Pædagogisk rådgivning

Rådgivning og tilbud til pædagoger

Som medlem kan du få rådgivning, vejledning og juridisk hjælp.
BUPL Fyn tilbyder også en række arrangementer og kurser målrettet pædagoger.

BUPL Fyn kan hjælpe dig

BUPL Fyn kan hjælpe dig, hvis du har spørgsmål vedrørende dine arbejds- og ansættelsesvilkår. Det kan være i form af et løntjek eller lønforhandling, ved arbejdsskade, sygdom, graviditet og barsel, eller hvis du får brug for karriererådgivning eller hjælp ved jobsøgning.

Ring til en medlemsrådgiver, hvis du har et spørgsmål. De kan hjælpe dig eller stille dig videre til en relevant medarbejder:

Medlemsrådgivning

Løntjek

Få tjekket din løn og pension. Vi forhandler lønaftaler med kommunerne, og vil gerne sikre, at din løn og ansættelse er i overensstemmelse med gældende aftaler.

Kontakt vores telefonrådgivere på telefon: 35 46 58 30.

 

Karriererådgivning

Står du ved en professionel skillevej, hvor du er blevet fyret, ramt af sygdom eller ‘bare’ har behov for udvikling og forandring, så tilbyder BUPL telefoniske karrieresamtaler med en medarbejder med indsigt i pædagogprofessionen.

Formålet med rådgivningen er at skabe overblik over dit arbejdsliv samt give dig viden omkring mulighederne for efter- og videreuddannelse.

Karriererådgivningen er et gratis landsdækkende tilbud til medlemmer. Rådgivningen er fortrolig og foregår på mail eller telefon.

Kontakt BUPL’s karriererådgivning på telefon: 35 46 56 18 eller 35 46 56 28

 

Jobsøgning

BUPL Fyn tilbyder sparring og vejledning så din pædagogfaglighed træder tydeligt frem i din ansøgning. Du kan få vejledning til ansøgningen telefonisk, eller ved personligt fremmøde.

Er du ledig og medlem af BUPL's A-kasse, kan du også her få hjælp med jobsøgningsforløb.

Bisidder med til tjenstlig samtale

Skal du til tjenstlig samtale, så har du mulighed for at få din fagforening med som bisidder.
Kontakt vores telefonrådgivere på telefon: 35 46 58 30 

Husk også at kontakte din lokale tillidsrepræsentant eller fællestillidsrepræsentant. 

Medlemstilbud

BUPL Fyn tilbyder faglig sparring og inviterer til fyraftensmøder, konferencer, kurser og temadage med pædagogfagligt fokus.
Få overblikket over kommende aktiviteter under "Arrangementer".
 

Bliv del af BUPL Fyns sangkor Magenta
Som medlem af BUPL er det gratis at synge i koret, Magenta.
Korleder, Jette Holk Hansen, er uddannet musikpædagog fra konservatoriet.

Ønsker du at blive en del af koret, skal du kontakte Karina Linnebjerg på ktg@bupl.dk

Fælles Medlemsrådgivning

Fandt du, hvad du søgte?

For at undgå spam, skal du godkende at du ikke er en robot.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.