2022

Århus Pædagoger er udkommet 4 gange i 2022.

Århus Pædagoger nr. 4 - november

 • Fem dage på stranden
 • Pædagog på pinden
 • Mellemformer - og hva´så?
 • Den lokale lederforenings årsmøde
 • Pædagogiske konferencer 2023
 • Generalforsamling 2022
 • BUPL Århus´ bestyrelse 2022/2023

Læs her

Århus Pædagoger nr. 3 - september

 • Generalforsamling 2022
 • Kommentar til tiden
 • Beretning
 • Fremtidigt arbejde
 • Regnskab og budget
 • Valg til bestyrelsen
 • Kandidater til bestyrelsen
 • Dagsorden og praktisk

Læs her

Århus Pædagoger nr. 2 - maj

 • Gør en forskel i bestyrelsen
 • Fagligt aktive pensionister
 • En børnehave i Bologna
 • 40 år i vuggestue
 • Velkommen hos os
 • Fordelene ved fuld tid
 • Pædagogen på jagt
 • SFO Sofie

Læs her

Århus Pædagoger nr. 1 – marts

 • Pia’s strikkeklub
 • Er minimumsnormeringerne mon på vej?
 • Pædagogstuderendes praktik foregår også i uderummet
 • De studerende – medspiller i BUPL Århus’ bestyrelse
 • Kvindefag i historisk skruetvinge
 • Boganmeldelse: Leg skal sættes først
 • SFO Sofie

Læs her

2021

Århus Pædagoger nr. 4 – september

 • Generalforsamling 2021
 • Kommentar til tiden
 • Beretning
 • Fremtidigt arbejde
 • Regnskab og budget
 • Valg til bestyrelsen
 • Kandidater til bestyrelsen
 • Dagsorden og praktisk

Læs her

Århus Pædagoger nr. 5 – november

 • Kompas til tillidsrepræsentanten
 • Uhyggelige pædagoger
 • Pædagogik er en frihedens praksis
 • Brug byen med børnene
 • Pædagog på pinden
 • Generalforsamling og bestyrelse

Læs her

Århus Pædagoger nr. 3 – juni

 • Om tidsskriftet BUKS
 • Vi bekæmper en gammel reform
 • Pædagoger og lærere samarbejder
 • Kopffussling – børnehavelivet som tegneserie
 • Velkommen til nye pædagoger
 • Stærke arbejdsfællesskaber

Læs her

Århus Pædagoger nr. 2 – april

 • 196 dimitteret fra VIA
 • Pædagogik to go
 • Vi mødte ministeren
 • Kommunikationsvejen fra pædagogen til ledelsen
 • Evaluering i børnehøjde
 • Sammen finder vi job
 • Bagsiden med Lavning og Melgrutter

Læs her

Århus Pædagoger nr. 1 – februar

 • Overenskomst 2021
 • Boganmeldelse: Mælkekassetårn
 • Huleskoven: True Skov
 • Meritpædagoguddannelsen
 • Pædagogen på pinden
 • Små handlinger skaber forandringer i arbejdsmiljøet
 • Oversigt bestyrelsen BUPL Århus

Læs her

Online tidsskrift: Børn i Europa i dag

Resultatet af et bladsamarbejde mellem en lang række organisationer i flere europæiske lande, hvor fagprofessionelle deler ud af deres erfaringer, observationer og idéer. Et tidsskrift med artikler hentet fra mange forskellige områder i Europa; udkommet med emnerne køn (2022) - flygtninge og migration (2020) - Børn og natur (2019) - Barndom (2018).

Børn i Europa i dag

Pjece: Bliv klogere på SFO'en og dagtilbuddets økonomi

På en enkel og overskuelig måde forklarer pjecen, hvordan økonomien i SFO'en/dagtilbuddet er skruet sammen. Trinvis bliver du ført igennem hele “pengeflowet” fra finanslov til grundbudget. Pjecen kan bruges som opslagsværk, når du skal drøfte drift, planlægning og opgaveløsning i MED-udvalget (2016/2017).

Pædagogerne beskriver arbejdet i klubben / skolen og SFO’en

BUPL Århus håber, at pjecen kan give et billede af virkeligheden på fritidsområdet i Aarhus og være et bidrag til diskussionerne om udviklingen af FU-området / folkeskolen i Aarhus og ikke mindst pædagogernes rolle i denne (2015-2016).

Det pædagogiske argument

Pjecen handler om børn, demokrati, velfærd og markedsgørelse. Pjecen er udgivet i et samarbejde med en række af de andre lokale BUPL fagforeninger i august 2000 (pdf, 24 sider).

Værd at vide om barsel

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.