BUPL Fyn

Formål og opgaver

BUPL Fyn er den lokale fagforening for pædagoger og pædagogiske ledere på børn- og ungeområdet på Fyn. Vi kæmper for gode arbejdsforhold, gode løn- og ansættelsesvilkår og for at skabe de bedste rammer for det pædagogiske fags udvikling.

Fagforeningens opgaver

BUPL Fyn er partipolitisk uafhængig og den forhandlingsberettigede organisation for pædagoger, klubfolk, ledere og pædagogstuderende, der arbejder i daginstitutioner, klubber, skoler, dag- og aktivitetscentre m.v.
Vi dækker de 10 fynske kommuner og varetager interessen for cirka 4400 kommunalt og privat ansatte medlemmer.

Som medlem af BUPL, er du en del af Danmarks største faglige fællesskab for pædagoger. Et fællesskab omkring de forhold, der er vigtige for dig og dine kollegaer for, at I kan udvikle jeres fag og jeres arbejdsplads bedst muligt.

BUPL har forhandlingsretten på alle de områder, private og kommunale overenskomster dækker. Det er dermed BUPL Fyn, der overfor arbejdsgiver forhandler dine løn- og ansættelsesvilkår, afskedigelser og en lang række særlige forhold omkring barsel, ferie, orlov, uddannelse m.v.

I BUPL Fyn sætter vi fokus på den pædagogiske faglighed og normeringer. Sammen har vi mulighed for at påvirke samfundets opfattelse af faget og derved være med til at sikre, at politikerne prioriterer ressourcer til det pædagogiske område. Vi giver også mulighed for at etablere pædagogiske netværk, hvor du får mulighed for at diskutere den pædagogiske profession og få inspiration til at indgå i nye faglige udfordringer.

BUPL Fyn arbejder målrettet på at skabe de bedst mulige løn- og arbejdsvilkår for dig og dine kollegaer, så I har de mest optimale betingelser for at udvikle faget. Vi arbejder for, at der er tillidsrepræsentanter i alle institutioner og fællestillidsrepræsentanter i alle kommuner, og at de bliver uddannet så godt som muligt i forhold til de mange forskellige opgaver, de skal løse i hverdagen.

Som medlem af BUPL kan du i øvrigt deltage i BUPL Fyns mange aktiviteter, der støtter dig i både din faglige identitet og argumentation. Vi tilbyder blandt andet:

 • Konferencer
 • Kurser
 • Temamøder og fyraftensmøder
 • Netværksgrupper

 

Hvad kan jeg få hjælp til hos min fagforening?

Hvis du som pædagog eller leder får brug for hjælp, står BUPL Fyns faglige konsulenter klar til at svare på spørgsmål vedrørende:

 • Ansættelse
 • Løn
 • En tjenestelig samtale
 • Sygdom
 • Fleksjob
 • Førtidspension og juridisk bistand, hvis en afgørelse skal ankes
 • En arbejdsskade og juridisk bistand, hvis afgørelsen skal ankes

Der er tilknyttet juridisk bistand til rådgivningen.

Fandt du, hvad du søgte?

For at undgå spam, skal du godkende at du ikke er en robot.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.