Bestyrelse i BUPL Fyn

Bestyrelsen i BUPL Fyn vælges af og blandt medlemmerne på generalforsamlingen hvert andet år.

Bestyrelsens opgaver

Der er 16 medlemmer i bestyrelsen, og de har det overordnede ansvar for fagforeningens drift og arbejde. Den daglige politiske ledelse sikrer, at opgaver løses i overensstemmelse med de rammer, bestyrelsens har sat. Bestyrelsens vigtigste opgaver er:

• at sætte de politiske rammer for det fagpolitiske arbejde.

• at sikre, at fagforeningen sætter fokus på de områder, der er relevante for pædagogers og lederes arbejdsliv.

• at have det overordnede ansvar for fagforeningens økonomi.

Er BUPL Fyns bestyrelse noget for dig?

Det er medlemmerne, der driver BUPL Fyns bestyrelse, der vælges af og blandt medlemmerne på vores generalforsamling, der afholdes hvert andet år.

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for fagforeningens drift og arbejde. Den daglige politiske ledelse, der består af formand, næstformand, kasserer og faglig sekretær, sikrer at opgaverne løses i overensstemmelse med de rammer, bestyrelsen har sat.

Hvad laver bestyrelsen?

• Sætter de politiske rammer for det fagpolitiske arbejde

• Sikrer, at fagforeningen sætter fokus på de områder, der er relevante for pædagogers og lederes arbejdsliv

• Har det overordnede ansvar for fagforeningens økonomi.

Praktisk information

Bestyrelsen afholder ca. otte heldagsmøder om året. Derudover skal du afsætte tid til forberedelse til møderne. Din institution får vikardækning, når du deltager i bestyrelsesmøderne, og du får dækket eventuelle transportudgifter.

Udover bestyrelsesmøderne forventes det, at du deltager i BUPL Fyns generalforsamling og i BUPLs kongres (afholdes næste gang: 24. november – 26. november 2022).

Der er planlagt et introforløb for alle nye bestyrelsesmedlemmer, hvor du får en grundig introduktion til både BUPL og til dit bestyrelsesarbejde.

Vil du vide mere?

Hvis du ønsker at vide mere om bestyrelsesarbejdet, er du meget velkommen til at kontakte BUPL Fyns formand Rikke Hunsdahl på rih@bupl.dk

Referat fra seneste bestyrelsesmøde i BUPL Fyn

Vi opdaterer med det seneste referat efter hvert bestyrelsesmøde. 

Medlemmer af BUPL Fyns bestyrelse

 • Carsten Ørum

  Carsten Ørum

  Lederbestyrelsesrepræsentant
  Overordnet leder i Børneområde Syd-Sundbrinken i Faaborg-Midtfyn Kommune
 • Henrik Brandt Rasmussen

  Henrik Brandt Rasmussen

  Hovedbestyrelsessuppleant
  FTR for skolepædagogområdet i Odense Kommune
 • Jacob Glyngby Dalgaard

  Jacob Glyngby Dalgaard

  Pædagog i Skovmosen Børnehus i Odense Kommune
 • Karina Junker

  Karina Junker

  FTR for daginstitutioner i Odense Kommune
 • Mette Gylling Dørup

  Mette Gylling Dørup

  Tillidsrepræsentant i Børnehuset Møllervangen i Nyborg Kommune
 • Pernille Tange

  Pernille Tange Jensen

  Daglig Pædagogisk Leder i Seden Børnehus, Odense Kommune
 • Søren Stenmann Lund

  Søren Stenmann Lund

  Arbejdsmiljørepræsentant i Hesselager Børnehus i Svendborg Kommune
 • Thomas Alslev Jensen

  Thomas Alslev Jensen

  FTR for klubberne i Odense

Fandt du, hvad du søgte?

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.