Tillidsrepræsentant overskrift på tavle

TR valg

Guide og skema til valg af tillidsrepræsentant samt øvrigt om at være valgt

Vejledning til valg af BUPL tillidsrepræsentant for pædagoger på basisoverenskomsten i dagtilbud, SFO, klub og andre.

Retten til valg af tillidsrepræsentant og definitionen af valggruppen følger af TR-reglerne som beskrevet i ”Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse”, og den lokale aftale indgået mellem BUPL Århus og Børn og Unge.

Valggrupper
Udgangspunktet for valggrupperne er beskrevet i den lokale aftale. Den konkrete udmøntning kan ses i bilaget til aftalen. I forbindelse med revision af aftalen i juni 2012, er der også ret til at vælge suppleant for tillidsrepræsentanten. Denne opnår dog først TR-beskyttelse, når betingelserne herfor er opfyldt (se aftalen nederst på siden).

Hvem kan vælges?
Det kan medlemmer af BUPL, ansat efter basisoverenskomsten for pædagoger. Dog forudsættes det, at man har haft 6 måneders ansættelse i kommunen, for at kunne vælges. BUPL Århus anbefaler, at I vælger suppleant for tillidsrepræsentanten i samme ombæring. Alle ansatte på BUPL´s basisoverenskomst for pædagoger skal have mulighed for at deltage i valget.

Hvordan skal man vælge?
Indkaldelse til valg med et rimeligt varsel (14 dage) med angivelse af tid og sted, således alle har mulighed for at deltage.
Alle – der opfylder betingelserne for at kunne vælges – skal have mulighed for, at gøre deres kandidatur gældende, altså mulighed for – både i skrift og tale – at præsentere deres valggrundlag for valggruppen.
Øvrige procedurer aftales i og med valggruppen.

Anmeldelse af valget
Alle oplysninger påføres valgskemaet, der sendes til BUPL Århus, Kystvejen 17, 8000 Aarhus C.
Alle der har deltaget i valget, skriver under på dokumentet ”Valggruppens underskrifter” – et ark pr. afdeling, der ligeledes sendes til BUPL Århus, Kystvejen 17, 8000 Aarhus C.

Godkendelse af valget
Valget er gyldigt, når BUPL har godkendt det og anmeldt det overfor arbejdsgiveren. Arbejdsgiveren har dog en periode på 3 uger til at gøre indsigelser, såfremt den valgte ikke opfylder betingelserne for valg.
Den valgte bliver herefter kontaktet af sin FTR.

Spørgsmål vedrørende valg og anmeldelse heraf, rettes til fællestillidsrepræsentanten.

Skema til TR valg

Print og udfyld det skema der hører til jeres område:

Print og udfyld skemaet “Deltagere i valget” i så mange eksemplarer, I har brug for / antal afdelinger, der indgår i valget:

Fandt du, hvad du søgte?

For at undgå spam, skal du godkende at du ikke er en robot.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.