Din opgave som TR

Som tillidsrepræsentant (TR) er du en del af fundamentet for BUPL Sydjyllands faglige arbejde. Din vigtigste opgave er at fremme gode forhold på din arbejdsplads og sikre, at overenskomster og aftaler bliver overholdt.

Du er også kontaktled til fagforeningen, og du skal sikre, at informationer fra BUPL Sydjylland kommer videre til dine kolleger på arbejdspladsen. 

At være TR på en institution kræver tid, viden, personligt engagement – og ikke mindst opbakning fra kollegerne, som har valgt dig. Det er BUPL Sydjyllands opgave at klæde dig på til opgaven og sørge for, at du har den nødvendige viden og de rette værktøjer til dit arbejde.

Læs mere om TR's rolle, opgaver og værktøjer

TR-grunduddannelse

Som nyvalgt tillidsrepræsentant bliver du automatisk inviteret til at deltage i TR-grunduddannelsen. 

Her klæder vi dig på til at kende dine opgaver og være synlig i rollen som TR, og du får redskaber til at begrunde, argumentere og forhandle i dit TR-arbejde.

Grundkurset udbydes en gang om året og består af 5 undervisningsdage fordelt på 3 moduler. 

Møder og tilbud til TR

Som TR bliver du løbende tilbudt sparring, inspiration og opkvalificering.

BUPL Sydjylland holder årligt 6 uddannelsesdage med varierende temaer, fx MED-samarbejde, professionsargumenter og kommunikation med kolleger og ledere.  

Derudover er der en række professionsarrangementer, som bliver holdt lokalt, hvor du får inspiration til arbejdet og kan netværke med dine TR-kolleger.

Disse tilbud bliver meldt ud på hjemmesiden.

Skal du være bisidder?

Som tillidsrepræsentant kan du blive bedt om at være bisidder for en kollega under en tjenstlig samtale. Din rolle er at støtte kollegaen i samtalen og hjælpe med at varetage din kollegas interesser bedst muligt. 

I pjecen “Rollen som bisidder ved tjenstlige samtaler” finder du vejledende retningslinjer og gode råd til opgaven.

GDPR i TR-arbejdet

Som tillidsvalgt er det vigtigt, at du kender GDPR-reglerne og ved, hvordan du skal håndtere persondata på en sikker måde. BUPL Sydjylland har lavet to små videoer, som kan guide dig i forhold til datasikkerhed og kommunikation i dit arbejde som TR:

GDPR i TR-arbejdet

TR-portalen

TR-portalen er stedet, hvor du som tillidsrepræsentant i BUPL Sydjylland kan dele dokumenter og informationer. Det er også her, du fx finder indkaldelser til lokale TR-møder og referater fra møderne.

Når du er blevet godkendt som TR i BUPL, får du tildelt en adgang til TR-portalen.

Gå til TR-portalen her

Valgskema

Skema til valg eller genvalg af TR og TR-suppleanter skal udfyldes og sendes med mail eller post til:

BUPL Sydjylland
Gejlhavegård 14b
6000 Kolding
sydjylland@bupl.dk

BUPL indberetter TR-valget til kommunen og sender en bekræftelse til dig.

Rejseudgifter og udlæg

Udfyld blanketter med rejseudgifter eller udlæg og send dem til mjn@bupl.dk

Skema til indberetning af refusion for deltagelse i TR-uddannelse, møder og temadage sendes til kommunen, som sender regning til BUPL.

Kontakt

Har du som TR brug for vejledning, faglig sparring eller juridisk bistand, så kontakt i første omgang den FTR eller faglige sekretær, der hører til din kommune.

Du kan også kontakte BUPL Sydjylland på 35 46 54 00

Fandt du, hvad du søgte?

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.