Esbjerg: Katastrofalt at nedlægge ungdomsklubber

I Esbjerg Kommunes oplæg til det kommende budget er et af forslagene at nedlægge kommunens ungdomsklubber. Den helt forkerte vej at gå, mener BUPL Sydjylland.
Unge i klubtilbud

BUPL Sydjylland har netop indgivet høringssvar i forhold til Esbjerg Kommunes oplæg til budgettet for 2023-2026. Særligt iøjnefaldende er kommunens forslag om at nedlægge ungdomsklubberne, hvilket BUPL Sydjylland stærkt fraråder.

”For nylig kom et opråb fra 1.000 psykologer i Danmark om, at et stigende antal børn oplever angst, ensomhed og utilstrækkelighed. Og i Esbjerg Kommune oplever pædagogerne også en stigende mistrivsel blandt børn og unge. Derfor vil det være nærmest katastrofalt at lukke ungdomsklubberne, som er med til at styrke de unges selvværd og trivsel og dermed virker forebyggende. Ungdomsklubberne er et af de få steder, hvor unge kan deltage i et præstationsfrit fællesskab, og det er vigtigt at bevare,” siger faglig sekretær i BUPL Sydjylland Michael Juul Thorup.

Han henviser desuden til, at der ses en stigning i antallet af unge, som benytter sig af kommunens ungdomsklubber.

”Det er svært at få øje på et andet tilsvarende tilbud til de op mod 360 unge, som bruger klubberne. Hvor skal de gå hen, hvis ungdomsklubberne nedlægges?” spørger Michael Juul Thorup.

Flere lukkedage går ud over både børn og forældre

I sit budgetoplæg foreslår Esbjerg Kommune desuden at øge antallet af lukkedage i kommunens SFO’er. Det skal ske ved at gøre uge 27 til en lukkeuge, hvor der kun vil være åbent for feriepasning i én af skolens afdelinger. I forvejen har SFO’erne tilsvarende ferielukket i uge 28, 29 og 30.

”Det vil lægge et stort pres på forældrene for at holde ferie i de fire lukkeuger, og det vil langt fra være muligt for alle. Alternativet vil sandsynligvis være, at en del børn kommer til at være alene hjemme – overladt til sig selv eller en skærm. Det er bekymrende i en tid, hvor vi netop oplever stigende mistrivsel blandt børn og unge,” siger Michael Juul Thorup.

I 2021 benyttede ca. 1.700 børn sig af SFO i uge 27, og BUPL Sydjylland opfordrer kraftigt til, at disse børn stadig skal have mulighed for at tilbringe denne uge i fællesskab og med pædagogisk voksenkontakt.

Flere positive forslag

BUPL Sydjylland ser også gode takter i Esbjerg Kommunes budgetoplæg. For eksempel forhøjelse af normeringen i AL-klubberne, som bidrager positivt til at fremme trivsel, udvikling og dannelse hos børn og unge i udsatte positioner.

Også et forslag om at opkvalificere erfarne medarbejdere og pædagogiske assistenter med en merituddannelse får positive ord med på vejen.

”Vi ved, vi kommer til at mangle pædagoger i fremtiden, og vi ved også, at en høj pædagogandel har afgørende betydning for børns trivsel og udvikling. Derfor er det et skridt på vejen, at Esbjerg Kommune vil afsætte en pulje til vikardækning, så den enkelte daginstitution ikke får ekstraudgifter, når de skal sende en medhjælper eller assistent på merituddannelse,” siger Michael Juul Thorup.

Læs hele BUPL Sydjyllands høringssvar til Esbjerg Kommune her:

 

Har du spørgsmål til høringssvaret, er du velkommen til at kontakte FTR i Esbjerg Kommune Bonnie Fjord bof@bupl.dk eller faglig sekretær i BUPL Sydjylland Michael Juul Thorup mjt@bupl.dk

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.