Leder-TR i BUPL Århus

Der er én leder-TR på børne- og unge-området i Aarhus Kommune. Hvervet som leder-tillidsrepræsentant indebærer at repræsentere ca. 500 ledere. Leder-TR arbejder i BUPL Århus og er fuldtidsfrikøbt til at varetage stillingen. Ordningen med Leder-TR har fungeret siden 1. januar 2011.

Leder-TR

Ulf Groth Berntsen er leder-TR i BUPL Århus. Ulf er blevet valgt for en periode på 2 år første gang i 2017 med tiltrædelse den 1. januar 2018. Og senest genvalgt på lederforeningens årsmøde, fredag den 29/9-23 for perioden 1/1  2024 – 31/12 2025.

Hvert andet år er der valg til leder-TR. Alle ledere har ret til at være med til at vælge leder-TR.

Fakta:
Funktionsperioden for leder-TR (2024-2025) løber til 31. december 2025.
Leder-TR´en er repræsentant for alle pædagogiske ledere, fritidspædagogiske ledere, fritidsledere, dagtilbudsledere og SFO ledere.

Valg til leder-TR
Der er valg til leder-TR på leder-årsmødet i efteråret, ulige år.

Fandt du, hvad du søgte?

For at undgå spam, skal du godkende at du ikke er en robot.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.