Børn leger

Esbjerg Kommune

BUPL Sydjylland varetager dine interesser lokalt. Vi forhandler og indgår aftaler med arbejdsgiverne om løn- og ansættelsesforhold, og vi deltager i den offentlige debat om pædagogers og lederes vilkår i kommunen.

Kontakt fællestillidsrepræsentant eller kommuneansvarlig

Har du særlige spørgsmål til arbejdet som pædagog eller leder i Esbjerg Kommune, kan du kontakte din fællestillidsrepræsentant eller den kommuneansvarlige i BUPL Sydjylland.

De kender de lokale forhold til bunds og kan fx hjælpe med spørgsmål om løn- og ansættelsesvilkår, arbejdstid, MED-samarbejde, uddannelse og kompetenceudvikling.

Da FTR i Esbjerg pt. er på barsel, bedes du i stedet kontakte medlemsrådgivningen på +45 35 46 54 00. Ved spørgsmål af mere politisk karakter kan du kontakte den faglige sekretær.

Fandt du, hvad du søgte?

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.