BUPL-huset

Formål og opgaver

BUPL Århus er fagforening for pædagoger og pædagogfaglige ledere, der arbejder i Aarhus Kommune.

Fagforeningens opgaver

BUPL Århus er den lokale fagforening og forhandlingsberettigede organisation for ledere og pædagoger, der arbejder i daginstitutioner, klubber, skoler, dag- og aktivitetscentre m.v., samt de pædagogstuderende.

BUPL Århus arbejder for gode arbejdsforhold, gode løn- og ansættelsesvilkår og for at skabe de bedste rammer for det pædagogiske fags udvikling.

  • Vi forhandler og indgår aftaler med Aarhus Kommune om løn-, ansættelses- og arbejdsvilkår
  • Vi yder individuel medlemsrådgivning i forhold ansættelses-, afskedigelses- og arbejdsmiljøforhold
  • Vi arbejder for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter på alle arbejdspladser og tilbyder uddannelse
  • Vi inviterer til pædagogfaglige konferencer og fyraftensmøder samt sociale arrangementer

Om BUPL Århus

Det er fagforeningens medlemmer, som vælger en bestyrelse på den årlige generalforsamling. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for fagforeningen.
Den lokale lederforening har også en bestyrelse, som vælges blandt ledere på årsmødet for ledere.

BUPL Århus er partipolitisk uafhængig.

Samarbejdspartnere

BUPL Århus samarbejder med en lang række fagforeninger, foreninger og organisationer, bl.a.:

Fagbevægelsens Hovedorganisation, FH Aarhus
Den Kommunale Fællesrepræsentation, DKF
Pædagogstuderendes Landssammenslutning, PLS
Via University College, Aarhus 
Århus Forældreorganisation
Skole & Forældre, Århus
Århus Lærerforening
FOA Århus

Fandt du, hvad du søgte?

For at undgå spam, skal du godkende at du ikke er en robot.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.