Håndtryk

Tillidsrepræsentant i BUPL Århus

Information om møder for tillidsrepræsentanter, kurser og netværksmøder.

TR møder 2023

Der er 2 lange møder, et kort møde og et onlinemøde i første halvdel af året og et langt, 2 korte og et online møde i anden halvdel af året.

DAGTILBUD
Dagtilbud område Silkeborgvej, Viborgvej, Grenåvej Øst og Grenåvej Vest.
Tirsdag den 24. januar fra 8.30-11 på Kystvejen
Tirsdag den 21. marts fra 9-15 på Kystvejen
Tirsdag den 9. maj fra 9-15 på Kystvejen
Tirsdag den 13. juni fra 12-13 online på TEAMS
Tirsdag den 29. august fra 8.30-11 på Kystvejen
Tirsdag den 26. september fra 9-15 I Aarhus Salen
Tirsdag den 31. oktober fra 12-13 online på TEAMS
Tirsdag den 5. december fra 8.30-11 på Kystvejen

DAGTILBUD
Dagtilbud område Randersvej, Oddervej, Skanderborgvej og Horsensvej.
Tirsdag den 24. januar fra 12-14.30 på Kystvejen
Tirsdag den 14. marts fra 9-15 på Kystvejen
Tirsdag den 16. maj fra 9-15 på Kystvejen
Tirsdag den 13. juni fra 12-13 online på TEAMS
Tirsdag den 29. august fra 12-14.30 på kystvejen
Tirsdag den 26. september fra 9-15 i Aarhus Salen
Tirsdag den 31. oktober fra 12-13 online på TEAMS
Tirsdag den 5. december fra 12-14.30 på Kystvejen

KLUBOMRÅDET
Onsdag den 25. januar fra 10-12.30 på Kystvejen
Onsdag den 15. marts fra 9-15 på Kystvejen
Onsdag den 3. maj fra 9-15 på Kystvejen
Onsdag den 7. juni fra 10-11 online på TEAMS
Onsdag den 30. august fra 10-12.30 på Kystvejen
Onsdag den 27. september fra 9-15 på Kystvejen
Onsdag den 1. november fra 10-11 på online på TEAMS
Onsdag den 6. december fra 10-12.30 på Kystvejen

SKOLEOMRÅDET
Torsdag den 26. januar fra 8.30-11.30 på Kystvejen
Torsdag den 16. marts fra 9-15 på Kystvejen
Torsdag den 4. maj fra 9-15 på Kystvejen
Torsdag den 8. juni fra 8.30-9.30 online på TEAMS
Torsdag den 31. august fra 8.30-11.30 på Kystvejen
Torsdag den 28. september fra 9-15 på Kystvejen
Torsdag den 9. november fra 8.30-9.30 online på TEAMS
Torsdag den 14. december fra 8.30-11.30 på Kystvejen

TR-møderne er indkaldt af fællestillidsrepræsentanterne i henhold til §6/8 i reglerne om tillidsrepræsentanter – der er således ikke tale om frikøb. Tiden til TR-møderne indgår i den fornødne og tilstrækkelige tid jf. TR-aftalen mellem BUPL Århus og Børn og Unge, Aarhus Kommune.

Kurser og uddannelser

BUPL Århus står for og udbyder uddannelse til tillidsrepræsentanter (TR). TR-uddannelsen løber over to år, alt efter hvornår du er valgt til TR.

Det år, der er ordinært TR-valg (ulige år), er der en introdag (½ dag) og efterfølgende et grundkursus for nyvalgte (4-5 dage).

Introdagen ligger kort tid (2-3 uger) før grundkurset. Der bliver indbudt til Introdagen løbende efter behov.

Grundkurset indeholder TR`s rolleafklaring, politik, afsked, løn, ansættelse og sygdom.

Samme år i uge 46 vil der blive udbudt et kursus opbygget i moduler – man behøver således ikke tilmelde sig hele ugen, men kan vælge mellem de udbudte moduler. Dette kursus henvender sig til alle TR.
Indholdet på modulerne kan variere fra år til år, da du som TR vil få mulighed for at få indflydelse på, hvilke kurser der udbydes.

Derudover vil der være temadage og det årlige TR-træf.

Netværk for tillidsrepræsentanter i BUPL Århus

TR mødes fire til ni gange pr. år, inddelt i mindre netværksgrupper inden for eget institutionsområde.

Fællestillidsrepræsentanterne leder netværksmøderne som afholdes ude lokalt hos TR’erne. Alternativt kan møderne afholdes i BUPL´s lokaler.

Formålet med netværksgrupper er dels TR’ernes kendskab, tilgængelighed, fortrolighed og støtte mellem hinanden og dels FTR’s mulighed for at give sparring/undervisning/ vejledning til en mindre gruppe.

TR-rollen er i fokus på møderne. Indholdet er f.eks. oplæg, undervisning, erfaringsudveksling, sparring på de udfordringer TR’erne støder ind i, opklaring af spørgsmål, diskussion af aktuelt emne, inspiration, refleksion og uddybning af aktuelt stof.

Det er en mulighed at invitere andre med til disse møder. F.eks. at invitere en anden fra BUPL med til diskussion/undervisning/oplæg.

MED- og arbejdsmiljøaftale

MED-aftalen er den overordnede ramme for samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere i Aarhus Kommune. Arbejdsmiljøaften handler om organiseringen af arbejdsmiljøarbejdet i Aarhus Kommune. Oversigt over de medarbejdere, der indgår i MED-udvalgene.

Funktionstillæg

Alle tillidsrepræsentanter tildeles et årligt funktionstillæg på 6.000 kr.

Tillægget gradueres ikke i forhold til beskæftigelsesgraden.

Fandt du, hvad du søgte?

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.