på 410 dagpengetimer, hvis du er fuldtidsforsikret. Er du deltidsforsikret, er det ved udgangen af den måned, du opnår et dagpengeforbrug på 333 dagpengetimer.

De 3 måneder bliver altså ikke opgjort i tid – men i de dagpengetimer du har fået udbetalt.

Samtaler i jobcenteret, når forsøget slutter

Jobcenteret skal holde endnu 2 jobsamtaler med dig og en ekstra fællessamtale inden for de første 6 måneder, du får dagpenge. Vi skal holde en såkaldt rådighedssamtale med dig, senest når du har været ledig i 6 måneder. Er du ledig længere og når 16 måneders ledighed, skal du til endnu en fællessamtale.

De jobsamtaler, som du skal deltage i på jobcenteret, skal du selv booke tid til på jobnet.dk inden for den frist, som jobcenteret skriver til dig om. Du har mulighed for at ombooke tider – men hvis du ikke booker en tid inden for fristen, bliver du afmeldt som ledig på jobnet.dk. Det kan betyde, at du mister dagpengeret.

Forsøget kan slutte før du har været ledig i 3 måneder

Hvis du i forsøgsperioden flytter til en kommune, der ikke er med i forsøget, eller skifter a-kasse, skal du udgå af forsøget med det samme. Det betyder, at du herefter skal deltage i det sædvanlige kontaktforløbet i jobcenteret. Jobcenteret skal holde de samtaler med dig, som a-kassen ikke nåede at holde i forsøgsperioden.

Jobcenteret skal sikre, at du mindst kommer til 4 jobsamtaler og 2 fællessamtaler i de første 6 måneder du er ledig.

Hvis du er opsagt og stadig får løn fra din arbejdsgiver

Normalt må a-kassen kun yde indsats til medlemmer, der er ledige og får dagpenge. Med forsøgsordningen får vi som noget helt særligt lov til også at hjælpe medlemmer, der er i en opsigelsesperiode.

Bliver du opsagt og bor du i en af de 7 forsøgskommuner, kan du derfor få hjælp fra os allerede i opsigelsesperioden.

Der er mange gode grunde til at tage imod dette tilbud. For det er ofte overvældende at skulle igennem en opsigelse. Der er mange følelser og meget usikkerhed i spil. Ofte er det sygdom eller et opslidende forløb, der er ført til arbejdsophøret. Det kan være rigtig svært at stå alene i den situation – og skulle ny orientere sig på arbejdsmarkedet.

I den situation står vi klar til at hjælpe, og vi har en vifte af tilbud, som skal forhindre du bliver ledig og kommer på dagpenge.

Du skal selv tilmelde dig forsøgsordningen ved at udfylde formularen på denne side om støtte i opsigelsesperioden.
 

Fandt du, hvad du søgte?

For at undgå spam, skal du godkende at du ikke er en robot.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.