Esbjerg: Udsigt til voldsomme besparelser

Esbjerg Kommune har præsenteret et sparekatalog, hvor også kerneopgaver inden for børne- og ungeområdet bliver ramt. Særligt hårdt går det ud over lederområdet og fritidsområdet.
Dreng står alene
BUPL Sydjylland frygter, at nedskæringer i SFO’er og fritidsklubber og decideret lukning af ungdomsklubber kan føre til, at flere unge vil falde uden for fællesskabet.

BUPL Sydjylland har netop indgivet høringssvar – denne gang et meget langt et af slagsen - i forhold til Esbjerg Kommunes budgetoplæg for 2024-2027.

”Overordnet set er vi i BUPL Sydjylland bekymrede og frustrerede over det sparekatalog, vi har fået fra kommunen. Der er slet ingen tvivl om, at det vil få alvorlige konsekvenser, hvis besparelserne bliver vedtaget,” siger faglig sekretær i BUPL Sydjylland Michael Juul Thorup.

Han nævner blandt andet, at Esbjerg Kommune lægger op til at skære hårdt på ledelsesområdet i dagtilbud og på specialområdet, at man over en bred kam vil reducere åbningstiden i institutionerne og skære kraftigt ned på fritidsområdet.

”Og det er kun nogle af forslagene. Jeg må sige, at jeg synes, sparekataloget er voldsomt i år,” siger Michael Juul Thorup.

Kraftig besparelse på lederområdet

På lederområdet hæfter han sig særligt ved, at kommunen i forbindelse med en strukturændring på dagtilbud vil skære antallet af områdeledere ned fra syv til fire og i øvrigt spare en områdeleder på området for børn med særlige behov.

”Det er meget problematisk. Når man næsten halverer antallet af områdeledere, vil en række opgaver jo skulle løses af nogle andre fremover. Og disse ’andre’ vil med stor sandsynlighed blive de pædagogiske ledere, som i forvejen er under et meget hårdt arbejdspres. Det betyder jo øget risiko for stress og sygdom, mindre plads til sparring med pædagogerne i hverdagen og i sidste ende mindre tid til børnene,” siger Michael Juul Thorup.

”I det hele taget mener vi i BUPL Sydjylland, at forslaget til en omorganisering vil give væsentlige forringelser for det pædagogiske arbejde. Det gælder for både lederområdet, dagtilbud, fritidsområdet og specialområdet.”

SFO og klub er et frirum fra mistrivsel

Derudover har BUPL Sydjylland også fokus på hele fritidsområdet, som ifølge Michael Juul Thorup langt fra bliver prioriteret godt nok i Esbjerg Kommune.

”Der mangler simpelthen visioner på fritidsområdet, og det er uklart, hvordan man vil prioritere den pædagogfaglige ledelse. Derudover lægger man med sparekataloget her op til at skære ned på åbningstiderne i både SFO, fritidsklub og ungdomsklub. Ja, ungdomsklubberne vil man jo lukke helt, hvilket slet ikke giver mening, når man tænker på den massive mistrivsel, der er blandt børn og unge,” siger Michael Juul Thorup.

Han henviser blandt andet til et helt nyt forskningsprojekt fra DPU, Aarhus Universitet, hvor konklusionen er, at netop SFO’er og klubber sikrer børn og unge gode rammer for fællesskab og trivsel. På tværs af aldersgrupper peger børnene og de unge selv på, at mistrivsel især finder sted i skolen og familien, men ikke i SFO eller klub. Det er tværtimod her, de finder et frirum fra mistrivsel.

”Det er meget tankevækkende, og jeg håber virkelig, politikerne lytter. Fritids- og ungdomsklubber er for mange unge - i modsætning til skole og sportsklubber – et sted, hvor de kan være i et præstationsfrit fællesskab, måske det eneste de har. Det er altså værd at investere i,” siger Michael Juul Thorup.

Læs hele BUPL Sydjyllands høringssvar til Esbjerg Kommune her:

Har du spørgsmål til høringssvaret, er du velkommen til at kontakte FTR i Esbjerg Kommune Philip Christensen phch@bupl.dk eller faglig sekretær i BUPL Sydjylland Michael Juul Thorup mjt@bupl.dk

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.