Udbetaling af dagpenge

BUPL-A udbetaler dine dagpenge til din NemKonto sidste bankdag i måneden på baggrund af de oplysninger, du har givet os på dit dagpengekort.

Din indkomst afgør din dagpengeret

For at have ret til dagpenge skal du opfylde et arbejdskrav – enten i indkomst eller i løntimer.

Er det første gang du skal have udbetalt dagpenge – eller er din dagpengeret udløbet – skal du opfylde arbejdskravet i indkomst. Det kalder man for indkomstkravet. 

Du opfylder indkomstkravet, når du har haft en indkomst på 246.924 kr. (2022-niveau) inden for de seneste 3 år, før du meldte dig ledig. Der kan højst medtages 20.577 kr. pr. måned (2022-niveau), og du kan derfor ikke optjene ret til dagpenge på kortere tid end 12 måneder.

Så længe din dagpengeret endnu ikke er udløbet, eller der fortsat er timer på din beskæftigelseskonto, genoptjener du ret til en ny dagpengeperiode på baggrund af løntimer. Det kalder man beskæftigelseskravet. Du opfylder beskæftigelseskrav når du har haft 1924 nye arbejdstimer inden for 3 år.  

Dagpenge efter fradrag for arbejde m.v.

Du får dagpenge for 160,33 timer i måneden, hvis du er fuldtidsforsikret. Herfra skal der ske fradrag for arbejde, indtægter og dage hvor du ikke har haft ret til dagpenge. Det vil sige fratrukket de timer, hvor du har haft arbejde, været syg, holdt ferie eller af andre grunde ikke har været tilmeldt som ledig og stået til rådighed. Bemærk, at du ikke kan få udbetalt dagpengene, hvis de udgør mindre end 14,8 timers dagpenge som fuldtidssikret eller 12 timers dagpenge som deltidsforsikret.

De arbejdstimer m.v., du har haft i månedens løb, bliver altså modregnet i dine dagpenge, men så får du suppleret op med dagpenge til en hel måned. Derfor hedder det supplerende dagpenge. Supplerende dagpenge er knyttet til det faktum, at du har arbejde ved siden af dagpengene. 

Hvis dine arbejdstimer stammer fra andet og mere end løse timer og tilkaldevagter, er det vigtigt, at du kender de særlige regler, der gælder for supplerende dagpenge.

Dagpengekort

Du skal udfyldte og sende dit dagpengekort tidligst 5 hverdage før den sidste bankdag i måneden.

Er du lige blevet ledig, skal vi behandle din ledighedserklæring, før der ligger et dagpengekort til dig. Når din ledighedserklæring er behandlet, får du brev fra os på Mit BUPL. 

På dagpengekortet skal du oplyse, om du har haft arbejdstimer, ferie, sygdom eller andre former for indtægter i den indeværende måned.

  • På første side får du tre simple spørgsmål, der skal afklare, om du overhovedet har noget, der skal skrives på dagpengekortet. Kan du svare nej til alle spørgsmål, kommer du forbi selve dagpengekortet og direkte frem til godkendelsen, hvor du på tro og love bekræfter, at dine afgivne oplysninger er rigtige.
  • Hvis du har haft arbejdstimer, ferie, sygdom eller andre former for indtægter i den indeværende måned og derfor ikke kan svare nej til alle tre spørgsmål, kommer du videre til selve dagpengekortet, som du skal udfylde. De dage, der mangler frem til og med den sidste i måneden, skal du skønne, så godt du kan..
  • Frist for at udfylde kortet er 1 måned og 10 dage efter udløb af den pågældende måned. 

Dine dagpenge udbetales a-conto

Sidste bankdag i måneden udbetaler vi dagpengene på baggrund af dit dagpengekort, hvis vi har modtager kortet senest 2 hverdage før sidste bankdag. Hvis dine oplysninger på dagpengekortet ikke matcher oplysningerne i det såkaldte indkomstregister, foretager vi en efterregulering, efter du er blevet hørt.

Vi sender en udbetalingsmeddelelse til dig, når pengene er på vej. Her kan du se, hvordan dine dagpenge er beregnet.

Eftersom du udfylder dit dagpengekort nogle få dage før månedens udløb, kan der være oplysninger, du skal rette på dit dagpengekort. Hvis du har ændringer, bedes du rette ydelseskortet ved at genåbne det, lave dine rettelser og derefter gemme og sende igen. 

OBS

Når du retter dit dagpengekort, går det til manuel behandling hos en sagsbehandler. Derfor vil vi bede dig om kun at genfremsende dit dagpengekort, hvis du har reelle ændringer til det dagpengekort, du allerede har sendt. 

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.