Vejen: Kommunen vil øge antallet af lukkedage og hæve SFO-prisen

Vejen Kommune lægger op til at øge antallet af lukkedage i kommunens dagtilbud og SFO. Det vil være en kraftig forringelse for både børn og forældre, mener BUPL Sydjylland.
børn kreative

BUPL Sydjylland har netop indgivet høringssvar i forhold til Vejen Kommunes budgetforslag 2023-2026. Budgetoplægget indeholder blandt andet forslag om at lukke daginstitutionerne i Vejen Kommune i sommerferieugerne 29 og 30, så der kun er åbent for behovspasning. Samtidig skal der i både dagtilbud og SFO indføres lukkedag grundlovsdag og lukkedage med nødpasning mellem jul og nytår.

”Det er altså mange lukkedage, og der er slet ingen tvivl om, at det vil få negative konsekvenser for de børn, der skal afleveres i en institution med fremmede omgivelser og uden kendte pædagoger. Derfor fraråder vi meget kraftigt at øge antallet af lukkedage,” siger faglig sekretær i BUPL Sydjylland Michael Juul Thorup.

Kommunen lægger op til, at der i de to lukkeuger i sommerferien kun skal være åbent for behovspasning i to af kommunens daginstitutioner.

”Det vil lægge et stort pres på mange forældre for at holde ferie i netop de uger, og det kan jo være rigtig svært for mange. Desuden vil det give øget transporttid og -omkostninger for de mange familier, som bor i oplandet, når man kun holder to institutioner åbne,” siger Michael Juul Thorup.

Børn har brug for fællesskaber

I kommunens budgetoplæg er også et forslag om at indføre øget betaling for SFO. I BUPL Sydjylland frygter man, at det vil betyde, at nogle børn bliver meldt ud af SFO – eller at de yngste slet ikke bliver meldt ind.

”Konsekvensen vil så være, at flere børn kommer til at stå uden for fællesskabet. Det er jo netop i SFO’en, at vi kan hjælpe børnene ind i nogle stærke og sunde fællesskaber og tilbyde aktiviteter, som kan være med til at styrke deres relationer, selvværd og udvikling,” siger Michael Juul Thorup.

Han peger på, at de præstationsfrie fællesskaber er særligt vigtige i en tid, hvor stadig flere børn og unge mistrives.

”Derfor er det afgørende, at man ikke skærer ned, men tværtimod styrker kvaliteten i SFO’en, hvor pædagogerne netop har fagligheden til at arbejde med børnenes selvværd og sikre deres trivsel,” siger Michael Juul Thorup.

Bevar støttetimer til sårbare børn

I sit høringssvar til Vejen Kommune kritiserer BUPL Sydjylland desuden kommunens forslag om at reducere i støttetimerne i dagtilbud til børn med særlige behov.

Læs hele BUPL Sydjyllands høringssvar til Vejen Kommune her:

 

Har du spørgsmål til høringssvaret, er du velkommen til at kontakte FTR i Vejen Kommune Per Friis Andersen pad@bupl.dk eller faglig sekretær i BUPL Sydjylland Michael Juul Thorup mjt@bupl.dk

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.