Lederbestyrelse

Som ledermedlem i BUPL Sydjylland er du automatisk medlem af den lokale lederforening. Her har du din egen lederbestyrelse med særligt fokus på de sydjyske lederes løn- og arbejdsvilkår.

Om den lokale lederbestyrelse (LLB)

Den lokale lederforenings bestyrelse (LLB) vælges på lederårsmødet, og alle ledermedlemmer i BUPL Sydjylland kan stemme og stille op. For at sikre størst mulig indflydelse på det ledelsespolitiske arbejde i BUPL vælges en repræsentant blandt medlemmerne af LLB til den centrale lederforenings bestyrelse. På samme måde har LLB altid en repræsentant i BUPL Sydjyllands bestyrelse.

Din lokale lederbestyrelse vælges på lederårsmødet hvert andet år (lige år), og har fokus på de lokale vilkår og forhold, der er forbundet med at være leder på det pædagogiske område.

Der afholdes cirka 6 årlige møder i LLB, hvor det ledelsespolitiske perspektiv og de lokale lederaktiviteter er på dagsordenen. 

Kontakt lederbestyrelsens formand eller formand for BUPL Sydjylland, hvis du har spørgsmål til arbejdet eller er interesseret i at være politisk aktiv.

Årsmøde

Hvert andet år holder BUPL Sydjylland årsmøde for alle ledermedlemmer. Her kan du høre om fagforeningens arbejde på lederområdet og få indflydelse på, hvad vi skal sætte fokus på de kommende år. Der er valg til den lokale lederbestyrelse, og som ledermedlem kan du både stemme og stille op til valg.

Årsmødet er også en social begivenhed med mulighed for at møde andre lederkollegaer og skabe netværk på tværs af fagområder og kommunegrænser.

Årsmøde for ledere 2024

holdes tirsdag 10. september i Kolding:

Årsmøde og professionsdag for ledere 2024

Lederbestyrelsen i BUPL Sydjylland

Samtlige bestyrelsesmedlemmer er delegerede til Lederforeningens landsmøde.

Fandt du, hvad du søgte?

For at undgå spam, skal du godkende at du ikke er en robot.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.