Ophør af dagpenge

Dagpengeretten udløber efter 2 år, hvis du har været ledig uafbrudt. Men hvis du løbende har haft arbejde, kan du enten fleksibelt forlænge retten til dagpenge eller genoptjene helt ny ret.

Hvis du er tæt på at kunne gå på efterløn, er der mulighed for at komme i seniorjob. Du skal have opbrugt dine muligheder for dagpengeforlængelse, før du kan komme i seniorjob.

Fleksibel genoptjening

Hvis du løbende har haft perioder med arbejde, kan du gøre brug af fleksibel genoptjening af ny dagpengeret. Bemærk, at arbejdstimer fra fx løntilskud og jobrotation ikke tæller med.

Du har mulighed for at få forlænget din ret til dagpenge i op til 1 år inden for 18 måneder. Det foregår ved, at timerne - du har arbejdet, mens du var ledig - bliver sat ind på en såkaldt beskæftigelseskonto. For hver 1 time, du har arbejdet, kan du forlænge din dagpengeret med 2 timer.

Dine timer på beskæftigelseskontoen kan du vælge at bruge på 2 forskellige måder.

  • Du kan gemme dine timer til en helt ny dagpengeret, som giver dig en ny dagpengeperiode på 2 år inden for 3 år. Hertil skal du bruge i alt 1.924 timer, eksklusiv ferie, inden for de seneste 3 år.

Eller 

  • Du kan vælge at få forlænget dagpenge i op til 1 år indenfor 18 måneder. Valget om forlængelsen af din dagpengeret, kan kun ske, når din almindelige dagpengeret er udløbet. Det gør du ved at indsende dit dagpengekort for den udbetalingsperiode, som du ønsker forlænget. Når du bruger af den forlængede dagpengeret, nedskrives din beskæftigelseskonto. 

OBS!

Fuldtidsforsikrede skal tilbydes fuldtidsjob, og deltidsforsikrede skal tilbydes deltidsjob. Løn- og arbejdsvilkår skal være overenskomstmæssige eller sædvanligt gældende for tilsvarende arbejde. Kommunen får tilskud til din løn fra staten. Derfor kan arbejdet ikke tælle med til en ny dagpengeret. Kommunen bestemmer seniorjobbets indhold under hensyn til dine kvalifikationer og interesser og i samarbejde med dig og en af de ansatte i kommunen.

Kontanthjælp

Hvis din dagpengeretten er opbrugt, er du som ledig henvist til andre former for forsørgelse. I yderste konsekvens kontanthjælp eller ingenting afhængigt af ens personlige forhold og/eller ægtefælles eller samlevers forhold. Henvend dig til kommunen om kontanthjælp.

Folkepension

Hvis du er tæt på at nå din folkepensionsalder, skal du huske at søge om folkepension senest ved udgangen af den måned, hvor du når din folkepensionsalder. Hvis du søger senere, kan du kun i visse tilfælde få udbetalt folkepension og ældrecheck med tilbagevirkende kraft. Vær opmærksom på, at nogle af de ydelser, du kan søge om som folkepensionist, ikke kan udbetales med tilbagevirkende kraft, 

Særligt seniormedlemskab

Tidligere blev man automatisk meldt ud af BUPL-A, når man nåede folkepensionsalderen. I BUPL-A er seniormedlemsskab gratis. Kontakt medlemsafdelingen for at få et seniormedlemsskab. 

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.