Stock billede af mennesker, selskab

Solidaritetsfonden i BUPL Århus

Solidaritetsfonden yder støtte til 

  • medlemmer af BUPL Århus i perioder, hvor de er arbejdsløse eller uarbejdsdygtige. Du kan søge støtte til kurser, konferencer, kongresser, temadage, studierejser og lignende. Fælles for disse aktiviteter, er at de skal have et fagligt eller pædagogisk indhold, der kan bruges i det videre arbejde indenfor området.
  • pædagogstuderende (medlem af PLS) i forbindelse med bacheloropgaven, hvor der kan søges om økonomisk bidrag / støtte til indsamling af empiri / deltagelse i konferencer mm.

Solidaritetsfondens arbejde og midler varetages af en bestyrelse, som består af 3 medlemmer valgt på generalforsamlingen, samt 2 medlemmer udpeget af og blandt bestyrelsen for BUPL Århus.

Ansøgningsskema til solidaritetsfonden udskrives og sendes til:
BUPL Århus, Solidaritetsfonden, Kystvejen 17, 2., 8000 Aarhus C

Ansøgningsskema til Solidaritetsfonden

(pdf, 1 side)

 
Retningslinjer for Solidaritetsfonden

• Legatet kan kun søges af medlemmer med aktivt medlemskab i BUPL Århus / PLS.
• For at opnå støtte, skal du indsende et ansøgningsskema.
• Du kan ansøge om økonomisk støtte til Solidaritetsfonden løbende.
• Der ydes støtte til aktiviteter, der har fundet sted eller finder sted i perioden 6 måneder før til 6 måneder efter ansøgningstidspunktet.
• Et bevilget beløb er til rådighed i op til 3 måneder efter betalingen for aktiviteten har fundet sted.
• Ansøgeren skal i ansøgningen redegøre for følgende: Omkostninger og indhold af studieture, kurser, temadage og navn på arrangører.
• Ansøgningen behandles på førstkommende bevillingsmøde. Svaret kan forventes indenfor en måned.
• Bevilgede beløb udbetales når bilag for omkostninger er fremsendt som dokumentation til Solidaritetsfonden.
Solidaritetsfonden yder ikke støtte til:
• Efter- og videreuddannelses forløb hvorved der opnås en ændret erhvervskompetence.

Solidaritetsfondens bestyrelse 2023-2024

Nina Lykke Nielsen, valgt i 2022
Heino Hamborg Gudmundsen, valgt i 2022
Jan Olesen, valgt i 2023

Fra BUPL bestyrelsen: Søren Skov Hansen, Møllevangskolens SFO og Simon Høgholm Westesen, faglig sekretær/kasserer.

Du kan skrive til solidaritetsfondens bestyrelse på: aarhus@bupl.dk

Fandt du, hvad du søgte?

For at undgå spam, skal du godkende at du ikke er en robot.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.