Børn leger

Vejen Kommune

BUPL Sydjylland varetager dine interesser lokalt. Vi forhandler og indgår aftaler med arbejdsgiverne om løn- og ansættelsesforhold, og vi deltager i den offentlige debat om pædagogers og lederes vilkår i kommunen.

Kontakt fællestillidsrepræsentant eller kommuneansvarlig

Har du særlige spørgsmål til arbejdet som pædagog eller leder i Vejen Kommune, kan du kontakte din fællestillidsrepræsentant eller den kommuneansvarlige i BUPL Sydjylland.

De kender de lokale forhold til bunds og kan fx hjælpe med spørgsmål om løn- og ansættelsesvilkår, arbejdstid, MED-samarbejde, uddannelse og kompetenceudvikling.

BUPL's materialer for Vejen Kommune

OBS. I forhold til vilkårsundersøgelsen vedr. rekruttering 2022 er der i Vejen Kommune for få respondenter blandt lederne til at lave statistik på området.

Fandt du, hvad du søgte?

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.