Du kan naturligvis holde ferie i en periode, hvor du er ledig. Du optjener også feriedagpenge af de dagpenge, som BUPL-A udbetaler til dig. Du kan højst optjene til 25 dage med feriedagpenge i et ferieår.

Ferie – enten med løn eller feriedagpenge – bliver optjent i et ferieår, der er på 12 måneder og løber fra 1. september til 31. august. De optjente ferierettigheder kan du gøre brug af i en periode på 16 måneder, der løber fra 1. september til 31. december i det efterfølgende år.

Du optjener dine feriedagpenge løbende – og den ferie, du har optjent i en måned, kan du allerede holde i efterfølgende måned.

For at få udbetalt feriedagpenge skal du først have afholdt al den ferie, som du har optjent med løn i et arbejdsforhold. Du skal også sende en ansøgning om feriedagpenge til BUPL-A. 

For at have ret til feriedagpenge skal du blandt andet:

 • have optjent ret til feriedagpenge
 • være lønmodtager – fx som fastansat eller vikar – eller ledig
 • være medlem af BUPL-A, mens du optjener feriedagpengeretten og får udbetalt feriedagpenge
 • som udgangspunkt have afholdt den ferie, du eventuelt har optjent hos en arbejdsgiver
 • opfylde betingelserne for at få arbejdsløshedsdagpenge i tilfælde af ledighed
 • have bopæl i Danmark eller i et andet EØS-land og være i Danmark, når ferien begynder.

Optjen ret til feriedagpenge

Du optjener ret til feriedagpenge på baggrund af udbetaling af dagpenge, feriedagpenge og barselsdagpenge.

Du optjener 2,08 dage med feriedagpenge hver måned, hvis du får udbetalt fulde dagpenge som fuldtidsforsikret eller deltidsforsikret. Du kan højst optjene ret til 25 dage med feriedagpenge i et ferieår (1. september til 31. august).

Du kan holde ferie i ferieåret og 4 måneder frem (1. september til 31. december) året efter.

Får du udbetalt dagpenge/feriedagpenge for en hel måned – det vil sige 160,33 timer som fuldtidsforsikret – optjener du ret til 2,08 dage med feriedagpenge. Er du deltidsforsikret svare udbetaling for en hel måned til 130 timer.

Får du ikke udbetalt dagpenge for hele måneden, optjener du ret til feriedagpenge forholdsmæssigt.

Får du som nyuddannet udbetalt dagpenge med satsen for dimittender uden forsørgerpligt, kan du højest optjene 1,81 dage med feriedagpenge pr. måned. Det svarer til, at du højest kan optjene 21,72 dage med feriedagpenge i et optjeningsår. Til gengæld får du udbetalt feriedagpengene med en højere sats, der svarer til 82 % af højeste dagpengesats. 

Afklar, hvor du har du feriepenge til gode

Penge til ferien kan komme fire forskellige steder fra. Du skal bruge dem i nedenstående rækkefølge - det siger reglerne. 

Find derfor ud af, om du har feriepenge til gode - og i så fald hvorfra. 

 • Ferie med løn: Funktionærloven giver dig 2,08 dages ferie for hver måneds ansættelse i optjeningsåret. Din overenskomst giver dig typisk fem feriedage oveni.

 • Feriegodtgørelse fra en tidligere arbejdsgiver (Feriekort): Fratræder du et vikariat eller fast job, bliver ferien automatisk indberettet til Feriepengeinfo. Det er også her, du kan søge om at få pengene udbetalt.

 • Feriedagpenge fra BUPL-A: Ved BUPL-A kan du se, hvor mange dage med feriedagpenge, du har optjent, hvor mange dage, du har brugt, og hvor mange dage, du har tilbage. Her kan du også søge om at få udbetalt feriedagpengene. 

 • Hvis du har været ansat på arbejdspladsen i hele det foregående ferieår, og arbejdspladsen holder kollektivt ferielukket på et tidspunkt, hvor du ikke har optjent betalt ferie til alle de dage, der er lukket, skal din arbejdsgiver udbetale feriebetalingen på forskud. Arbejdsgiveren kan modregne i den efterfølgende optjening af betalt ferie.

  Hvis du har været ansat på arbejdspladsen hele det forgange ferieår, vil du derfor altid have ret til betaling fra din arbejdsgiver under en periode med kollektiv ferielukning.

  Hvis du derimod er nyansat, kan der forekomme situationer, hvor du ikke har nok feriedage med løn til alle dage, hvor arbejdspladsen er lukket. Hvis du heller ikke har krav på løn i en sådan situation, kan du tale med din arbejdsgiver om at afholde feriedage på forskud. Din arbejdsgiver har dog ikke pligt til at udbetale ferie på forskud i en sådan situation.

  Hvis du har været ledig forud for din ansættelse, kan du have optjent feriedagpenge fra a-kassen. Du kan søge a-kassen om at få disse feriedagpenge udbetalt på lukkedagene. Det er en betingelse for at få udbetalt feriedagpenge, at du har brugt alle feriedage, som du har optjent med løn fra arbejdsforhold.

Se, hvor mange dage med feriedagpenge, du har

Inden, du ansøger om feriedagpenge, er det en god idé at tjekke Ferieregnskab – Ny ferielov på selvbetjeningen på BUPL-A. Her kan du følge med i, hvad du har optjent af dage med feriedagpenge . 

Ansøg om feriedagpenge

Du kan ansøge om feriedagpenge 35 dage før, du ønsker at holde ferie. 

Hvis du er ledig, kan du få feriedagpenge, hvis BUPL-A har fået besked om din ferie senest på feriens første dag. Hvis du ansøger om ferie efter, at du er begyndt at holde ferie, kan du først få feriedagpenge fra den dag, vi modtager din ansøgning eller fra den dag, du har meldt ferie til dit jobcenter.

Du kan tidligst få udbetalt feriedagpenge en uge før ferien. Hvis du skal have feriedagpengene en uge før ferien, skal BUPL-A have din ansøgning en måned før din ferie begynder.

Hvis du er lønmodtager, skal du søge om feriedagpenge senest den 31. januar i det efterfølgende ferieår.

OBS!

Husk, dit jobcenter skal have besked om ferien senest 14 dage, før du holder ferie. Ellers kan det have konsekvenser for din ret til dagpenge og feriedagpenge. 

Afhold ferie

Du kan først få udbetalt feriedagpenge fra a-kassen, når har afholdt de feriedage med løn, som du eventuelt har optjent hos en arbejdsgiver. Du skal have afholdt optjent ferie med løn i det indeværende ferieår og eventuelt overført ferie fra et tidligere ferieår, før BUPL-A må udbetale feriedagpenge til dig.

Derfor er det meget vigtigt, at du på ansøgningen om feriedagpenge fortæller os antallet af feriedage, du har optjent hos en arbejdsgiver. 

Hvis antallet af feriedage, som du samlet har optjent ret til, udgør mere end, hvad du har ret til efter Ferieloven, kan du få feriedagpenge, når du har afholdt de optjente dage med feriepenge minus antallet af dage med feriedagpenge.

Du kan tidligst få udbetalt feriedagpenge en uge før ferien. Hvis du skal have feriedagpengene en uge før ferien, skal a-kassen have din ansøgning en måned før din ferie begynder.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.