Børnehavepædagog laver kreativ leg

Aktiveringstilbud

Du kan altid selv tage initiativ til at komme i aktivering, og det kan være en god ide at bruge viften af tilbud offensivt, da de kan være din genvej til et ordinært job. Her er dine muligheder.

Virksomhedspraktik

Du kan fra første ledige dag få et praktikforløb i en offentlig eller privat virksomhed, som er godkendt til virksomhedspraktik. 

Du kan være i praktikforløb i op til 4 uger ad gangen. Der ikke noget loft over, hvor mange gange du kan komme i virksomhedspraktik, men du kan ikke komme i praktik det samme sted flere gange.

Praktik er ulønnet, men du får stadig dagpenge fra a-kassen. 

Du, virksomheden og jobcenteret skal sammen aftale det præcise formål med praktikken - f.eks. at optræne specifikke kompetencer eller afklare jobmål. 

Ansat med løntilskud

Løntilskud er en ansættelse, hvor du får udbetalt løn fra arbejdsgiver, og hvor arbejdsgiver får tilskud til lønnen fra jobcenteret. 

Du skal derfor ikke sende dagpengekort til a-kassen, mens du er ansat med løntilskud. Men du skal stadig være tilmeldt jobcenteret som ledig. 

Du kan først få tilbudt ansættelse med løntilskud, når du har været ledig i 26 uger (modtaget dagpenge i 962 timer), medmindre du er over 50 år, er enlig forsøger eller er ufaglært.

Du kan være ansat i job med løntilskud i en privat virksomhed i op til 6 måneder. I en offentlig virksomhed kan du være ansat i op til 4 måneder. 

Du, jobcenteret og virksomheden skal sammen indgå aftale om ansættelse med løntilskud. Der skal være tale om merbeskæftigelse i virksomheden, og du kan ikke blive ansat i den virksomhed, hvor du senest har arbejdet. 

Arbejde fra en ansættelse med løntilskud kan ikke bruges til at genoptjene ny dagpengeret. 

Hvis du bliver syg

Hvis du bliver syg, mens du er ansat i job med løntilskud, skal du melde sygdom til din arbejdsgiver - og dermed ikke på jobnet.dk. Når du er ansat i et job, hvor din arbejdsgiver får tilskud til din løn, har du enten ret til løn under sygdom fra din arbejdsgiver eller sygedagpenge efter reglerne for øvrigt ansatte. 

Lønnen i løntilskud

Hos en privat arbejdsgiver bliver du ansat til overenskomstmæssig løn – eller den løn, der er normal for funktionen, hvis området ikke er dækket af en overenskomst. Du kan få supplerende dagpenge, hvis du er ansat på deltid.

Hos en offentlig arbejdsgiver bliver du ansat til en løn, der svarer til det beløb, du får i dagpenge. Din ugentlige arbejdstid bliver fastsat ud fra en timeløn, der i 2023 svarer til 133,75 kr.

Får du fx dagpenge med dimittendsatsen på 16.177 kr. – der svarer til 3.733,15 kr. om ugen – vil din arbejdstid blive fastsat til 31 timer om ugen. 

Regnestykket ser således ud:    

3.733,15 reguleret for AM-bidrag = 4.057,77

4.057,77 : 133,75 = 30,34

30,34 oprundes til 31 timer.

Man kan ikke få udbetalt supplerende dagpenge, når man er ansat med løntilskud hos en offentlig arbejdsgiver. Man har ret til pension, der skal beregnes ud fra den overenskomstmæssige løn for jobbet. Du optjener også feriepenge. Så selv om lønnen hos en offentlig arbejdsgiver ikke må være højere end din dagpengesats, får du alligevel en økonomisk gevinst.

Vejledning og opkvalificering

Der er mulighed for at få bevilget forskellige kurser som aktivering. Det kan fx være: 

  • Vejlednings- og afklaringskurser 
  • Særligt tilrettelagte uddannelser og kurser 
  • Uddannelser i det ordinære uddannelsessystem 

Du kan deltage i tilbud om vejledning og opkvalificering fra 1. ledige dag, og du kan få dagpenge fra a-kassen, mens du deltager i tilbuddet.

Der findes også en regional uddannelsespulje til bevilling af korte erhvervsrettede uddannelsesforløb, der retter sig mod områder med gode beskæftigelsesmuligheder. 

De forløb, man kan søge om, fremgår af positivlisten herunder.

Jobrotation

Jobrotation en ordning, hvor du bliver ansat som vikar for en medarbejder, der er sendt på efteruddannelse. På den måde kan du som ledig få styrket dine faglige og praktiske erfaringer samtidig med, at en ansat får mulighed for en periode med efteruddannelse. 

Jobrotation er et rigtigt godt tilbud, da der er tale om ansættelse i en helt ordinær jobfunktion. 

Du får også almindelig løn, uanset om du er ansat hos en privat eller offentlig arbejdsgiver. Omvendt får arbejdsgiveren støtte til din løn fra jobcenteret. 

Du skal have været ledig i 6 måneder, før du kan få et rotationsjob, og du kan være ansat i op til 6 måneder. 

Ophør uden sanktioner

I modsætning til andre tilbud, kan du ophøre i eller takke nej til et job som rotationsvikar uden at få en sanktion fra a-kassen.

Nyttejob

Bliver jobcenteret i tvivl om du samarbejder helhjertet med dem om beskæftigelsesindsatsen, kan du opleve at få tilbudt et nyttejob. 

Her er der tale om et såkaldt rådighedsafprøvende tilbud. Formålet er, at du skal vise, du er villig til at udføre et stykke samfundsnyttigt arbejde for dine dagpenge. 

Et forløb om nytteindsats skal foregå hos en offentlig arbejdsgiver. 

Forløbet kan vare op til 13 uger, og du får fortsat udbetalt dagpenge fra a-kassen under forløbet.

Fandt du, hvad du søgte?

For at undgå spam, skal du godkende at du ikke er en robot.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.