udregning af dagpengesats

Sammenlægningsreglen

Hvis du har haft arbejde, efter du blev færdig med din uddannelse, kan vælge at få dagpenge på baggrund af en kombination af løntimer og din uddannelse (sammenlægningsreglen).

Bliv indplaceret som lønmodtager

For at være berettiget til dagpenge som lønmodtager, skal du opfylde et indkomstkrav eller et beskæftigelseskrav. (Læs mere på siden ”Om dagpenge”)

Det kan du under normale omstændigheder ikke, når du lige har færdiggjort en uddannelse.

Derfor har du som nyuddannet mulighed for at bruge den såkaldte sammenlægningsregel, som betyder, at du kan lægge måneder med uddannelse sammen med måneder med arbejde. 

På den måde bliver du dagpengeberettiget som lønmodtager og kan få beregnet en anden dagpengesats end den, der gælder for dimittender.

Så meget tæller månederne

Helt konkret vil en måned med uddannelse kunne sidestilles med 21.194/14.129 kr. (hhv. fuldtids- og deltidsforsikrede), hvis du skal opfylde et indkomstkrav, og 160,33/130 løntimer, hvis du skal opfylde et beskæftigelseskrav. 

Betingelser, du skal opfylde

For at kunne gøre brug af sammenlægningsreglen skal følgende betingelser alle være opfyldt:

  • Du skal have bestået en uddannelse, der giver dig ret til dagpenge som dimittend.
  • De måneder med uddannelse, der skal medregnes, skal ligge i en periode, hvor du har været medlem af a-kassen
  • Du skal have udført arbejde efter endt uddannelse.
  • Dit lønarbejde skal være indberettet, før a-kassen kan beregne dine dagpenge.
  • Du må ikke efter endt uddannelse have modtaget dagpenge som dimittend.

Det betyder reglen for dig

Gør du brug af sammenlægningsreglen, kan du ikke få den faste dagpengesats for nyuddannede. 

I stedet beregner vi din dagpengesats på baggrund af de 12 bedste måneder med indtægt fra beskæftigelse, du har haft, mens du har været medlem af en a-kasse indenfor de seneste 24 måneder. Her tæller uddannelsen ikke med som en indtægt.

Hvis din løn fra beskæftigelse ellers har været høj nok, får du derfor mulighed for at få beregnet en højere dagpengesats end den faste sats for dimittender.

Samtidig bliver du indplaceret som lønmodtager og har dagpengeret i 2 år (i modsætning til 1 år som dimittend).

Desuden vil din dagpengesats ikke blive sat ned efter 3 måneders ledighed, som den bliver det for dimittender uden forsørgepligt.

OBS!

Hvis du vælger at bruge sammenlægningsreglen og få beregnet en dagpengesats som lønmodtager, låser du din dagpengesats fast i hele ledighedsperioden. Du vil ikke kunne få beregnet en ny sats, før du engang skal genindplaceres.

Genberegning af dagpengesats

Hvis du vælger dimittendsatsen som ledig, kan du seks måneder efter endt uddannelse få genberegnet din dagpengesats. 

Det kræver, at du har haft 3 måneders arbejde.

Når vi beregner en ny sats til dig, bruger vi kun den indtægt, du har haft efter dimittering. 

Fandt du, hvad du søgte?

For at undgå spam, skal du godkende at du ikke er en robot.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.