Bestyrelse

Bestyrelsen i BUPL Sydjylland vælges af og blandt medlemmerne på generalforsamlingen hvert andet år.

Bestyrelsens opgaver

Der er 17 medlemmer i bestyrelsen, og de har det overordnede ansvar for fagforeningens drift og arbejde. Den daglige politiske ledelse sikrer, at opgaver løses i overensstemmelse med de rammer, bestyrelsens har sat. Bestyrelsens vigtigste opgaver er:

• at sætte de politiske rammer for det fagpolitiske arbejde.

• at sikre, at fagforeningen sætter fokus på de områder, der er relevante for pædagogers og lederes arbejdsliv.

• at have det overordnede ansvar for fagforeningens økonomi.

Er bestyrelsesarbejde noget for dig?

Som medlem af BUPL Sydjylland kan du stille op til bestyrelsen.

Praktisk information

Bestyrelsen afholder ca. 8 heldagsmøder om året. Derudover skal du afsætte tid til forberedelse til møderne.

Din institution får vikardækning, når du deltager i bestyrelsesmøderne, og du får dækket eventuelle transportudgifter.

Udover bestyrelsesmøderne forventes det, at du deltager i BUPL Sydjyllands generalforsamling og i BUPL’s kongres.

Der er planlagt et introforløb for alle nye bestyrelsesmedlemmer, hvor du får en grundig introduktion til både BUPL og til dit bestyrelsesarbejde.

Kontakt

Hvis du ønsker at vide mere om bestyrelsesarbejdet i BUPL Sydjylland, er du meget velkommen til at kontakte BUPL Sydjyllands formand Ulla Koustrup uko@bupl.dk / 29 61 35 61

Bestyrelsen i BUPL Sydjylland

Fandt du, hvad du søgte?

For at undgå spam, skal du godkende at du ikke er en robot.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.