Leder-TR i BUPL Århus

Der er én leder-TR på børne- og unge-området i Aarhus Kommune. Hvervet som leder-tillidsrepræsentant indebærer at repræsentere ca. 500 ledere. Leder-TR arbejder i BUPL Århus og er fuldtidsfrikøbt til at varetage stillingen. Ordningen med Leder-TR har fungeret siden 1. januar 2011.

Leder-TR

Ulf Groth Berntsen er leder-TR i BUPL Århus. Ulf er blevet valgt for en periode på 2 år første gang i 2017 med tiltrædelse den 1. januar 2018. Og genvalgt i 2021 med tiltrædelse den 1. januar 2022.

Hvert andet år er der valg til leder-TR. Alle ledere har ret til at være med til at vælge leder-TR.

Fakta:
Funktionsperioden for leder-TR (2022-2023) løber til 31. december 2023.
Leder-TR´en er repræsentant for alle pædagogiske ledere, fritidspædagogiske ledere, fritidsledere, dagtilbudsledere og SFO ledere.

Valg til leder-TR
Der er valg til leder-TR på leder-årsmødet i efteråret, ulige år.

Fandt du, hvad du søgte?

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.