Håndtryk

Tillidsrepræsentant i BUPL Århus

Information om møder for tillidsrepræsentanter, kurser og netværksmøder.

TR møder 2024

Der er 2 lange møder, et kort møde og et onlinemøde i første halvdel af året og et langt, 2 korte og et online møde i anden halvdel af året.

Dagtilbud område Silkeborgvej, Viborgvej, Grenåvej Øst og Grenåvej Vest
Lange møder: 30. januar - 23. april - 24. september kl. 9-15
Korte møder: 5. marts - 3. september - 29. oktober kl. 8.30-11
Online: 11. juni - 3. december kl. 12-13

Dagtilbud område Randersvej, Oddervej, Skanderborgvej og Horsensvej
Lange møder: 23. januar - 30. april - 24. september kl. 9-15
Korte møder: 5. marts - 3. september - 29. oktober kl. 12-14.30
Online: 11. juni - 3. december kl. 12-13

UNGIAARHUS
Lange møder: 24. januar - 2. maj - 25. september kl. 9-15
Korte møder: 6. marts - 28. august - 30. oktober kl. 10-12.30 
Online: 12. juni - 4. december kl. 10-11

SKOLEOMRÅDET
Lange møder: 25. januar - 25. april - 26. september kl. 9-15
Korte møder: 7. marts - 29. august - 24. oktober kl. 8.30-11.30
Online: 13. juni - 5. december kl. 8.30-9.30

TR-møderne er indkaldt af fællestillidsrepræsentanterne i henhold til §14 i ”Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse” – der er således ikke tale om frikøb. Tiden til TR-møderne indgår i den fornødne og tilstrækkelige tid jf. TR-aftalen mellem BUPL Århus og Børn og Unge, Aarhus Kommune.

Kurser og uddannelser

BUPL Århus står for og udbyder uddannelse til tillidsrepræsentanter (TR). TR-uddannelsen løber over to år, alt efter hvornår du er valgt til TR.

Det år, der er ordinært TR-valg (ulige år), er der en introdag (½ dag) og efterfølgende et grundkursus for nyvalgte (4-5 dage).

Introdagen ligger kort tid (2-3 uger) før grundkurset. Der bliver indbudt til Introdagen løbende efter behov.

Grundkurset indeholder TR`s rolleafklaring, politik, afsked, løn, ansættelse og sygdom.

Samme år i uge 46 vil der blive udbudt et kursus opbygget i moduler – man behøver således ikke tilmelde sig hele ugen, men kan vælge mellem de udbudte moduler. Dette kursus henvender sig til alle TR.
Indholdet på modulerne kan variere fra år til år, da du som TR vil få mulighed for at få indflydelse på, hvilke kurser der udbydes.

Derudover vil der være temadage og det årlige TR-træf.

Netværk for tillidsrepræsentanter i BUPL Århus

TR mødes fire til ni gange pr. år, inddelt i mindre netværksgrupper inden for eget institutionsområde.

Fællestillidsrepræsentanterne leder netværksmøderne som afholdes ude lokalt hos TR’erne. Alternativt kan møderne afholdes i BUPL´s lokaler.

Formålet med netværksgrupper er dels TR’ernes kendskab, tilgængelighed, fortrolighed og støtte mellem hinanden og dels FTR’s mulighed for at give sparring/undervisning/ vejledning til en mindre gruppe.

TR-rollen er i fokus på møderne. Indholdet er f.eks. oplæg, undervisning, erfaringsudveksling, sparring på de udfordringer TR’erne støder ind i, opklaring af spørgsmål, diskussion af aktuelt emne, inspiration, refleksion og uddybning af aktuelt stof.

Det er en mulighed at invitere andre med til disse møder. F.eks. at invitere en anden fra BUPL med til diskussion/undervisning/oplæg.

MED- og arbejdsmiljøaftale

MED-aftalen er den overordnede ramme for samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere i Aarhus Kommune. Arbejdsmiljøaften handler om organiseringen af arbejdsmiljøarbejdet i Aarhus Kommune. Oversigt over de medarbejdere, der indgår i MED-udvalgene.

Funktionstillæg

Alle tillidsrepræsentanter tildeles et årligt funktionstillæg på 6.000 kr.

Tillægget gradueres ikke i forhold til beskæftigelsesgraden.

Fandt du, hvad du søgte?

For at undgå spam, skal du godkende at du ikke er en robot.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.