Fortrydelsesordningen

Fortrydelsesordningen er for dig, der tidligere har valgt efterlønnen fra og derfor ikke kan få efterløn efter den almindelige efterlønsordning. For at gøre brug af ordningen, skal du opfylde en række betingelser, der blandt andet handler om din alder.

OBS

Du skal være født efter 1. juli 1960 og have nået at indbetale efterlønsbidrag i 15 år inden efterlønsalderen. 

Hvad betyder fortrydelsesordningen for din udbetaling af efterløn?

Hvis du er på fortrydelsesordningen, får du mindre udbetalt i efterløn, end hvis du havde været på den almindelige efterlønsordning. 

Din udbetaling bliver sat ned i forhold til det antal år og måneder, du ikke har betalt bidrag i forhold til den almindelige efterlønsordning. For hvert hele år, du mangler at betale ind til efterlønnen, bliver din sats sat ned med 2 procent og 0,17 procent for hver hele måned. 

Beløbet bliver fratrukket den efterlønssats, du får beregnet, når du går på efterløn. 

Hvad betyder fortrydelsesordningen for din skattefrie præmie?

Du kan godt optjene skattefrie præmier, selvom du er på fortrydelsesordningen. Men hver præmieudbetaling vil blive nedsat med 4 procent for hvert hele år, du mangler at betale ind til efterløn i forhold til den almindelige efterlønsordning og 0,33 procent for hver hele måned. 

Her kan du se, om du opfylder betingelserne for fortrydelsesordningen: 

 

Aldersgruppe Betingelser for at tilmelde sig fortrydelsesordningen
Født før 1. juli 1960 Du kan ikke tilmelde dig fortrydelsesordningen 
Født mellem 1. juli 1960 og 31. december 1972

Du skal have været medlem af A-kassen uafbrudt siden 1. januar 1997 

Du skal have været tilmeldt og betalt efterlønsbidrag i mindst 15 år før din efterlønsalder

Født 1. januar 1973 eller senere

Du skal have været med i A-kassen uafbrudt, siden du fyldte 24 år 

Du skal have været tilmeldt og betalt efterlønsbidrag i mindst 15 år før din efterlønsalder

 

Hvad skal du være opmærksom på?

For dig, der er født i perioden 1. juli 1963 til 31. december 1970 og som tidligere har været tilmeldt efterlønsordningen, gælder der særlige regler. Du kan tidligst tilmelde dig fortrydelsesordningen, når der er gået 2 år fra den dato, hvor A-kassen modtog dit skriftlige fravalg. 

Hvis du i 2012 har valgt at få dit efterlønsbidrag udbetalt skattefrit, eller hvis du vælger at få dit efterlønsbidrag udbetalt skattefrit i 2022, har du ikke mulighed for at tilmelde dig fortrydelsesordningen, selv om du opfylder betingelserne. 

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.